Beheeradvies | Prijsborging bij single supplier

Redactie Redactie
• Laatste update:

Vooral de complexiteit van het prijsniveau van de leasecomponenten afschrijving (afhankelijk van de verwachte restwaarde) en reparatie, onderhoud en banden heeft tot gevolg dat het vrijwel onmogelijk is om de marktconformiteit van een individueel leasetarief goed te beoordelen. Deze twee leasecomponenten worden risicocomponenten genoemd, omdat het prijsniveau afhankelijk is van de risicopositie die de leasemaatschappij hierbij inneemt. 

De complexiteit van prijsborging in een single supplier-situatie was tien jaar geleden voor Fleet Support aanleiding om een benchmark prijsmetingmethodiek te ontwikkelen die een prijsgarantie, oftewel borgingsafspraken mogelijk maakt: Lease Rate Monitor.

Een benchmark prijsmeting­methodiek maakt een prijsgarantie mogelijk.

Op basis van zijn database van beheerde leasecontracten kan Fleet Support een relatieve prijsvergelijking maken van een ingezet leaseobject met het prijsniveau van vergelijkbare leaseobjecten binnen de benchmark. Zo wordt het prijsniveau per risicocomponent uit-gedrukt in een prijsindex. Een prijsindex van 110 betekent dat het prijsniveau 10 procent hoger is dan het gemiddelde prijsniveau binnen de Fleet Support benchmark. Op basis van een uitgebreid tendermandje (diverse calculaties) wordt de gemeten prijsindex per risico-component contractueel als nulmeting vastgelegd. Vervolgens wordt het gemiddelde prijsniveau van ingestroomde leasecontracten vergeleken met de prijsindex van de nulmeting, waarbij de leasemaatschappij zich ertoe heeft verplicht om bij een materiële prijsafwijking het leasetarief te corrigeren.

Dankzij Lease Rate Monitor heeft de klant inzicht in het prijsniveau en de zekerheid van een marktconforme prijs, zodat de keuze voor single supplier geen toekomstig prijsrisico tot gevolg heeft. Daarmee zijn de voordelen van een single supplier optimaal geborgd: maximale ontzorging, één aanspreekpunt en één methodiek van rapporteren en communiceren.

Servi Diederen, Principal Consultant Fleet Support

Deze rubriek wordt mogelijk gemaakt door:

Beheeradvies | Prijsborging bij single supplier | Fleet&Mobility

Beheeradvies | Prijsborging bij single supplier

Redactie Redactie
• Laatste update:

Vooral de complexiteit van het prijsniveau van de leasecomponenten afschrijving (afhankelijk van de verwachte restwaarde) en reparatie, onderhoud en banden heeft tot gevolg dat het vrijwel onmogelijk is om de marktconformiteit van een individueel leasetarief goed te beoordelen. Deze twee leasecomponenten worden risicocomponenten genoemd, omdat het prijsniveau afhankelijk is van de risicopositie die de leasemaatschappij hierbij inneemt. 

De complexiteit van prijsborging in een single supplier-situatie was tien jaar geleden voor Fleet Support aanleiding om een benchmark prijsmetingmethodiek te ontwikkelen die een prijsgarantie, oftewel borgingsafspraken mogelijk maakt: Lease Rate Monitor.

Een benchmark prijsmeting­methodiek maakt een prijsgarantie mogelijk.

Op basis van zijn database van beheerde leasecontracten kan Fleet Support een relatieve prijsvergelijking maken van een ingezet leaseobject met het prijsniveau van vergelijkbare leaseobjecten binnen de benchmark. Zo wordt het prijsniveau per risicocomponent uit-gedrukt in een prijsindex. Een prijsindex van 110 betekent dat het prijsniveau 10 procent hoger is dan het gemiddelde prijsniveau binnen de Fleet Support benchmark. Op basis van een uitgebreid tendermandje (diverse calculaties) wordt de gemeten prijsindex per risico-component contractueel als nulmeting vastgelegd. Vervolgens wordt het gemiddelde prijsniveau van ingestroomde leasecontracten vergeleken met de prijsindex van de nulmeting, waarbij de leasemaatschappij zich ertoe heeft verplicht om bij een materiële prijsafwijking het leasetarief te corrigeren.

Dankzij Lease Rate Monitor heeft de klant inzicht in het prijsniveau en de zekerheid van een marktconforme prijs, zodat de keuze voor single supplier geen toekomstig prijsrisico tot gevolg heeft. Daarmee zijn de voordelen van een single supplier optimaal geborgd: maximale ontzorging, één aanspreekpunt en één methodiek van rapporteren en communiceren.

Servi Diederen, Principal Consultant Fleet Support

Deze rubriek wordt mogelijk gemaakt door: