‘RAI Vereniging pleit voor 2024 als startjaar rekeningrijden’

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Steven van Eijck pleit voor betalen naar gebruik en vervuiling. (Foto: RAI Vereniging)

Rekeningrijden op basis van gebruik en de CO2-uitstoot, dat is het uitgangspunt van het Deltaplan dat de Mobiliteitsalliantie (waar onder andere Bovag, VNA, ANWB en NS deel van uitmaken) morgen aanbiedt aan het Kabinet. In de Telegraaf roept Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging, het kabinet op om nu te starten met de voorbereiding. “We gaan voor 2024 als startjaar van een kilometerheffing voor iedereen en niet alleen in de spits”, zegt Van Eijck in de ochtendkracht. Volgens hem is er geen andere weg. “Het volgende kabinet moet spijkers met koppen slaan om rekeningrijden concreet te maken.”

Rekeningrijden is al tijden een politiek gevoelig onderwerp. Het VVD stelt zich nog altijd op het standpunt dat rekeningrijden mensen op kosten jaagt – de invoering voor personenauto’s lijkt dan ook onbespreekbaar. In het huidige regeerakkoord (2017-2020) staat ook dat er voor goederenvervoer een kilometerheffing zal worden ingevoerd, maar dat pilots voor personenauto’s “in geen geval zullen leiden tot een systeem van rekeningrijden”.

De RAI Vereniging stelde afgelopen najaar dat dit kabinet de klimaatdoelen alleen gaat halen als er wordt betaald naar gebruik en op basis van CO2-uitstoot. Daarvoor moet het huidige stelsel van autobelasting op de schop, stelt de branchevereniging op basis van onderzoek in samenwerking met adviesbureau Revnext, waarvan onlangs het model om de EV-subsidies door te rekenen onder vuur kwam te liggen. Ook toen stelde Van Eijck dat niemand meer om betalen naar gebruik heen kan. “Iedereen die blijft vasthouden aan het huidige belastingsysteem om de CO2 doelstellingen te halen en de eenzijdige focus op meer asfalt tegen de files, staat met de rug naar de toekomst.”

Het Deltaplan Mobiliteit 2030 zal morgen door alliantie worden gepresenteerd aan de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van 25 partijen uit de transport, logistiek, verkeer en (goederen)vervoer.

‘RAI Vereniging pleit voor 2024 als startjaar rekeningrijden’ | Fleet&Mobility

‘RAI Vereniging pleit voor 2024 als startjaar rekeningrijden’

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Steven van Eijck pleit voor betalen naar gebruik en vervuiling. (Foto: RAI Vereniging)

Rekeningrijden op basis van gebruik en de CO2-uitstoot, dat is het uitgangspunt van het Deltaplan dat de Mobiliteitsalliantie (waar onder andere Bovag, VNA, ANWB en NS deel van uitmaken) morgen aanbiedt aan het Kabinet. In de Telegraaf roept Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging, het kabinet op om nu te starten met de voorbereiding. “We gaan voor 2024 als startjaar van een kilometerheffing voor iedereen en niet alleen in de spits”, zegt Van Eijck in de ochtendkracht. Volgens hem is er geen andere weg. “Het volgende kabinet moet spijkers met koppen slaan om rekeningrijden concreet te maken.”

Rekeningrijden is al tijden een politiek gevoelig onderwerp. Het VVD stelt zich nog altijd op het standpunt dat rekeningrijden mensen op kosten jaagt – de invoering voor personenauto’s lijkt dan ook onbespreekbaar. In het huidige regeerakkoord (2017-2020) staat ook dat er voor goederenvervoer een kilometerheffing zal worden ingevoerd, maar dat pilots voor personenauto’s “in geen geval zullen leiden tot een systeem van rekeningrijden”.

De RAI Vereniging stelde afgelopen najaar dat dit kabinet de klimaatdoelen alleen gaat halen als er wordt betaald naar gebruik en op basis van CO2-uitstoot. Daarvoor moet het huidige stelsel van autobelasting op de schop, stelt de branchevereniging op basis van onderzoek in samenwerking met adviesbureau Revnext, waarvan onlangs het model om de EV-subsidies door te rekenen onder vuur kwam te liggen. Ook toen stelde Van Eijck dat niemand meer om betalen naar gebruik heen kan. “Iedereen die blijft vasthouden aan het huidige belastingsysteem om de CO2 doelstellingen te halen en de eenzijdige focus op meer asfalt tegen de files, staat met de rug naar de toekomst.”

Het Deltaplan Mobiliteit 2030 zal morgen door alliantie worden gepresenteerd aan de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van 25 partijen uit de transport, logistiek, verkeer en (goederen)vervoer.