Auto en fiscus

VZR: minder leaserijders kiezen voor bijtelling

Er zit een stijging in de hoeveelheid zakelijke rijders met een 500 km-regeling. (Foto: Shutterstock)

De afname zit vooral in de groep die 22 procent bijtelling betaalt, denkt voorzitter Jan van Delft.

Het aantal zakelijk rijders dat kiest voor het betalen van bijtelling, is dit jaar 2 procent lager dan in 2019. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders onder 1.526 leden. Van deze groep zegt 10 procent te stoppen met het betalen van bijtelling (en deed dit in 2019 dus wel) en een kilometerregistratie bij te zullen houden. Anderzijds geeft 8 procent van de totale respondentengroep aan in 2020 bijtelling te gaan betalen (deze mensen deden dat in 2019 niet). “Onder de berijders die bijtelling gaan betalen zullen overwegend mensen zitten die van een auto met hogere bijtelling zijn overgestapt op een EV”, denkt Jan van Delft, voorzitter van VZR.

De verwachtingen 

Volgens de cijfers van VZR gaat 74 procent van de zakelijker rijders in 2020 bijtellen. De overigen kiezen voor een 500 km-verklaring. Het aantal rijders dat bijtelling betaalt, daalt dus met 2 procent. “We verwachtten dat het stimuleringsbeleid voor elektrische auto’s, waardoor er grote aantallen EV’s zijn afgeleverd, zou leiden tot méér bijtellers. Maar er zijn toch iets meer zakelijke rijders die geen bijtelling meer willen betalen”, aldus Van Delft.

Een zakelijk rijder kan jaarlijks kiezen voor het betalen van bijtelling of het indienen van een verklaring dat hij niet meer dan 500 kilometer privé rijdt (de drempel voor privégebruik zonder dat er bijtelling hoeft te worden betaald).

VZR: minder leaserijders kiezen voor bijtelling | Fleet&Mobility
Auto en fiscus

VZR: minder leaserijders kiezen voor bijtelling

Er zit een stijging in de hoeveelheid zakelijke rijders met een 500 km-regeling. (Foto: Shutterstock)

De afname zit vooral in de groep die 22 procent bijtelling betaalt, denkt voorzitter Jan van Delft.

Het aantal zakelijk rijders dat kiest voor het betalen van bijtelling, is dit jaar 2 procent lager dan in 2019. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders onder 1.526 leden. Van deze groep zegt 10 procent te stoppen met het betalen van bijtelling (en deed dit in 2019 dus wel) en een kilometerregistratie bij te zullen houden. Anderzijds geeft 8 procent van de totale respondentengroep aan in 2020 bijtelling te gaan betalen (deze mensen deden dat in 2019 niet). “Onder de berijders die bijtelling gaan betalen zullen overwegend mensen zitten die van een auto met hogere bijtelling zijn overgestapt op een EV”, denkt Jan van Delft, voorzitter van VZR.

De verwachtingen 

Volgens de cijfers van VZR gaat 74 procent van de zakelijker rijders in 2020 bijtellen. De overigen kiezen voor een 500 km-verklaring. Het aantal rijders dat bijtelling betaalt, daalt dus met 2 procent. “We verwachtten dat het stimuleringsbeleid voor elektrische auto’s, waardoor er grote aantallen EV’s zijn afgeleverd, zou leiden tot méér bijtellers. Maar er zijn toch iets meer zakelijke rijders die geen bijtelling meer willen betalen”, aldus Van Delft.

Een zakelijk rijder kan jaarlijks kiezen voor het betalen van bijtelling of het indienen van een verklaring dat hij niet meer dan 500 kilometer privé rijdt (de drempel voor privégebruik zonder dat er bijtelling hoeft te worden betaald).