OVV eist meer aandacht voor overwegveiligheid door politiek

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
Binnen Europa is Nederland het enige land met veel treinverkeer en een groot aantal overwegen. (Foto: OVV)

De Raad vindt dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer aandacht moet hebben voor overwegveiligheid. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Overwegveiligheid – Een risicovolle kruising van belangen. Uit het onderzoek blijkt dat het onduidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast is het opvallend dat het merendeel van het budget voor de overwegen wordt besteed aan maar een beperkt aantal overwegen.Prorail waarschuwde eerder al voor gevaar op spoorwegen.

Eind 2016 en begin 2017 vonden drie ernstige overwegongevallen plaats, in Winsum, Harlingen en Wouw. Deze drie ongevallen waren voor de OVV aanleiding om onderzoek te doen naar zowel beveiligde als onbeveiligde overwegen. Hierbij is gekeken naar het beveiligingsniveau van overwegen, de visie op overwegveiligheid en het leren van eerdere voorvallen op het spoor.

Intensiteit neemt toe

Binnen Europa is Nederland het enige land met veel treinverkeer in combinatie met een groot aantal overwegen en dat is lastig aldus het OVV. De intensiteit op het spoor en van het wegverkeer neemt bovendien toe, waardoor de kans op ongevallen vergroot.

Aanbevelingen

De onderzoeksraad heeft drie aanbevelingen voor het ministerie opgesteld. De OVV denkt dat het aantal overwegongevallen en dodelijke slachtoffers kan worden gehalveerd door binnen een half jaar de huidige overwegprogramma’s samen te voegen tot een overkoepelend overwegenbeleid. Verder wordt geadviseerd het overwegbeleid mede te baseren op succesverhalen uit andere landen en gedegen ongevalsonderzoek na een ongeval. Tot slot vragen zij om wettelijk vast te leggen wie welke verantwoordelijkheid en kosten draagt voor overwegveiligheid.

OVV eist meer aandacht voor overwegveiligheid door politiek | Fleet&Mobility

OVV eist meer aandacht voor overwegveiligheid door politiek

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
Binnen Europa is Nederland het enige land met veel treinverkeer en een groot aantal overwegen. (Foto: OVV)

De Raad vindt dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer aandacht moet hebben voor overwegveiligheid. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Overwegveiligheid – Een risicovolle kruising van belangen. Uit het onderzoek blijkt dat het onduidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast is het opvallend dat het merendeel van het budget voor de overwegen wordt besteed aan maar een beperkt aantal overwegen.Prorail waarschuwde eerder al voor gevaar op spoorwegen.

Eind 2016 en begin 2017 vonden drie ernstige overwegongevallen plaats, in Winsum, Harlingen en Wouw. Deze drie ongevallen waren voor de OVV aanleiding om onderzoek te doen naar zowel beveiligde als onbeveiligde overwegen. Hierbij is gekeken naar het beveiligingsniveau van overwegen, de visie op overwegveiligheid en het leren van eerdere voorvallen op het spoor.

Intensiteit neemt toe

Binnen Europa is Nederland het enige land met veel treinverkeer in combinatie met een groot aantal overwegen en dat is lastig aldus het OVV. De intensiteit op het spoor en van het wegverkeer neemt bovendien toe, waardoor de kans op ongevallen vergroot.

Aanbevelingen

De onderzoeksraad heeft drie aanbevelingen voor het ministerie opgesteld. De OVV denkt dat het aantal overwegongevallen en dodelijke slachtoffers kan worden gehalveerd door binnen een half jaar de huidige overwegprogramma’s samen te voegen tot een overkoepelend overwegenbeleid. Verder wordt geadviseerd het overwegbeleid mede te baseren op succesverhalen uit andere landen en gedegen ongevalsonderzoek na een ongeval. Tot slot vragen zij om wettelijk vast te leggen wie welke verantwoordelijkheid en kosten draagt voor overwegveiligheid.