‘Wat doen we om ongelukken te voorkomen? Ook financieel kan dat echt beter’

Brandstory • Er vallen jaarlijks veel slachtoffers van verkeersongevallen in Nederland, maar wie is daar nu uiteindelijk voor verantwoordelijk? Natuurlijk wijzen we dan naar de chauffeur, maar ook autofabrikanten, verzekeraars, werkgevers en wagenparkeigenaren spelen hierin een rol. Het roept de vraag op wat iedereen eigenlijk doet om ongelukken te voorkomen. En is degene die dat niet doet, dan meteen ook juridisch aansprakelijk?
Beeld: Conneqted - The selfinsurance group

In de praktijk zien we al dat bij het ontbreken van een ‘echte dader’ iedereen die iets weet – maar niets deed – zelf juridisch aansprakelijk kan worden gehouden, zie bijvoorbeeld Shell en haar CO2-uitstoot. Als u weet dat uw werknemer eigenlijk een gevaar op de weg is, laat u hem dan gewoon doorrijden? De overheid heeft hem immers een rijbewijs gegeven en de verzekeraar vergoedt het leed van de slachtoffers wel. Of hebt u daarin ook een eigen verantwoordelijkheid? En los van de juridische verantwoordelijkheid, wat wordt er redelijkerwijs van u verwacht om geen hardnekkige imago schade op te lopen?

Relevante vragen die worden beantwoord op 3 oktober in Lelystad!

Tijdens een bijeenkomst op het bekende Rijvaardigheidscircuit lanceert een nieuw consortium op het gebied van verkeersveiligheid hun visie op dit vraagstuk. Vanuit meerdere perspectieven wordt de vraag beantwoord door meerdere sprekers in hoeverre u bedoeld of onbedoeld toch partij bent bij die aanhoudende reeks ongevallen: juridisch door Bram Moszkowicz, politiek door Frits Wester, preventie door Colin Bell van VerkeersVeiligheids Groep Nederland en financieel door Chris Trip van de Self-insurance Group. Na de sprekers kan er worden deelgenomen aan een leerzame rijvaardigheidstraining.

Chris Trip van SIG, één van de organisatoren van het evenement, licht toe: “Vaak wordt voor preventie gekeken naar de verzekeraars, die hebben immers een financieel belang bij minder schade. In de praktijk valt hun invloed tegen, hun rol beperkt zich tot het wegnemen van het financiële nadeel van alle verkeersleed. Dus wel hogere kosten, niet minder slachtoffers. SIG is opgericht, omdat we geloven dat er bij wagenparken veel bereikt wordt door het probleem bij de bron aan te pakken. Middels een slimme oplossing heeft de wagenparkeigenaar direct financieel belang bij het verminderen van ongevallen. Maar wie helpt hem daar nu bij? Samen met Crossyn, Conneqtech en VVGN hebben we de handschoen opgepakt: weten wat er gebeurt in je park, begrijpen wat de oorzaken zijn en er dan, met hulp van het consortium, praktisch wat aan doen.”

Waarom neemt juist een nieuwe verzekeraar daartoe het initiatief? “Er zijn eigenlijk nog maar een paar grotere verzekeraars in Nederland die wagenparken verzekeren. Premieverhoging is hun sleutelwoord, vergelijk het maar met de impopulaire belastingverhoging. Maar wij zijn van mening dat het anders kan en moet”, aldus Chris Trip van SIG. “De huidige praktijk moet omgebogen worden naar intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen waarbij klanten actieve hulp van de verzekeringsmaatschappij krijgen. In de financiële wereld is nog bijzonder veel kostenreductie mogelijk en door die ruimte in te zetten voor het terugdringen van ongevallen, kan veel worden bereikt. Wij zitten daarom iedere maand met de klant om tafel en bespreken dan de pijnpunten en oplossingen.”

Elke schade die de bestuurder niet rijdt, bespaart de wagenparkeigenaar direct geld, en de samenleving veel verkeersleed. Terwijl de kans dat je in de toekomst verantwoordelijk wordt gehouden, ook kleiner wordt. En los van het juridische: waarom zou je die gezamenlijke missie – het vergroten van de verkeersveiligheid – niet morgen al oppakken?

