CROW: ‘Markt voor deelmobiliteit stabiliseert’

Deelmobiliteit • Vooral de populariteit van de deelbakfiets neemt in 2023 toe.
Robert Smid Robert Smid
• Laatste update:
Een voorbeeld van een deelbakfiets. (Foto: Cargoroo)

De markt voor deelmobiliteit stabiliseert en de spreiding neemt over het land toe. Dat concludeert kennisplatform CROW in een jaarlijkse rapportage over deelmobiliteit.

Volgens het kennisplatform tekenen duidelijke verschillen zich af tussen diverse vormen van deelmobiliteit. De deelauto vormt volgens CROW een stabiele groei, evenals de deelfiets. Met name de deelbakfiets laat een forse groei zien. ‘De deelbakfiets, als jongste loot binnen de deelmobiliteit, laat een aanzienlijke groei zien en een verdere uitbreiding naar verschillende Nederlandse gemeenten’, stelt het kennisinstituut.

Daarentegen daalt het aantal deelscooters in 2023, na jaren van explosieve groei. Die afname is grotendeels toe te schrijven aan het faillissement en de doorstart van één van de drie aanbieders.’  Een voorbeeld van een van die mogelijkheden is Cargoroo. De deelbakfietsleverancier haalde vorig jaar een miljoen euro op via crowdfunding. Het bedrijf investeert nu in het aanbieden van abonnementen.

Toekomst

Volgens CROW is het moeilijk te voorspellen hoe de markt zich in de toekomst ontwikkelt. ‘Op basis van de lange termijn trend is te verwachten dat het aanbod van deelvoertuigen in Nederland stabiel zal blijven groeien, waarmee de spreiding over het land toeneemt en deelmobiliteit een reële vervoersoptie wordt voor een breder publiek. Tegelijkertijd kan de grotere focus op rendement en winstgevendheid ertoe leiden dat het aanbod zich meer concentreert op plekken met de grootste vraag, met andere woorden, de grote steden’, aldus CROW.

CROW: ‘Markt voor deelmobiliteit stabiliseert’ | Fleet&Mobility

CROW: ‘Markt voor deelmobiliteit stabiliseert’

Deelmobiliteit • Vooral de populariteit van de deelbakfiets neemt in 2023 toe.
Robert L. Smid Robert L. Smid
• Laatste update:
Een voorbeeld van een deelbakfiets. (Foto: Cargoroo)

De markt voor deelmobiliteit stabiliseert en de spreiding neemt over het land toe. Dat concludeert kennisplatform CROW in een jaarlijkse rapportage over deelmobiliteit.

Volgens het kennisplatform tekenen duidelijke verschillen zich af tussen diverse vormen van deelmobiliteit. De deelauto vormt volgens CROW een stabiele groei, evenals de deelfiets. Met name de deelbakfiets laat een forse groei zien. ‘De deelbakfiets, als jongste loot binnen de deelmobiliteit, laat een aanzienlijke groei zien en een verdere uitbreiding naar verschillende Nederlandse gemeenten’, stelt het kennisinstituut.

Daarentegen daalt het aantal deelscooters in 2023, na jaren van explosieve groei. Die afname is grotendeels toe te schrijven aan het faillissement en de doorstart van één van de drie aanbieders.’  Een voorbeeld van een van die mogelijkheden is Cargoroo. De deelbakfietsleverancier haalde vorig jaar een miljoen euro op via crowdfunding. Het bedrijf investeert nu in het aanbieden van abonnementen.

Toekomst

Volgens CROW is het moeilijk te voorspellen hoe de markt zich in de toekomst ontwikkelt. ‘Op basis van de lange termijn trend is te verwachten dat het aanbod van deelvoertuigen in Nederland stabiel zal blijven groeien, waarmee de spreiding over het land toeneemt en deelmobiliteit een reële vervoersoptie wordt voor een breder publiek. Tegelijkertijd kan de grotere focus op rendement en winstgevendheid ertoe leiden dat het aanbod zich meer concentreert op plekken met de grootste vraag, met andere woorden, de grote steden’, aldus CROW.