Overig

Laatste update:

RAI Vereniging: Voorkomen dat OV massaal wordt ingeruild voor auto

Als het OV wordt ingeruild voor de auto, zijn files direct weer terug. (Foto: Shutterstock)

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor onze mobiliteit en leefomgeving. Dat concludeert RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck naar aanleiding van een reizigersonderzoek door Maurice de Hond.

Volgens Van Eijck bevestigt het onderzoek enerzijds dat mensen momenteel massaal thuiswerken en dat een deel dit in de toekomst ook blijft doen. Anderzijds wijst het onderzoek uit dat er een groeiende behoefte is aan meer individueel vervoer, zoals de auto en fiets. 

“De coronacrisis heeft ons straatbeeld in korte tijd compleet veranderd. In welke mate dit ook zo blijft, is de vraag”, stelt Van Eijck. RAI Vereniging heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren naar het reis- en thuiswerkgedrag van reizigers. “Wij constateren twee belangrijke ontwikkelingen. Mensen gaan vaker thuis werken en reizigers hebben meer behoefte aan individueel vervoer. Deze uitkomsten sluiten volgens Van Eijck aan bij het recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit dat ook concludeert dat mobiliteit en werksituatie mogelijk blijvend veranderen.

Goed nieuws

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel mensen het reisgedrag drastisch veranderd. Sinds de coronacrisis werkt 56 procent van de respondenten thuis (was 6 procent) en voor 38 procenten van de ondervraagden is niets veranderd. Bij een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen, blijft 26 procent van alle respondenten in de toekomst ook vaker thuiswerken. “Het aandeel thuiswerkers groeit van 6 naar 26 procent. Dat is goed nieuws, te meer omdat een belangrijk deel van deze groep automobilisten zijn. Een kwart van alle automobilisten blijft vaker thuiswerken, waardoor de filedruk mogelijk blijvend afneemt. Als deze groep automobilisten 2 dagen per week thuiswerkt, hebben we 10 procent minder verkeer op de weg per week. Niet alleen voldoende om een groot deel van de files op te lossen, maar levert ook een potentiële besparing van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar.”

Volgens Van Eijck zien we niet alleen dat mensen meer gaan thuiswerken, maar ontstaat er ook een verschuiving tussen vervoersmiddelen. Van de OV-gebruikers geeft 20 procent aan bij verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen geen gebruik meer te gaan maken van het OV en 28 procent van de OV-reizigers is nog onzeker. Ruim de helft (52 procent) van alle OV- reizigers blijft dit in de nabije toekomst ook doen. De OV-overstapper kiest in de toekomst vooral voor de auto (63 procent), 18 procent kiest voor de fiets, 1 procent kiest in de nabije toekomst voor de motor en 15 procent is hier nog niet uit. Van Eijck acht de verschuiving naar de auto onwenselijk. “We moeten voorkomen dat OV-reizigers straks massaal de auto instappen en wij alsnog met z’n allen in de file blijven staan.”

Geen files

De coronacrisis heeft in zeer korte tijd de meerwaarde van flexibilisering van onderwijs en werk op de mobiliteit en onze leefomgeving aangetoond. De files zijn nagenoeg verdwenen en de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 is flink teruggelopen. “Dit smaakt naar meer en we moeten nu het moment grijpen om ons mobiliteitssysteem verder te flexibiliseren en te vergroenen. Dat betekent onder meer blijven inzetten op stimuleren van thuiswerken en elektrificatie. Ook moeten OV partijen maximaal de ruimte krijgen voor oplossingen om zoveel mogelijk OV reizigers veilig en comfortabel te vervoeren.”

RAI Vereniging: Voorkomen dat OV massaal wordt ingeruild voor auto | Fleet&Mobility

RAI Vereniging: Voorkomen dat OV massaal wordt ingeruild voor auto

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Als het OV wordt ingeruild voor de auto, zijn files direct weer terug. (Foto: Shutterstock)

Volgens Van Eijck bevestigt het onderzoek enerzijds dat mensen momenteel massaal thuiswerken en dat een deel dit in de toekomst ook blijft doen. Anderzijds wijst het onderzoek uit dat er een groeiende behoefte is aan meer individueel vervoer, zoals de auto en fiets. 

“De coronacrisis heeft ons straatbeeld in korte tijd compleet veranderd. In welke mate dit ook zo blijft, is de vraag”, stelt Van Eijck. RAI Vereniging heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren naar het reis- en thuiswerkgedrag van reizigers. “Wij constateren twee belangrijke ontwikkelingen. Mensen gaan vaker thuis werken en reizigers hebben meer behoefte aan individueel vervoer. Deze uitkomsten sluiten volgens Van Eijck aan bij het recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit dat ook concludeert dat mobiliteit en werksituatie mogelijk blijvend veranderen.

Goed nieuws

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel mensen het reisgedrag drastisch veranderd. Sinds de coronacrisis werkt 56 procent van de respondenten thuis (was 6 procent) en voor 38 procenten van de ondervraagden is niets veranderd. Bij een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen, blijft 26 procent van alle respondenten in de toekomst ook vaker thuiswerken. “Het aandeel thuiswerkers groeit van 6 naar 26 procent. Dat is goed nieuws, te meer omdat een belangrijk deel van deze groep automobilisten zijn. Een kwart van alle automobilisten blijft vaker thuiswerken, waardoor de filedruk mogelijk blijvend afneemt. Als deze groep automobilisten 2 dagen per week thuiswerkt, hebben we 10 procent minder verkeer op de weg per week. Niet alleen voldoende om een groot deel van de files op te lossen, maar levert ook een potentiële besparing van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar.”

Volgens Van Eijck zien we niet alleen dat mensen meer gaan thuiswerken, maar ontstaat er ook een verschuiving tussen vervoersmiddelen. Van de OV-gebruikers geeft 20 procent aan bij verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen geen gebruik meer te gaan maken van het OV en 28 procent van de OV-reizigers is nog onzeker. Ruim de helft (52 procent) van alle OV- reizigers blijft dit in de nabije toekomst ook doen. De OV-overstapper kiest in de toekomst vooral voor de auto (63 procent), 18 procent kiest voor de fiets, 1 procent kiest in de nabije toekomst voor de motor en 15 procent is hier nog niet uit. Van Eijck acht de verschuiving naar de auto onwenselijk. “We moeten voorkomen dat OV-reizigers straks massaal de auto instappen en wij alsnog met z’n allen in de file blijven staan.”

Geen files

De coronacrisis heeft in zeer korte tijd de meerwaarde van flexibilisering van onderwijs en werk op de mobiliteit en onze leefomgeving aangetoond. De files zijn nagenoeg verdwenen en de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 is flink teruggelopen. “Dit smaakt naar meer en we moeten nu het moment grijpen om ons mobiliteitssysteem verder te flexibiliseren en te vergroenen. Dat betekent onder meer blijven inzetten op stimuleren van thuiswerken en elektrificatie. Ook moeten OV partijen maximaal de ruimte krijgen voor oplossingen om zoveel mogelijk OV reizigers veilig en comfortabel te vervoeren.”