Prinsjesdag: 6,2 miljard euro voor ‘gerichte aanpak bereikbaarheid’

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat belooft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in de Miljoenennota.

In 2018 investeert I&M 6,2 miljard euro in wegen, spoor, waterwegen en waterveiligheid. Dat geld was al begroot; een demissionair kabinet heeft traditioneel weinig ruimte om nieuwe plannen te lanceren of meer geld uit te trekken dan voorzien. Dit voorjaar concludeerde het ministerie in haar Nationale Markt- & Capaciteitsanalyse (NMCA) nog dat het huidige investeringsniveau tekortschiet om de groeiende behoefte aan mobiliteit op te vangen.

Van het geld op de begroting is 2,6 miljard euro bedoeld voor het hoofdwegennet. Er komt in 2018 268 kilometer aan nieuwe rijstroken bij en er wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe technieken die kunnen bijdragen aan een snellere doorstroming van het verkeer. Met onder meer de inzet op innovaties voor schoner vervoer wordt uitvoer gegeven aan het klimaatakkoord van Parijs. In het spoor investeert het ministerie komend jaar 2,2 miljard euro, voor algemene verbeteringen en om bepaalde trajecten voor te bereiden op intensievere benutting. Op het traject Eindhoven – Amsterdam wordt daarin het spits afgebeten: in de dienstregeling 2018 gaan daar per uur zes intercity’s rijden in plaats van vier.

Monsterverbond: 

I&M zet nadrukkelijk in op nieuwe vervoerstechnieken en slimme mobiliteit. “Doel is om mensen zo efficiënt en comfortabel mogelijk van A naar B te laten reizen, waarbij zij soepel kunnen overstappen tussen verschillende vervoermiddelen. Welk vervoermiddel dat is, wordt steeds minder van belang. Er is een trend zichtbaar dat mobiliteit steeds vaker een dienst wordt.”

De Mobiliteitsalliantie, het monsterverbond van bedrijven en organisaties in mobiliteit dat sinds 2016 aan de bel trekt over de noodzaak van extra investeringen in infrastructuur, zegt ingenomen te zijn met de integrale blik op mobiliteit van het ministerie. Kort na de verkiezingen stak de Mobiliteitsalliantie ook al haar hand uit naar de formatietafel. Wel benadrukt de alliantie dat een nieuw kabinet fors extra zal moeten investeren: “Ten minste 1 miljard euro extra is per jaar is nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.”

Prinsjesdag: 6,2 miljard euro voor ‘gerichte aanpak bereikbaarheid’ | Fleet&Mobility

Prinsjesdag: 6,2 miljard euro voor ‘gerichte aanpak bereikbaarheid’

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat belooft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in de Miljoenennota.

In 2018 investeert I&M 6,2 miljard euro in wegen, spoor, waterwegen en waterveiligheid. Dat geld was al begroot; een demissionair kabinet heeft traditioneel weinig ruimte om nieuwe plannen te lanceren of meer geld uit te trekken dan voorzien. Dit voorjaar concludeerde het ministerie in haar Nationale Markt- & Capaciteitsanalyse (NMCA) nog dat het huidige investeringsniveau tekortschiet om de groeiende behoefte aan mobiliteit op te vangen.

Van het geld op de begroting is 2,6 miljard euro bedoeld voor het hoofdwegennet. Er komt in 2018 268 kilometer aan nieuwe rijstroken bij en er wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe technieken die kunnen bijdragen aan een snellere doorstroming van het verkeer. Met onder meer de inzet op innovaties voor schoner vervoer wordt uitvoer gegeven aan het klimaatakkoord van Parijs. In het spoor investeert het ministerie komend jaar 2,2 miljard euro, voor algemene verbeteringen en om bepaalde trajecten voor te bereiden op intensievere benutting. Op het traject Eindhoven – Amsterdam wordt daarin het spits afgebeten: in de dienstregeling 2018 gaan daar per uur zes intercity’s rijden in plaats van vier.

Monsterverbond: 

I&M zet nadrukkelijk in op nieuwe vervoerstechnieken en slimme mobiliteit. “Doel is om mensen zo efficiënt en comfortabel mogelijk van A naar B te laten reizen, waarbij zij soepel kunnen overstappen tussen verschillende vervoermiddelen. Welk vervoermiddel dat is, wordt steeds minder van belang. Er is een trend zichtbaar dat mobiliteit steeds vaker een dienst wordt.”

De Mobiliteitsalliantie, het monsterverbond van bedrijven en organisaties in mobiliteit dat sinds 2016 aan de bel trekt over de noodzaak van extra investeringen in infrastructuur, zegt ingenomen te zijn met de integrale blik op mobiliteit van het ministerie. Kort na de verkiezingen stak de Mobiliteitsalliantie ook al haar hand uit naar de formatietafel. Wel benadrukt de alliantie dat een nieuw kabinet fors extra zal moeten investeren: “Ten minste 1 miljard euro extra is per jaar is nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.”