Personeel en mobiliteit

Laatste update:

ProMedia partner Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

ProMedia is sinds deze week officieel partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. (Foto: Promedia)

Uitgeverij ProMedia is toegetreden tot de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Dit netwerk bestaat uit bedrijven en organisaties die zich sterk maken voor een leefbare en bereikbare stad en regio Rotterdam. Gezamenlijk wisselen zij kennis en ervaring uit over maatregelen om de CO2-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor 2030.

Met elkaar vertegenwoordigen de 68 partners meer dan 100.000 medewerkers in de regio. Om het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer te verduurzamen zijn er tal van opties: thuiswerken, fietsen, met de e-bike, e-scooter, gebruik van deelvervoer, openbaar vervoer of de e-auto. Initiatiefnemer is de gemeente Rotterdam die als werkgever ook deelneemt als partner. Uitvoeringsorganisatie is Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB). Werkgevers die aan de slag gaan worden door mobiliteitsmakelaars van ZHB ondersteund. En natuurlijk inspireren de partners elkaar.

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

De nieuwe partners werden verwelkomd op de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Gastspreker Helga van Leur verwoordde het als volgt: “Veranderen is niet altijd makkelijk, maar als je start met de vraag ‘Hoe werkt dat?’ gaat er een wereld voor je open waarin je allerlei mogelijkheden ziet in plaats van obstakels.”

ProMedia is de grootste uitgeverij van vakmedia in Nederland op het gebied van mobiliteit. Het exploiteert onder meer de titels Fleet&Mobility, Automotive Online, VerkeersNet en OVPro.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
ProMedia partner Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit | Fleet&Mobility

ProMedia partner Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Redactie Redactie
• Laatste update:
ProMedia is sinds deze week officieel partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. (Foto: Promedia)

Met elkaar vertegenwoordigen de 68 partners meer dan 100.000 medewerkers in de regio. Om het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer te verduurzamen zijn er tal van opties: thuiswerken, fietsen, met de e-bike, e-scooter, gebruik van deelvervoer, openbaar vervoer of de e-auto. Initiatiefnemer is de gemeente Rotterdam die als werkgever ook deelneemt als partner. Uitvoeringsorganisatie is Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB). Werkgevers die aan de slag gaan worden door mobiliteitsmakelaars van ZHB ondersteund. En natuurlijk inspireren de partners elkaar.

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

De nieuwe partners werden verwelkomd op de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Gastspreker Helga van Leur verwoordde het als volgt: “Veranderen is niet altijd makkelijk, maar als je start met de vraag ‘Hoe werkt dat?’ gaat er een wereld voor je open waarin je allerlei mogelijkheden ziet in plaats van obstakels.”

ProMedia is de grootste uitgeverij van vakmedia in Nederland op het gebied van mobiliteit. Het exploiteert onder meer de titels Fleet&Mobility, Automotive Online, VerkeersNet en OVPro.