Auto en fiscus

Geen aftrek voor carpoolende zzp-ers

Autodelende werknemers kunnen een onbelaste kilometervergoeding van hun werkgever krijgen, mits ze zelf de carpool regelen. Een zelfstandig ondernemer kan dat niet, zegt Jan Rolleman van AMD automotive fiscalisten.

Rolleman baseert zich op een vonnis van het Gerechtshof in Den Bosch. Een zzp-er die met zijn vader naar bouwprojecten reed, had hierom gevraagd.
De man en zijn vader werken in opdracht van onderaannemers en nemen beurtelings het stuur in handen. Telkens als zijn vader reed, had de ondernemer 19 cent per kilometer van zijn winst afgetrokken. In zijn ogen was hier immers sprake van een carpoolsituatie. Zou hij geen aftrek kunnen opvoeren, dan zou het uitmaken of hij als zzp-er actief is of als werknemer van een eigen bv en is er in zijn ogen sprake van ongelijke behandeling van gelijke situaties.

Onderscheid
Het Gerechtshof gaf hem echter geen gelijk. De verschillen in fiscale regels berusten namelijk op een door de wetgever gemaakt onderscheid tussen de behandeling van winst uit onderneming en belastbaar loon uit een dienstbetrekking. Daaruit volgt dat er fiscaal, maar ook in andere opzichten verschillen zijn tussen ondernemers en werknemers. Van gelijke gevallen is daarom volgens de rechter geen sprake en zodoende mag een zzp-er geen aftrek claimen voor niet door hemzelf gereden kilometers.

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Geen aftrek voor carpoolende zzp-ers | Fleet&Mobility

Geen aftrek voor carpoolende zzp-ers

Redactie Redactie

Rolleman baseert zich op een vonnis van het Gerechtshof in Den Bosch. Een zzp-er die met zijn vader naar bouwprojecten reed, had hierom gevraagd.
De man en zijn vader werken in opdracht van onderaannemers en nemen beurtelings het stuur in handen. Telkens als zijn vader reed, had de ondernemer 19 cent per kilometer van zijn winst afgetrokken. In zijn ogen was hier immers sprake van een carpoolsituatie. Zou hij geen aftrek kunnen opvoeren, dan zou het uitmaken of hij als zzp-er actief is of als werknemer van een eigen bv en is er in zijn ogen sprake van ongelijke behandeling van gelijke situaties.

Onderscheid
Het Gerechtshof gaf hem echter geen gelijk. De verschillen in fiscale regels berusten namelijk op een door de wetgever gemaakt onderscheid tussen de behandeling van winst uit onderneming en belastbaar loon uit een dienstbetrekking. Daaruit volgt dat er fiscaal, maar ook in andere opzichten verschillen zijn tussen ondernemers en werknemers. Van gelijke gevallen is daarom volgens de rechter geen sprake en zodoende mag een zzp-er geen aftrek claimen voor niet door hemzelf gereden kilometers.