Milieulijst 2013: MIA voor zuinige auto`s

Redactie Redactie
• Laatste update:

Om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek moet de auto aan de uitstootnorm van de 14%-bijtellingscategorie voldoen en binnen drie maanden na de aankoop bij Agentschap NL gemeld worden. De MIA kan naast de gewone investeringsafgrek worden geclaimd. Ook bij operational lease kan de MIA worden toegepast. De leasemaatschappij kan dit zelf aanvragen en in de leasetermijnen verwerken.

EV’s en aardgas
Voor volledig elektrische en plug-in hybrides met een CO2-uitstoot tot 50 gram/km kan ook dit jaar 36% MIA en Vamil worden aangevraagd. Dat geldt ook voor oplaadpunten en accuwisselstations.

Personen- en bestelauto’s op aardgas komen in 2013 ook in aanmerking voor versnelde afschrijving.