Den Haag: Werkgever moet goed- of kwaadschiks rol spelen bij CO2-vermindering

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Dat staat in nieuwe regelgeving die staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) deze week naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. De maatregelen gelden voor organisaties met 100 of meer medewerkers.

Er zijn ongeveer 8 duizend organisaties met 100 of meer werknemers in Nederland. In totaal werkt daar ruim 60 procent van alle werknemers. Deze organisaties moeten de komende jaren gegevens aanleveren over hun woon-werk- en zakelijke verkeer. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt, dan is een individuele norm per bedrijf niet nodig. Neemt die niet genoeg af, dan komt die norm er alsnog. CO2-winst is immers nodig om de klimaatdoelen te halen, aldus Heijnen. Fleet&Mobility-columnist Heleen Elbert denkt dat de maatregelen de duurzaamheid bevorderen, maar veel praktische problemen gaan opleveren.

Privacy

Bij het opstellen van de regelgeving was het respecteren van de privacy van werknemers een belangrijke voorwaarde, aldus Heijnen. Zo mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren. Ook vindt het kabinet het belangrijk dat het rapporteren werkgevers zo min mogelijk extra werk oplevert. Daarom worden vooral gegevens gevraagd die werkgevers vaak toch al in hun administratie hebben. Ze hoeven dus niet de CO2-uitstoot zelf bij te houden of te berekenen. Voor de rapportage en de berekeningen komt een digitaal platform beschikbaar. Den Haag komt daarmee tegemoet aan de zorgen die leven bij werkgeversorganisaties

Deze maatregel is een van de maatregelen die het kabinet treft om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Het verkeer is momenteel, afhankelijk van hoe je precies rekent, verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de CO2-uitstoot in Nederland.