I&W monitort VZR-leden in pilot variabele bijtelling

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
VZR-voorzitter Jan van Delft verwacht dat de pilot eraan bijdraagt het bereikbaarheidsprobleem in Nederland op te lossen. (Foto: VZR)

De Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) kondigden gisteren aan nog dit jaar te starten met de eerste twee pilots om ervaring op te doen met innovatieve vormen van vervoer en betaling. In totaal komen er vijf pilots. De andere pilot die dit jaar nog start draait om ‘verhandelbare parkeerrechten’.

Er wordt in totaal 1 miljoen euro uitgetrokken om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. De Mobiliteitsalliantie is een coalitie van 25 partijen uit de wereld van auto, fiets, OV en wegtransport.

Gedragsverandering

De pilot ‘Variabele bijtelling voor leaserijders’ onderzoekt of de invoering van een variabele bijtelling invloed heeft op het aantal gereden privékilometers door een zakelijk leaserijder. Nu is het zo dat iemand die veel privékilometers met een zakelijke leaseauto rijdt, net zoveel bijtelling betaalt als iemand die minder privé rijdt. Berijders worden niet gestimuleerd om de privé mobiliteit anders in te vullen. De pilot onderzoekt bijvoorbeeld de gedragsverandering als privékilometers naar rato worden afgerekend. Hoe minder je privé rijdt, hoe minder je betaalt en andersom.

VZR-voorzitter Jan van Delft verwacht dat de uitkomsten van de pilot bijdragen aan de oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem in Nederland. Voor de pilot worden ruim 500 zakelijk leaserijders geselecteerd die gebruikmaken van een ritregistratiesysteem.

I&W monitort VZR-leden in pilot variabele bijtelling | Fleet&Mobility

I&W monitort VZR-leden in pilot variabele bijtelling

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
VZR-voorzitter Jan van Delft verwacht dat de pilot eraan bijdraagt het bereikbaarheidsprobleem in Nederland op te lossen. (Foto: VZR)

De Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) kondigden gisteren aan nog dit jaar te starten met de eerste twee pilots om ervaring op te doen met innovatieve vormen van vervoer en betaling. In totaal komen er vijf pilots. De andere pilot die dit jaar nog start draait om ‘verhandelbare parkeerrechten’.

Er wordt in totaal 1 miljoen euro uitgetrokken om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. De Mobiliteitsalliantie is een coalitie van 25 partijen uit de wereld van auto, fiets, OV en wegtransport.

Gedragsverandering

De pilot ‘Variabele bijtelling voor leaserijders’ onderzoekt of de invoering van een variabele bijtelling invloed heeft op het aantal gereden privékilometers door een zakelijk leaserijder. Nu is het zo dat iemand die veel privékilometers met een zakelijke leaseauto rijdt, net zoveel bijtelling betaalt als iemand die minder privé rijdt. Berijders worden niet gestimuleerd om de privé mobiliteit anders in te vullen. De pilot onderzoekt bijvoorbeeld de gedragsverandering als privékilometers naar rato worden afgerekend. Hoe minder je privé rijdt, hoe minder je betaalt en andersom.

VZR-voorzitter Jan van Delft verwacht dat de uitkomsten van de pilot bijdragen aan de oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem in Nederland. Voor de pilot worden ruim 500 zakelijk leaserijders geselecteerd die gebruikmaken van een ritregistratiesysteem.