Meer weten over het symposium?: https://rijvaardigheidscentrumlelystad.nl/Uitnodiging-mini-symposium/

‘Wat doen we om ongelukken te voorkomen? Ook financieel kan dat echt beter’ | Fleet&Mobility

‘Wat doen we om ongelukken te voorkomen? Ook financieel kan dat echt beter’

Brandstory • Er vallen jaarlijks veel slachtoffers van verkeersongevallen in Nederland, maar wie is daar nu uiteindelijk voor verantwoordelijk? Natuurlijk wijzen we dan naar de chauffeur, maar ook autofabrikanten, verzekeraars, werkgevers en wagenparkeigenaren spelen hierin een rol. Het roept de vraag op wat iedereen eigenlijk doet om ongelukken te voorkomen. En is degene die dat niet doet, dan meteen ook juridisch aansprakelijk?
Beeld: Conneqted - The selfinsurance group

In de praktijk zien we al dat bij het ontbreken van een ‘echte dader’ iedereen die iets weet – maar niets deed – zelf juridisch aansprakelijk kan worden gehouden, zie bijvoorbeeld Shell en haar CO2-uitstoot. Als u weet dat uw werknemer eigenlijk een gevaar op de weg is, laat u hem dan gewoon doorrijden? De overheid heeft hem immers een rijbewijs gegeven en de verzekeraar vergoedt het leed van de slachtoffers wel. Of hebt u daarin ook een eigen verantwoordelijkheid? En los van de juridische verantwoordelijkheid, wat wordt er redelijkerwijs van u verwacht om geen hardnekkige imago schade op te lopen?

Relevante vragen die worden beantwoord op 3 oktober in Lelystad!

Tijdens een bijeenkomst op het bekende Rijvaardigheidscircuit lanceert een nieuw consortium op het gebied van verkeersveiligheid hun visie op dit vraagstuk. Vanuit meerdere perspectieven wordt de vraag beantwoord door meerdere sprekers in hoeverre u bedoeld of onbedoeld toch partij bent bij die aanhoudende reeks ongevallen: juridisch door Bram Moszkowicz, politiek door Frits Wester, preventie door Colin Bell van VerkeersVeiligheids Groep Nederland en financieel door Chris Trip van de Self-insurance Group. Na de sprekers kan er worden deelgenomen aan een leerzame rijvaardigheidstraining.

Chris Trip van SIG, één van de organisatoren van het evenement, licht toe: “Vaak wordt voor preventie gekeken naar de verzekeraars, die hebben immers een financieel belang bij minder schade. In de praktijk valt hun invloed tegen, hun rol beperkt zich tot het wegnemen van het financiële nadeel van alle verkeersleed. Dus wel hogere kosten, niet minder slachtoffers. SIG is opgericht, omdat we geloven dat er bij wagenparken veel bereikt wordt door het probleem bij de bron aan te pakken. Middels een slimme oplossing heeft de wagenparkeigenaar direct financieel belang bij het verminderen van ongevallen. Maar wie helpt hem daar nu bij? Samen met Crossyn, Conneqtech en VVGN hebben we de handschoen opgepakt: weten wat er gebeurt in je park, begrijpen wat de oorzaken zijn en er dan, met hulp van het consortium, praktisch wat aan doen.”

Waarom neemt juist een nieuwe verzekeraar daartoe het initiatief? “Er zijn eigenlijk nog maar een paar grotere verzekeraars in Nederland die wagenparken verzekeren. Premieverhoging is hun sleutelwoord, vergelijk het maar met de impopulaire belastingverhoging. Maar wij zijn van mening dat het anders kan en moet”, aldus Chris Trip van SIG. “De huidige praktijk moet omgebogen worden naar intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen waarbij klanten actieve hulp van de verzekeringsmaatschappij krijgen. In de financiële wereld is nog bijzonder veel kostenreductie mogelijk en door die ruimte in te zetten voor het terugdringen van ongevallen, kan veel worden bereikt. Wij zitten daarom iedere maand met de klant om tafel en bespreken dan de pijnpunten en oplossingen.”

Elke schade die de bestuurder niet rijdt, bespaart de wagenparkeigenaar direct geld, en de samenleving veel verkeersleed. Terwijl de kans dat je in de toekomst verantwoordelijk wordt gehouden, ook kleiner wordt. En los van het juridische: waarom zou je die gezamenlijke missie – het vergroten van de verkeersveiligheid – niet morgen al oppakken?

Meer weten over het symposium?: https://rijvaardigheidscentrumlelystad.nl/Uitnodiging-mini-symposium/