Mobiliteitsalliantie tevreden met coalitieakkoord, maar heeft nog uitgebreid wensenlijstje

Mobiliteitsalliantie •
De alliantie roept de coalitie op om voorbereidingen te treffen voor infra-uitbreidingen in de toekomst.
Bart Kuijpers Bart Kuijpers
Foto: Shutterstock
De Mobiliteitsalliantie ziet in het donderdag gepresenteerde coalitieakkoord aanknopingspunten om de bereikbaarheid van regio en stad te verbeteren, maar vraagt ook om meer ambitie en een langetermijnvisie. Dat schrijft de alliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen.
“Dit akkoord is een goede aanzet met oog voor belangrijke opgaven zoals de ontsluiting van woningbouw, onderhoud en het uitbreiden van de infrastructuur. Tegelijkertijd is er meer nodig voor het aanpakken van de problemen. Alleen al de instandhoudingsopgave van de hoofdinfrastructuur en de onderliggende netwerken vragen om stevige extra investeringen”, schrijft de alliantie. “Als we daarbij ook de bevolkingsgroei willen opvangen en woningen bereikbaar willen maken, terwijl we onze mobiliteit verduurzamen en betaalbaar houden voor de burger, hebben we aanvullend beleid, tempo en meer middelen nodig.”
De alliantie roept de coalitie op om voorbereidingen te treffen voor infra-uitbreidingen in de toekomst, zoals het afmaken wat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is afgesproken en meer budget in te ruimen voor beheer en onderhoud. “Het akkoord stelt hiervoor extra middelen beschikbaar en erkent het belang van zowel regionale bereikbaarheid als bijvoorbeeld de cruciale OV-as Amsterdam-Haarlemmermeer. Tegelijkertijd is de investering te beperkt om deze maatregelen waar te maken.”

Verduurzaming

Een ander aandachtspunt is verduurzaming. Duurzaam vervoer moet beschikbaar en aantrekkelijk zijn voor alle Nederlanders. “De verlaging van de mrb voor zero emissie auto’s die in het akkoord staat, is daarvoor een goede stap. Ook de aandacht voor regionale (zero emissie) busnetwerken draagt bij. Aandacht voor en betaalbaarheid van álle duurzame vervoermiddelen is en blijft van belang, dus ook voor fietsen, andere duurzame tweewielers, openbaar vervoer en duurzaam goederenvervoer.”
Mobiliteitsalliantie tevreden met coalitieakkoord, maar heeft nog uitgebreid wensenlijstje | Fleet&Mobility

Mobiliteitsalliantie tevreden met coalitieakkoord, maar heeft nog uitgebreid wensenlijstje

Mobiliteitsalliantie •
De alliantie roept de coalitie op om voorbereidingen te treffen voor infra-uitbreidingen in de toekomst.
Bart Kuijpers Bart Kuijpers
Foto: Shutterstock
De Mobiliteitsalliantie ziet in het donderdag gepresenteerde coalitieakkoord aanknopingspunten om de bereikbaarheid van regio en stad te verbeteren, maar vraagt ook om meer ambitie en een langetermijnvisie. Dat schrijft de alliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen.
“Dit akkoord is een goede aanzet met oog voor belangrijke opgaven zoals de ontsluiting van woningbouw, onderhoud en het uitbreiden van de infrastructuur. Tegelijkertijd is er meer nodig voor het aanpakken van de problemen. Alleen al de instandhoudingsopgave van de hoofdinfrastructuur en de onderliggende netwerken vragen om stevige extra investeringen”, schrijft de alliantie. “Als we daarbij ook de bevolkingsgroei willen opvangen en woningen bereikbaar willen maken, terwijl we onze mobiliteit verduurzamen en betaalbaar houden voor de burger, hebben we aanvullend beleid, tempo en meer middelen nodig.”
De alliantie roept de coalitie op om voorbereidingen te treffen voor infra-uitbreidingen in de toekomst, zoals het afmaken wat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is afgesproken en meer budget in te ruimen voor beheer en onderhoud. “Het akkoord stelt hiervoor extra middelen beschikbaar en erkent het belang van zowel regionale bereikbaarheid als bijvoorbeeld de cruciale OV-as Amsterdam-Haarlemmermeer. Tegelijkertijd is de investering te beperkt om deze maatregelen waar te maken.”

Verduurzaming

Een ander aandachtspunt is verduurzaming. Duurzaam vervoer moet beschikbaar en aantrekkelijk zijn voor alle Nederlanders. “De verlaging van de mrb voor zero emissie auto’s die in het akkoord staat, is daarvoor een goede stap. Ook de aandacht voor regionale (zero emissie) busnetwerken draagt bij. Aandacht voor en betaalbaarheid van álle duurzame vervoermiddelen is en blijft van belang, dus ook voor fietsen, andere duurzame tweewielers, openbaar vervoer en duurzaam goederenvervoer.”