Slachtofferhulp pleit voor hogere straffen bij verkeersmisdrijven

Redactie Redactie
• Laatste update:

Het Fonds Slachtofferhulp heeft de Universiteit van Tilburg de opdracht gegeven onderzoek te doen naar strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten.

Daaruit blijkt dus dat slachtoffers de opgelegde straffen te laag vinden, maar ook dat de hoogste schuldgradatie ‘roekeloosheid’ door rechters te weinig wordt toegepast. Het rapport geeft ook een advies over hoe het wel moet: hogere straffen.

Onlangs pleitten verzekeraars al voor meer overheidsgeld voor verkeersveiligheid

Het fonds kreeg veel signalen dat slachtoffers ernstig teleurgesteld waren in de hoogte van de straffen bij verkeersmisdrijven. Het leed werd volgens hen onvoldoende erkend. Een onderzoeksteam van de universiteit van Tilburg bracht daarom in kaart hoe invulling wordt gegeven aan de begrippen schuld, (voorwaardelijke) opzet en roekeloosheid en welke invloed dit heeft op de huidige strafmaat. Ook is onderzocht hoe slachtoffers de (uitkomst van de) strafprocedure ervaren en hoe zij de schadeafwikkeling ervaren.

Volgens Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp, bevestigt het onderzoek deze signalen van slachtoffers. “Straffen bij ernstige verkeersmisdrijven zijn in vergelijking tot de straffen bij geweldsmisdrijven vaak veel te mild. Het is zorgelijk dat de rechters de mogelijkheden in de wet niet gebruiken om strenger te straffen. Het lijkt ons een goed idee om, net als bij gewelds- en zedenmisdrijven, een gestructureerd reclasseringssysteem op te zetten. Slachtoffers willen naast een straf vooral dat een ander niet overkomt wat met henzelf is gebeurd.”

Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport ‘Strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten’.