OESO: Nederland moet kilometerheffing invoeren

Redactie Redactie
• Laatste update:

Nederland is één van de 34 OECD-landen, die afspraken hebben gemaakt over sociaal en economisch beleid. De landen maken ook afspraken over klimaatdoelen.

Ons land was een vroege leider in voortvarend milieubeleid, maar is nog steeds erg afhankelijk van fossiele bronnen voor energie. Negentig procent van onze energie komt nog uit fossiele bronnen en slechts 4,2 procent is hernieuwbare energie (bijvoorbeeld zonne- en windenergie). De rest van de groene energie wordt gewonnen uit biomassa en afval. Verder vormen volgens de OECD verkeersdrukte en intensieve landbouw een grote uitdaging voor onze milieuprestaties. Volgens de organisatie loopt Nederland het risico de in 2013 gestelde energiedoelen niet te halen.

Een van de maatregelen die volgens de OECD zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en NOx is het invoeren van een kilometerheffing. “Een herziening van voertuigbelastingen (gedifferentieerde bijtelling, red.) is minder effectief en erg duur gebleken in de strijd om uitstoot te verminderen. Een factor die het succes van het beleid ondermijnde, was het grote verschil tussen de theoretische uitstoot van voertuigen en de werkelijke uitstoot”, aldus de OECD.

Eerder dit jaar keek het CPB naar de mogelijkheid van kilometerheffing. Volgens het planbureau is vooral de uitvoerbaarheid een punt van zorg.  

OESO: Nederland moet kilometerheffing invoeren | Fleet&Mobility

OESO: Nederland moet kilometerheffing invoeren

Redactie Redactie
• Laatste update:

Nederland is één van de 34 OECD-landen, die afspraken hebben gemaakt over sociaal en economisch beleid. De landen maken ook afspraken over klimaatdoelen.

Ons land was een vroege leider in voortvarend milieubeleid, maar is nog steeds erg afhankelijk van fossiele bronnen voor energie. Negentig procent van onze energie komt nog uit fossiele bronnen en slechts 4,2 procent is hernieuwbare energie (bijvoorbeeld zonne- en windenergie). De rest van de groene energie wordt gewonnen uit biomassa en afval. Verder vormen volgens de OECD verkeersdrukte en intensieve landbouw een grote uitdaging voor onze milieuprestaties. Volgens de organisatie loopt Nederland het risico de in 2013 gestelde energiedoelen niet te halen.

Een van de maatregelen die volgens de OECD zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en NOx is het invoeren van een kilometerheffing. “Een herziening van voertuigbelastingen (gedifferentieerde bijtelling, red.) is minder effectief en erg duur gebleken in de strijd om uitstoot te verminderen. Een factor die het succes van het beleid ondermijnde, was het grote verschil tussen de theoretische uitstoot van voertuigen en de werkelijke uitstoot”, aldus de OECD.

Eerder dit jaar keek het CPB naar de mogelijkheid van kilometerheffing. Volgens het planbureau is vooral de uitvoerbaarheid een punt van zorg.