Verzekeraars willen meer overheidsgeld voor verkeersveiligheid

Redactie Redactie
• Laatste update:

Uit de Risicomonitor Verkeer blijkt dat in 2014 telden verzekeraars nog 462 duizend particuliere schadeclaims na aanrijdingen. In 2015 is dit aantal met 8 procent gestegen tot 502 duizend claims. Ook het totaal aantal verkeersclaims, dus ook een- en tweezijdige aanrijdingen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s, is met 6,5 procent toegenomen tot 841 duizend.

De toename van het aantal schades loopt volgens het Verbond parallel met de toename van het aantal verkeersdoden; van 570 naar 621 vorig jaar.

Aanpak gebruik smartphone
Verouderde infrastructuur, huftergedrag en vooral afleiding zijn volgens het Verbond de oorzaak van de stijging. Zij pleiten dan ook voor verbetering van de infrastructuur en aanpak van smartphonegebruik in het verkeer.

“Op basis van buitenlandse (literatuur)studies zijn wel schattingen gedaan over de schadelijke effecten van appen, mailen en social media-gebruik in het verkeer in Nederland. Echt harde cijfers over slingerende en onoplettende bestuurders en fietsers zijn er niet. Telefoongebruik achter het stuur is strafbaar, maar handhaving heeft weinig prioriteit”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. Ook zou de ongevallenregistratie van de overheid gebrekkig zijn.

RAI Vereniging vindt dat het volgende kabinet meer pilots met rekeningrijden moet faciliteren. ANWB is terughoudender en wacht eventuele voorstellen af.

Verzekeraars willen meer overheidsgeld voor verkeersveiligheid | Fleet&Mobility

Verzekeraars willen meer overheidsgeld voor verkeersveiligheid

Redactie Redactie
• Laatste update:

Uit de Risicomonitor Verkeer blijkt dat in 2014 telden verzekeraars nog 462 duizend particuliere schadeclaims na aanrijdingen. In 2015 is dit aantal met 8 procent gestegen tot 502 duizend claims. Ook het totaal aantal verkeersclaims, dus ook een- en tweezijdige aanrijdingen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s, is met 6,5 procent toegenomen tot 841 duizend.

De toename van het aantal schades loopt volgens het Verbond parallel met de toename van het aantal verkeersdoden; van 570 naar 621 vorig jaar.

Aanpak gebruik smartphone
Verouderde infrastructuur, huftergedrag en vooral afleiding zijn volgens het Verbond de oorzaak van de stijging. Zij pleiten dan ook voor verbetering van de infrastructuur en aanpak van smartphonegebruik in het verkeer.

“Op basis van buitenlandse (literatuur)studies zijn wel schattingen gedaan over de schadelijke effecten van appen, mailen en social media-gebruik in het verkeer in Nederland. Echt harde cijfers over slingerende en onoplettende bestuurders en fietsers zijn er niet. Telefoongebruik achter het stuur is strafbaar, maar handhaving heeft weinig prioriteit”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. Ook zou de ongevallenregistratie van de overheid gebrekkig zijn.

RAI Vereniging vindt dat het volgende kabinet meer pilots met rekeningrijden moet faciliteren. ANWB is terughoudender en wacht eventuele voorstellen af.