Klimaatakkoord: inzet EV’s zal versnellen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dit weekend hebben de 195 landen die deelnamen aan de VN-klimaattop in Parijs een bindend akkoord aangenomen. De landen zetten zich in om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met 1,5 graad als streefdoel. Het akkoord gaat per 2020 in en is juridisch bindend.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu noemt het een historisch moment. “Er is een geweldige prestatie geleverd door voor het eerst in de geschiedenis een voor alle landen geldend juridisch bindend klimaatakkoord te sluiten.”

Iedereen volledig elektrisch
De omslag naar een CO2-neutrale wereld heeft gevolgen voor alle branches, zegt Maarten van Biezen, woordvoerder bij Natuur en Milieu. “Daarvoor moet een versnelde omslag plaatsvinden naar elektrisch rijden. Dan hebben we het over autovervoer, maar ook over transport en distributie in steden. En die energie zal ook groen gewonnen moeten worden. We moeten af van fossiele brandstoffen en overstappen op wind- en zonne-energie.”

Dat vanaf volgend jaar de bijtelling voor zuinigere auto’s wordt aangescherpt, ziet Van Biezen niet als een probleem. “Op de zakelijke markt moeten we het hebben van volledig elektrische auto’s (die blijven een lage bijtellingscategorie houden, red). Door de marktontwikkelingen zal dit voor steeds meer mensen bereikbaar worden. Nu is het alleen nog wachten op een antwoord van de Kamer over hoe de particulier kan worden gestimuleerd over te stappen op elektrisch, bijvoorbeeld met een aankooppremie.”

Er moet dus versneld worden ingezet op emissievrij rijden, maar hoe snel is snel? “In 2025 is elektrisch rijden gemeengoed. De kans dat je dan een EV koopt als je een auto aanschaft, is dan heel groot. Iedereen stapt in de EV of op de fiets.”

Eerder riep Natuur & Milieu de Kamer nog op niet in te stemmen met Autobrief 2.

Klimaatakkoord: inzet EV’s zal versnellen | Fleet&Mobility

Klimaatakkoord: inzet EV’s zal versnellen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dit weekend hebben de 195 landen die deelnamen aan de VN-klimaattop in Parijs een bindend akkoord aangenomen. De landen zetten zich in om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met 1,5 graad als streefdoel. Het akkoord gaat per 2020 in en is juridisch bindend.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu noemt het een historisch moment. “Er is een geweldige prestatie geleverd door voor het eerst in de geschiedenis een voor alle landen geldend juridisch bindend klimaatakkoord te sluiten.”

Iedereen volledig elektrisch
De omslag naar een CO2-neutrale wereld heeft gevolgen voor alle branches, zegt Maarten van Biezen, woordvoerder bij Natuur en Milieu. “Daarvoor moet een versnelde omslag plaatsvinden naar elektrisch rijden. Dan hebben we het over autovervoer, maar ook over transport en distributie in steden. En die energie zal ook groen gewonnen moeten worden. We moeten af van fossiele brandstoffen en overstappen op wind- en zonne-energie.”

Dat vanaf volgend jaar de bijtelling voor zuinigere auto’s wordt aangescherpt, ziet Van Biezen niet als een probleem. “Op de zakelijke markt moeten we het hebben van volledig elektrische auto’s (die blijven een lage bijtellingscategorie houden, red). Door de marktontwikkelingen zal dit voor steeds meer mensen bereikbaar worden. Nu is het alleen nog wachten op een antwoord van de Kamer over hoe de particulier kan worden gestimuleerd over te stappen op elektrisch, bijvoorbeeld met een aankooppremie.”

Er moet dus versneld worden ingezet op emissievrij rijden, maar hoe snel is snel? “In 2025 is elektrisch rijden gemeengoed. De kans dat je dan een EV koopt als je een auto aanschaft, is dan heel groot. Iedereen stapt in de EV of op de fiets.”

Eerder riep Natuur & Milieu de Kamer nog op niet in te stemmen met Autobrief 2.