Beheeradvies: wat als er geen auto meer nodig is?

Redactie Redactie
• Laatste update:

Een werkgever voorziet een werknemer van mobiliteit, omdat dit nodig is voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Die doelstellingen zijn bijvoorbeeld het verkopen of leveren van diensten en producten, maar ook het fysiek aanwezig zijn van werknemers op een werklocatie.

De laatste jaren heeft er echter binnen diverse werkgebieden een revolutie plaatsgevonden in de werkwijzen. Veel werkzaamheden worden tegenwoordig volledig digitaal uitgevoerd. Een accountant hoeft niet meer fysiek in de boeken van zijn opdrachtgever te kijken en een ICT’er kan een softwareaanpassing gewoon op afstand uitvoeren.

Deze veranderingen hebben ook impact op de mobiliteitsbehoefte van organisaties. Daarom moet monitoring van de mobiliteitsbehoefte van een organisatie continu een speerpunt zijn van een goede mobiliteitsbeheerder.
De verandering in mobiliteitsbehoefte kan ertoe leiden dat er nog maar beperkt behoefte is aan zakelijke mobiliteit. Dat betekent in de praktijk dat de leaseauto met name ingezet wordt voor woon-werkverkeer en privémobiliteit. Het is echter de vraag in hoeverre het betalen voor privémobiliteit bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie. Het niet meer vergoeden van privémobiliteit kan er namelijk voor zorgen dat er ruimte is voor een veel creatievere en meer economische invulling van deze kilometers.

Zo zou een organisatie ervoor kunnen kiezen om privémobiliteit niet meer te financieren, maar wel te faciliteren. Hiermee heeft de organisatie invloed op de wijze waarop privémobiliteit wordt ingevuld en kan ervoor gekozen worden om alleen groene vormen van mobiliteit te faciliteren. Dat kan onder meer door (elektrische) deelauto’s in het weekend te verhuren aan medewerkers, door het gebruik van de NS-Business Card voor privéreizen toe te staan (waarbij deze wel worden doorbelast), enzovoort. Daarmee behoudt de organisatie haar rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt voorkomen dat er ongebreideld privékilometers gemaakt worden met de leaseauto.

Marco van Dijke, Business Development Manager bij Fleet Support. Deze aflevering van Beheeradvies verscheen eerder in Fleet&Mobility 4 2015.

Beheeradvies: wat als er geen auto meer nodig is? | Fleet&Mobility

Beheeradvies: wat als er geen auto meer nodig is?

Redactie Redactie
• Laatste update:

Een werkgever voorziet een werknemer van mobiliteit, omdat dit nodig is voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Die doelstellingen zijn bijvoorbeeld het verkopen of leveren van diensten en producten, maar ook het fysiek aanwezig zijn van werknemers op een werklocatie.

De laatste jaren heeft er echter binnen diverse werkgebieden een revolutie plaatsgevonden in de werkwijzen. Veel werkzaamheden worden tegenwoordig volledig digitaal uitgevoerd. Een accountant hoeft niet meer fysiek in de boeken van zijn opdrachtgever te kijken en een ICT’er kan een softwareaanpassing gewoon op afstand uitvoeren.

Deze veranderingen hebben ook impact op de mobiliteitsbehoefte van organisaties. Daarom moet monitoring van de mobiliteitsbehoefte van een organisatie continu een speerpunt zijn van een goede mobiliteitsbeheerder.
De verandering in mobiliteitsbehoefte kan ertoe leiden dat er nog maar beperkt behoefte is aan zakelijke mobiliteit. Dat betekent in de praktijk dat de leaseauto met name ingezet wordt voor woon-werkverkeer en privémobiliteit. Het is echter de vraag in hoeverre het betalen voor privémobiliteit bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie. Het niet meer vergoeden van privémobiliteit kan er namelijk voor zorgen dat er ruimte is voor een veel creatievere en meer economische invulling van deze kilometers.

Zo zou een organisatie ervoor kunnen kiezen om privémobiliteit niet meer te financieren, maar wel te faciliteren. Hiermee heeft de organisatie invloed op de wijze waarop privémobiliteit wordt ingevuld en kan ervoor gekozen worden om alleen groene vormen van mobiliteit te faciliteren. Dat kan onder meer door (elektrische) deelauto’s in het weekend te verhuren aan medewerkers, door het gebruik van de NS-Business Card voor privéreizen toe te staan (waarbij deze wel worden doorbelast), enzovoort. Daarmee behoudt de organisatie haar rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt voorkomen dat er ongebreideld privékilometers gemaakt worden met de leaseauto.

Marco van Dijke, Business Development Manager bij Fleet Support. Deze aflevering van Beheeradvies verscheen eerder in Fleet&Mobility 4 2015.