TNO pleit voor doordachte multimodale kilometerheffing

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat stelt TNO in een whitepaper getiteld ‘Mobiliteit is meer dan wegen bouwen’.

Het onderzoeksinstituut argumenteert dat de groei van de vraag naar mobiliteit alleen op te vangen is met een integrale benadering van mobiliteit: vervoersvormen moeten naadloos op elkaar aansluiten en per kilometer afgerekend kunnen worden, iets dat de Mobiliteitsalliantie ook nastreeft.

Speciale aandacht schenkt TNO aan het betalen voor weggebruik. “In onze visie is dat een onderdeel van de oplossing voor de grootste mobiliteitsproblemen, en past het bij het naadloos mobiliteitssysteem van de toekomst”, schrijven de onderzoekers. Betalen voor weggebruik is een manier om de kosten voor infrastructuur door te belasten aan de gebruikers ervan. Ook gaat het de huidige ‘lock-in’ op auto’s tegen: de huidige hoge vaste kosten van autobezit nodigen uit tot veelvuldig gebruik.

Discussie

TNO wijst er wel op dat het anders belasten van met name automobiliteit zorgvuldig moet gebeuren, met oog voor langetermijndoelstellingen van mobiliteitsbeleid en een eerlijke kostentoedeling. Of werkgevers de kosten voor het weggebruik van leaserijders zullen moeten gaan betalen en of deze groep naar rato van het werkelijke aantal gereden privékilometers belast moet worden laat TNO open: “De keuze voor een nieuw systeem moet gestoeld zijn op de feitelijke presentatie van verschillende uitvoeringsvarianten. Dat maakt een open en fact-based discussie mogelijk over de voor- en nadelen van de opties in vergelijking met die van het bestaande systeem.”

Het onderzoeksinstituut maakt nog een ander voorbehoud: “Betalen voor gebruik is alleen effectief als reizigers en vervoerders handelingsperspectief hebben om hun mobiliteitsgedrag aan te passen. Dit is niet voor iedereen het geval. We moeten onderzoeken hoe we ongewenste effecten kunnen vermijden.”

TNO pleit voor doordachte multimodale kilometerheffing | Fleet&Mobility

TNO pleit voor doordachte multimodale kilometerheffing

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat stelt TNO in een whitepaper getiteld ‘Mobiliteit is meer dan wegen bouwen’.

Het onderzoeksinstituut argumenteert dat de groei van de vraag naar mobiliteit alleen op te vangen is met een integrale benadering van mobiliteit: vervoersvormen moeten naadloos op elkaar aansluiten en per kilometer afgerekend kunnen worden, iets dat de Mobiliteitsalliantie ook nastreeft.

Speciale aandacht schenkt TNO aan het betalen voor weggebruik. “In onze visie is dat een onderdeel van de oplossing voor de grootste mobiliteitsproblemen, en past het bij het naadloos mobiliteitssysteem van de toekomst”, schrijven de onderzoekers. Betalen voor weggebruik is een manier om de kosten voor infrastructuur door te belasten aan de gebruikers ervan. Ook gaat het de huidige ‘lock-in’ op auto’s tegen: de huidige hoge vaste kosten van autobezit nodigen uit tot veelvuldig gebruik.

Discussie

TNO wijst er wel op dat het anders belasten van met name automobiliteit zorgvuldig moet gebeuren, met oog voor langetermijndoelstellingen van mobiliteitsbeleid en een eerlijke kostentoedeling. Of werkgevers de kosten voor het weggebruik van leaserijders zullen moeten gaan betalen en of deze groep naar rato van het werkelijke aantal gereden privékilometers belast moet worden laat TNO open: “De keuze voor een nieuw systeem moet gestoeld zijn op de feitelijke presentatie van verschillende uitvoeringsvarianten. Dat maakt een open en fact-based discussie mogelijk over de voor- en nadelen van de opties in vergelijking met die van het bestaande systeem.”

Het onderzoeksinstituut maakt nog een ander voorbehoud: “Betalen voor gebruik is alleen effectief als reizigers en vervoerders handelingsperspectief hebben om hun mobiliteitsgedrag aan te passen. Dit is niet voor iedereen het geval. We moeten onderzoeken hoe we ongewenste effecten kunnen vermijden.”