Kennisbank Auto & verkeer

Green Emotion onderzoek 2015

Energieonderzoek Centrum Nederland onderzocht de doelstelling van de EU voor het reduceren van broeikasgassen met 60 procent in 2050. Hieruit blijkt onder meer dat,…

Effecten van autodelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de mobiliteits- en milieu-effecten van autodelen. Zo blijkt onder andere dat autodelers 15 tot 20…

Natuur & Milieu Hopper campagne

Stichting Natuur & Milieu liet onderzoek doen naar hoe ontvankelijk Nederlanders zijn voor flexwerken en alternatieve vervoersmiddelen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat…