Mobiliteitsplannen Rutte I op een rij

Redactie Redactie
• Laatste update:

Kilometerheffing
De Kilometerheffing wordt definitief niet ingevoerd. In afwachting van de beslissing van een nieuw kabinet had het laatste kabinet-Balkenende al in het Belastingplan 2011 laten opnemen dat de afbouw van de bpm ook wordt stopgezet. Wel gaat de ombouw van de bpm naar een heffing op basis van CO2-uitstoot gewoon door. 

Een verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten is volgens het nieuwe kabinet mogelijk door verhoging van accijnzen op brandstoffen, terwijl tegelijkertijd de vaste lasten worden verlaagd. Het kabinet gaat hierover overleg voeren met onze buurlanden en andere landen binnen de EU.

Fiscale stimulering
De huidige fiscale stimulering van de aanschaf en het leasen van milieuvriendelijke auto’s wordt voortgezet. Het Kabinet wil naar een meer transparante tariefstelling met een toespitsing op absolute milieuprestaties.

Opsporing
Voertuigherkenning draagt volgens de coalitiepartners bij aan preventie, en opsporing en vervolging van strafbare feiten en aan de handhaving van fiscale verplichtingen. Er komt een bredere inzet van systemen met automatische nummerplaatherkenning. 

BPM-teruggaaf taxi`s
In de akkoorden is niets te vinden over het afschaffen van de BPM-teruggaaf op taxi’s. In de CPB-doorrekening van de plannen van het nieuwe kabinet wordt daar echter wel mee gerekend. Niet uitgesloten is daarom dat deze teruggaafmogelijkheid zal vervallen.

Mobiliteitsplannen Rutte I op een rij | Fleet&Mobility

Mobiliteitsplannen Rutte I op een rij

Redactie Redactie
• Laatste update:

Kilometerheffing
De Kilometerheffing wordt definitief niet ingevoerd. In afwachting van de beslissing van een nieuw kabinet had het laatste kabinet-Balkenende al in het Belastingplan 2011 laten opnemen dat de afbouw van de bpm ook wordt stopgezet. Wel gaat de ombouw van de bpm naar een heffing op basis van CO2-uitstoot gewoon door. 

Een verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten is volgens het nieuwe kabinet mogelijk door verhoging van accijnzen op brandstoffen, terwijl tegelijkertijd de vaste lasten worden verlaagd. Het kabinet gaat hierover overleg voeren met onze buurlanden en andere landen binnen de EU.

Fiscale stimulering
De huidige fiscale stimulering van de aanschaf en het leasen van milieuvriendelijke auto’s wordt voortgezet. Het Kabinet wil naar een meer transparante tariefstelling met een toespitsing op absolute milieuprestaties.

Opsporing
Voertuigherkenning draagt volgens de coalitiepartners bij aan preventie, en opsporing en vervolging van strafbare feiten en aan de handhaving van fiscale verplichtingen. Er komt een bredere inzet van systemen met automatische nummerplaatherkenning. 

BPM-teruggaaf taxi`s
In de akkoorden is niets te vinden over het afschaffen van de BPM-teruggaaf op taxi’s. In de CPB-doorrekening van de plannen van het nieuwe kabinet wordt daar echter wel mee gerekend. Niet uitgesloten is daarom dat deze teruggaafmogelijkheid zal vervallen.