Multiscope: Meerderheid Nederlanders voorstander van betalen naar gebruik

Jeroen Vos Jeroen Vos
• Laatste update:
De meerderheid van de Nederlanders kiest voor een belasting op het gebruik van de auto, zo blijkt uit een onderzoek van Multiscope. (Foto: Shutterstock)

Daarnaast vindt iets meer dan een derde (35%) dat er in 2030 alleen nog maar emissievrije auto’s nieuw te koop mogen zijn. Dat blijkt uit de Smart Mobility Monitor van onderzoeksbureau Multiscope, onder ruim drieduizend respondenten van 18 jaar en ouder. Het onderzoeksbureau maakt niet bekend hoeveel respondenten een auto bezitten, maar geeft wel aan dat 82 procent van de respondenten de beschikking heeft over een auto.

Politici debatteren al jaren over de invoering van een vorm van ‘betalen naar gebruik’. Branchevereniging RAI Vereniging noemde een vorm van kilometerheffing eerder de enige mogelijkheid om klimaatdoelen te behalen. Nu blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders daar voorstander van is. Ook de VVD, jarenlange tegenstander van de kilometerheffing, maakte eerder al een ommezwaai

Extra stimulans

In het onderzoek komt verder naar voren dat ruim een derde van de Nederlanders vindt dat er een speerpunt moet worden gemaakt van het verhogen van de verkeersveiligheid. Die opvatting wordt gedeeld door de Verkeersveiligheidscoaltie, die eerder stelde dat het kabinet miljarden moet investeren in de verkeersveiligheid. Een extra stimulans voor de overstap naar elektrisch of emissievrij rijden wordt door 30 procent van de respondenten genoemd als aandachtspunt in het verkeersbeleid van de overheid. Op dit moment zijn er al wel subsidies voor de aanschaf van (gebruikte) elektrische auto’s.

smart mobility multiscope2021

Andere punten die de respondenten zien als speerpunten van het verkeersbeleid zijn: verbetering van regionale fietspaden (29%), vasthouden aan een lagere maximumsnelheid op snelwegen (22%), snellere spoorwegverbindingen naar steden buiten de Randstad (22%) en meer capaciteit op het spoor (21%). Hierbij geven jongere respondenten een voorkeur aan meer investeringen in het spoor, terwijl 50-plussers voorrang geven aan het verbeteren van fietspaden.

Multiscope: Meerderheid Nederlanders voorstander van betalen naar gebruik | Fleet&Mobility

Multiscope: Meerderheid Nederlanders voorstander van betalen naar gebruik

Jeroen Vos Jeroen Vos
• Laatste update:
De meerderheid van de Nederlanders kiest voor een belasting op het gebruik van de auto, zo blijkt uit een onderzoek van Multiscope. (Foto: Shutterstock)

Daarnaast vindt iets meer dan een derde (35%) dat er in 2030 alleen nog maar emissievrije auto’s nieuw te koop mogen zijn. Dat blijkt uit de Smart Mobility Monitor van onderzoeksbureau Multiscope, onder ruim drieduizend respondenten van 18 jaar en ouder. Het onderzoeksbureau maakt niet bekend hoeveel respondenten een auto bezitten, maar geeft wel aan dat 82 procent van de respondenten de beschikking heeft over een auto.

Politici debatteren al jaren over de invoering van een vorm van ‘betalen naar gebruik’. Branchevereniging RAI Vereniging noemde een vorm van kilometerheffing eerder de enige mogelijkheid om klimaatdoelen te behalen. Nu blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders daar voorstander van is. Ook de VVD, jarenlange tegenstander van de kilometerheffing, maakte eerder al een ommezwaai

Extra stimulans

In het onderzoek komt verder naar voren dat ruim een derde van de Nederlanders vindt dat er een speerpunt moet worden gemaakt van het verhogen van de verkeersveiligheid. Die opvatting wordt gedeeld door de Verkeersveiligheidscoaltie, die eerder stelde dat het kabinet miljarden moet investeren in de verkeersveiligheid. Een extra stimulans voor de overstap naar elektrisch of emissievrij rijden wordt door 30 procent van de respondenten genoemd als aandachtspunt in het verkeersbeleid van de overheid. Op dit moment zijn er al wel subsidies voor de aanschaf van (gebruikte) elektrische auto’s.

smart mobility multiscope2021

Andere punten die de respondenten zien als speerpunten van het verkeersbeleid zijn: verbetering van regionale fietspaden (29%), vasthouden aan een lagere maximumsnelheid op snelwegen (22%), snellere spoorwegverbindingen naar steden buiten de Randstad (22%) en meer capaciteit op het spoor (21%). Hierbij geven jongere respondenten een voorkeur aan meer investeringen in het spoor, terwijl 50-plussers voorrang geven aan het verbeteren van fietspaden.