Mobiliteitsoplossingen

Laatste update:

Mobiliteitsbeleid 2020: ‘Slimme’ spitsheffing kan files oplossen

Behalve het aanpakken van de spits, zou het mobiliteitsbeleid zich moeten richten op stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en klimaatopgave. 

De meeste oplossingen in mobiliteitsbeleid zijn niet eenvoudig en vergen politieke keuzes. Dat concluderen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun rapport ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020’.

Volgens het rapport is aanpassen van de huidige prijsprikkels een effectieve manier om de drukte in de spits te verlichten. Zolang auto- en OV-kosten worden vergoed, voelen mensen geen stimulans om op een ander moment te reizen dan op het drukste deel van de dag. Een slimme, gerichte spitsheffing kan files tegengaan, aldus het onderzoek, terwijl een kilometerheffing in de uitvoering veel duurder is en nadelen heeft voor de arbeidsmarkt. In het OV kan de drukte in de spits worden verlaagd door de OV-studentenkaart en de onderwijstijden aan te passen.

De overgang naar elektrische rijden kan een belangrijke bijdrage leveren voor de klimaatopgave. Fiscale stimulering versnelt die overgang maar tegen aanzienlijke kosten voor de overheid. En, omdat elektrische auto’s relatief goedkoop zijn in gebruik kan op termijn extra drukte ontstaan, waarschuwen de planbureau’s.

Verkeersdoden

Stedelijke bereikbaarheid moet worden verbeterd door betere verbindingen, kortere reisafstanden en een betere benutting van de infrastructuur, zo bevelen de onderzoekers aan. Ook investeren in fietspaden en -stallingen zou helpen én vergroot de verkeersveiligheid. Door het verplicht stellen van een fietshelm bij elektrische fietsen en kinderen tot 12 jaar, zou het aantal verkeersdoden met 7 procent afnemen.

De adoptie van nieuwe technologie is nodig om de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden tegen te gaan. Door goed gebruik van nieuwe technologie bij dieselmotoren kan de uitstoot van stikstof voor 80 procent en de uitstoot van fijnstof bijna volledig worden weggenomen. Gezien de levensduur van de motoren is het belangrijk dat nieuwe aankopen op de korte termijn, de invulling van de klimaatambities op de lange termijn niet belemmeren, aldus het rapport.

De afgelopen dagen verschenen verschillende mobiliteitsrapporten, onder andere van de Mobiliteitsalliantie onder andere van de Mobiliteitsalliantie.

Mobiliteitsbeleid 2020: ‘Slimme’ spitsheffing kan files oplossen | Fleet&Mobility

Mobiliteitsbeleid 2020: ‘Slimme’ spitsheffing kan files oplossen

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:

De meeste oplossingen in mobiliteitsbeleid zijn niet eenvoudig en vergen politieke keuzes. Dat concluderen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun rapport ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020’.

Volgens het rapport is aanpassen van de huidige prijsprikkels een effectieve manier om de drukte in de spits te verlichten. Zolang auto- en OV-kosten worden vergoed, voelen mensen geen stimulans om op een ander moment te reizen dan op het drukste deel van de dag. Een slimme, gerichte spitsheffing kan files tegengaan, aldus het onderzoek, terwijl een kilometerheffing in de uitvoering veel duurder is en nadelen heeft voor de arbeidsmarkt. In het OV kan de drukte in de spits worden verlaagd door de OV-studentenkaart en de onderwijstijden aan te passen.

De overgang naar elektrische rijden kan een belangrijke bijdrage leveren voor de klimaatopgave. Fiscale stimulering versnelt die overgang maar tegen aanzienlijke kosten voor de overheid. En, omdat elektrische auto’s relatief goedkoop zijn in gebruik kan op termijn extra drukte ontstaan, waarschuwen de planbureau’s.

Verkeersdoden

Stedelijke bereikbaarheid moet worden verbeterd door betere verbindingen, kortere reisafstanden en een betere benutting van de infrastructuur, zo bevelen de onderzoekers aan. Ook investeren in fietspaden en -stallingen zou helpen én vergroot de verkeersveiligheid. Door het verplicht stellen van een fietshelm bij elektrische fietsen en kinderen tot 12 jaar, zou het aantal verkeersdoden met 7 procent afnemen.

De adoptie van nieuwe technologie is nodig om de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden tegen te gaan. Door goed gebruik van nieuwe technologie bij dieselmotoren kan de uitstoot van stikstof voor 80 procent en de uitstoot van fijnstof bijna volledig worden weggenomen. Gezien de levensduur van de motoren is het belangrijk dat nieuwe aankopen op de korte termijn, de invulling van de klimaatambities op de lange termijn niet belemmeren, aldus het rapport.

De afgelopen dagen verschenen verschillende mobiliteitsrapporten, onder andere van de Mobiliteitsalliantie onder andere van de Mobiliteitsalliantie.