Auto en fiscus

Laatste update:

Agentschap NL opent Milieulijst-ideeënbox

Het bedrijfsleven kan nog tot 1 september 2013 voorstellen insturen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Op de Milieulijst staan ieder jaar zo’n 360 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de MIAVamil-regeling. Agentschap NL past de Milieulijst jaarlijks aan.

Iedereen kan gewenste aanpassingen voor de Milieulijst doorgeven aan Agentschap NL. Het gaat bijvoorbeeld om het versnellen van de marktintroductie van innovatieve milieutechnieken. De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria.

Pas bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer is, volgens Europese afspraken, MIAVamil-voordeel toegestaan. MIAVamil is niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen.

Ook moet de techniek een betere milieuprestatie hebben dan gangbaar op de markt. Een uitgebreid stappenplan voor het indienen van nieuwe voorstellen staat op www.agentschapnl.nl/miavamil onder het kopje “Uw product op de Milieulijst”.

MIA
Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. Tot 36 procent van de kosten van de milieu-investering mogen zij in mindering brengen op de fiscale winst.

Vamil
Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Agentschap NL opent Milieulijst-ideeënbox | Fleet&Mobility

Agentschap NL opent Milieulijst-ideeënbox

Redactie Redactie
• Laatste update:

Iedereen kan gewenste aanpassingen voor de Milieulijst doorgeven aan Agentschap NL. Het gaat bijvoorbeeld om het versnellen van de marktintroductie van innovatieve milieutechnieken. De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria.

Pas bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer is, volgens Europese afspraken, MIAVamil-voordeel toegestaan. MIAVamil is niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen.

Ook moet de techniek een betere milieuprestatie hebben dan gangbaar op de markt. Een uitgebreid stappenplan voor het indienen van nieuwe voorstellen staat op www.agentschapnl.nl/miavamil onder het kopje “Uw product op de Milieulijst”.

MIA
Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. Tot 36 procent van de kosten van de milieu-investering mogen zij in mindering brengen op de fiscale winst.

Vamil
Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.