Meer verkeer, maar filezwaarte daalt

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat staat in de eerste Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu naar de Kamer heeft gestuurd.

Het aantal afgelegde kilometers per jaar is met 0,5 procent toegenomen tot 70,3 miljard. De afgelopen jaren nam dat aantal gemiddeld telkens licht toe. Ook het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen vanwege bijvoorbeeld files is licht gegroeid: 0,3 procent tot 61,6 miljoen uur per jaar. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Kim) voorspelde vorig jaar dat dit reistijdverlies vanaf 2016 op jaarbasis met 4 procent per jaar zal groeien.

De filezwaarte, de lengte maal de duur van files, daalde juist met 0,4 procent. In de eerste helft van 2016 groeide de filezwaarte nog met 10 procent; in 2015 nam de filezwaarte zelfs met 20 procent toe.

Werkzaamheden

De belangrijkste oorzaak voor files zijn reguliere spitsfiles (67%). Ongevallen veroorzaken 19 procent van de files, incidenten nemen 7 procent voor hun rekening. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 3,2 procent, iets meer dan in de tweede helft van 2016 maar nog altijd ruim onder het maximum van 10 procent dat Rijkswaterstaat heeft afgesproken met de Tweede Kamer.

Volgens minister Schultz is de daling van de filezwaarte bij stijgend weggebruik vooral te danken aan de aanleg van extra rijstroken. Ook het Kim kwam vorig jaar tot die conclusie. De afgelopen periode werd ruim 700 kilometer extra rijstroken opengesteld. “Daar komt de komende jaren nog minstens duizend kilometer bij. Nieuwe wegverbindingen in drukke delen van het land gaan voor verlichting zorgen. Om de groei van het verkeer in de toekomst op te vangen is het daarnaast belangrijk dat we volop inzetten op nieuwe technologie die ervoor zorgt dat het verkeer vlotter doorstroomt”, aldus de minister.

Meer verkeer, maar filezwaarte daalt | Fleet&Mobility

Meer verkeer, maar filezwaarte daalt

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat staat in de eerste Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu naar de Kamer heeft gestuurd.

Het aantal afgelegde kilometers per jaar is met 0,5 procent toegenomen tot 70,3 miljard. De afgelopen jaren nam dat aantal gemiddeld telkens licht toe. Ook het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen vanwege bijvoorbeeld files is licht gegroeid: 0,3 procent tot 61,6 miljoen uur per jaar. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Kim) voorspelde vorig jaar dat dit reistijdverlies vanaf 2016 op jaarbasis met 4 procent per jaar zal groeien.

De filezwaarte, de lengte maal de duur van files, daalde juist met 0,4 procent. In de eerste helft van 2016 groeide de filezwaarte nog met 10 procent; in 2015 nam de filezwaarte zelfs met 20 procent toe.

Werkzaamheden

De belangrijkste oorzaak voor files zijn reguliere spitsfiles (67%). Ongevallen veroorzaken 19 procent van de files, incidenten nemen 7 procent voor hun rekening. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 3,2 procent, iets meer dan in de tweede helft van 2016 maar nog altijd ruim onder het maximum van 10 procent dat Rijkswaterstaat heeft afgesproken met de Tweede Kamer.

Volgens minister Schultz is de daling van de filezwaarte bij stijgend weggebruik vooral te danken aan de aanleg van extra rijstroken. Ook het Kim kwam vorig jaar tot die conclusie. De afgelopen periode werd ruim 700 kilometer extra rijstroken opengesteld. “Daar komt de komende jaren nog minstens duizend kilometer bij. Nieuwe wegverbindingen in drukke delen van het land gaan voor verlichting zorgen. Om de groei van het verkeer in de toekomst op te vangen is het daarnaast belangrijk dat we volop inzetten op nieuwe technologie die ervoor zorgt dat het verkeer vlotter doorstroomt”, aldus de minister.