Rotterdam steekt miljoenen extra in A13/A16

Redactie Redactie
• Laatste update:

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en de wethouders Langenberg van Rotterdam en Fortuyn van Lansingerland hebben de Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam getekend. Hierin hebben het Rijk en de regionale overheid een serie afspraken vastgelegd over de inpassing van de toekomstige snelweg A16 Rotterdam tussen de A13 en het Terbregseplein en over de financiering daarvan.

De weg is belangrijk om de files rond Rotterdam te verminderen, zegt de minister. De filezwaarte neemt sinds anderhalf jaar weer toe. “De aanleg van deze nieuwe snelweg is goed voor de doorstroming van het verkeer in dit economisch belangrijke gebied”, aldus Schultz van Haegen. “We zijn samen tot een mooi pakket van maatregelen gekomen en zetten daarmee weer een belangrijke stap richting de aanleg van de weg.”

Er is onder meer overeen gekomen dat wordt onderzocht of de weg bij de passage van de Randstadrail anderhalve meter lager kan worden aangelegd. Verder is voor de gemeente de verdieping van de tunnel door het Lage Bergse Bos een harde eis bij de aanbesteding en moet er gebruik worden gemaakt van ZOAB-fijn asfalt, zodat het geluidsoverlast beperkt blijft.

De regio draagt 100 miljoen euro bij aan de inpassingsmaatregelen voor de A16, 79 miljoen hiervan wordt besteed aan de verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos, 4 miljoen voor en recreaduct voor fietsers en voetgangers, en 9 miljoen voor geluidsmaatregelen. Verder is zo’n 13 miljoen euro bestemd voor extra geluidsmaatregelen op en langs regionale wegen en maatregelen voor landschappelijke inpassing. Het Rijk investeert 165 miljoen euro in de inpassing van de weg.

De oplevering van de weg zal waarschijnlijk in de periode 2021 tot 2023 plaatsvinden.

Rotterdam steekt miljoenen extra in A13/A16 | Fleet&Mobility

Rotterdam steekt miljoenen extra in A13/A16

Redactie Redactie
• Laatste update:

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en de wethouders Langenberg van Rotterdam en Fortuyn van Lansingerland hebben de Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam getekend. Hierin hebben het Rijk en de regionale overheid een serie afspraken vastgelegd over de inpassing van de toekomstige snelweg A16 Rotterdam tussen de A13 en het Terbregseplein en over de financiering daarvan.

De weg is belangrijk om de files rond Rotterdam te verminderen, zegt de minister. De filezwaarte neemt sinds anderhalf jaar weer toe. “De aanleg van deze nieuwe snelweg is goed voor de doorstroming van het verkeer in dit economisch belangrijke gebied”, aldus Schultz van Haegen. “We zijn samen tot een mooi pakket van maatregelen gekomen en zetten daarmee weer een belangrijke stap richting de aanleg van de weg.”

Er is onder meer overeen gekomen dat wordt onderzocht of de weg bij de passage van de Randstadrail anderhalve meter lager kan worden aangelegd. Verder is voor de gemeente de verdieping van de tunnel door het Lage Bergse Bos een harde eis bij de aanbesteding en moet er gebruik worden gemaakt van ZOAB-fijn asfalt, zodat het geluidsoverlast beperkt blijft.

De regio draagt 100 miljoen euro bij aan de inpassingsmaatregelen voor de A16, 79 miljoen hiervan wordt besteed aan de verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos, 4 miljoen voor en recreaduct voor fietsers en voetgangers, en 9 miljoen voor geluidsmaatregelen. Verder is zo’n 13 miljoen euro bestemd voor extra geluidsmaatregelen op en langs regionale wegen en maatregelen voor landschappelijke inpassing. Het Rijk investeert 165 miljoen euro in de inpassing van de weg.

De oplevering van de weg zal waarschijnlijk in de periode 2021 tot 2023 plaatsvinden.