De fleetmanager van de toekomst is data-savvy

DKV Mobility • De afgelopen vijf jaar is de rol van fleetmanagers drastisch veranderd door de toenemende complexiteit van mobiliteitsvraagstukken. Door de veranderende mobiliteitsbehoeften en economische ontwikkelingen wordt fleetmanagement geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.
(foto: DKV)

Waar moeten fleetmanagers rekening mee houden als het gaat om elektrificatie van het wagenpark? “Allereerst spelen fleetmanagers een belangrijke rol in het begeleiden van de overgang naar elektrisch rijden en het implementeren van duurzame mobiliteitsoplossingen”, aldus Bas Bullens, eMobility expert bij DKV Mobility. “Wagenparken variëren sterk in omvang, en daardoor ook in de behoeften van klanten. Aan de ene kant fungeren fleet managers als betrouwbaar vraagbaken bij midden- en kleine bedrijven, die vaak extra ondersteuning nodig hebben bij het elektrificeren van hun wagenpark. Dit is vaak hun eerste stap richting duurzame mobiliteit, en dat roept vragen op: hoe zit het met de laadinfrastructuur? Is er een plan voor het installeren van laadpalen thuis bij berijders en op de bedrijfslocatie?”

Sparringpartner

Anderzijds vervullen fleetmanagers volgens Bullens een specialistisch rol als sparringpartner bij grotere bedrijven. “Met hun uitgebreide wagenparken zijn ze vaak al goed op weg naar een elektrische vloot. Sterker nog, over vijf jaar zullen de wagenparken van deze bedrijven volledig bestaan uit elektrischte voertuigen”, zo claimt hij. “Naarmate een bedrijf verder gevorderd is met elektrificatie ontstaan er nieuwe en meer specifieke vraagstukken die fleet managers moeten aanpakken. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van plannen om het wagenpark te upgraden met nieuwe technologieën, zoals V2G (verhicle-to-grid) of variabele vergoedingen per kWh.”

Fluctuerende energieprijzen monitoren

Een gemeenschappelijk doel van grote en kleinere bedrijven is dat ze mobiliteit steeds slimmer willen inrichten, met name om zo goedkoop en efficiënt mogelijk te verplaatsen van A naar B. Kijkend naar het verbruik van elektrische voertuigen, wordt dit beïnvloed door verschillende variabelen: het type voertuig, het rijgedrag van de bestuurder en de veranderende energieprijzen. Terwijl brandstofprijzen doorgaans redelijk stabiel zijn, kunnen de kosten voor elektriciteit sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het tijdstip van de dag, het seizoen en de vraag en aanbod op de energiemarkt. Deze factoren leiden tot aanzienlijke verschillen in laadkosten voor elektrische voertuigen, zowel thuis bij berijders, op (bedrijfs-)locaties als onderweg. Deze variabiliteit vormt een grote uitdaging bij het beheren van de operationele kosten van een elektrisch wagenpark.
“Om de kosten te optimaliseren, kunnen fleetmanagers rekening houden met de schommelende energieprijzen door deze te monitoren en bijvoorbeeld uit te stippelen wat de beste en goedkoopste laadlocaties zijn”, stelt Bullens. “Daarnaast kan het verstandig zijn om in de autoregeling alvast voor te sorteren op de inzet van gunstige laadpaalexploitanten om de kosten te verlagen.”

Datagedreven toekomst

Met geavanceerde dataverzameling en -analyse kunnen fleetmanagers waardevolle inzichten verkrijgen om de prestaties en duurzaamheid van wagenparken verder te optimaliseren, aldus Bullens. “De fleetmanager van de toekomst moet het vermogen hebben om data te lezen, te verwerken, te analyseren en uiteindelijk om te zetten naar een duurzaam autobeleid. Kortom: de fleetmanager van de toekomst moet data-savvy zijn, met als doel de ecologische voetafdruk van wagenparken verder te verkleinen en duurzame mobiliteit stimuleren.”

Voor meer informatie neemt u contact op met bas.bullens@dkv-mobility.com .

De fleetmanager van de toekomst is data-savvy | Fleet&Mobility

De fleetmanager van de toekomst is data-savvy

DKV Mobility • De afgelopen vijf jaar is de rol van fleetmanagers drastisch veranderd door de toenemende complexiteit van mobiliteitsvraagstukken. Door de veranderende mobiliteitsbehoeften en economische ontwikkelingen wordt fleetmanagement geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.
(foto: DKV)

Waar moeten fleetmanagers rekening mee houden als het gaat om elektrificatie van het wagenpark? “Allereerst spelen fleetmanagers een belangrijke rol in het begeleiden van de overgang naar elektrisch rijden en het implementeren van duurzame mobiliteitsoplossingen”, aldus Bas Bullens, eMobility expert bij DKV Mobility. “Wagenparken variëren sterk in omvang, en daardoor ook in de behoeften van klanten. Aan de ene kant fungeren fleet managers als betrouwbaar vraagbaken bij midden- en kleine bedrijven, die vaak extra ondersteuning nodig hebben bij het elektrificeren van hun wagenpark. Dit is vaak hun eerste stap richting duurzame mobiliteit, en dat roept vragen op: hoe zit het met de laadinfrastructuur? Is er een plan voor het installeren van laadpalen thuis bij berijders en op de bedrijfslocatie?”

Sparringpartner

Anderzijds vervullen fleetmanagers volgens Bullens een specialistisch rol als sparringpartner bij grotere bedrijven. “Met hun uitgebreide wagenparken zijn ze vaak al goed op weg naar een elektrische vloot. Sterker nog, over vijf jaar zullen de wagenparken van deze bedrijven volledig bestaan uit elektrischte voertuigen”, zo claimt hij. “Naarmate een bedrijf verder gevorderd is met elektrificatie ontstaan er nieuwe en meer specifieke vraagstukken die fleet managers moeten aanpakken. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van plannen om het wagenpark te upgraden met nieuwe technologieën, zoals V2G (verhicle-to-grid) of variabele vergoedingen per kWh.”

Fluctuerende energieprijzen monitoren

Een gemeenschappelijk doel van grote en kleinere bedrijven is dat ze mobiliteit steeds slimmer willen inrichten, met name om zo goedkoop en efficiënt mogelijk te verplaatsen van A naar B. Kijkend naar het verbruik van elektrische voertuigen, wordt dit beïnvloed door verschillende variabelen: het type voertuig, het rijgedrag van de bestuurder en de veranderende energieprijzen. Terwijl brandstofprijzen doorgaans redelijk stabiel zijn, kunnen de kosten voor elektriciteit sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het tijdstip van de dag, het seizoen en de vraag en aanbod op de energiemarkt. Deze factoren leiden tot aanzienlijke verschillen in laadkosten voor elektrische voertuigen, zowel thuis bij berijders, op (bedrijfs-)locaties als onderweg. Deze variabiliteit vormt een grote uitdaging bij het beheren van de operationele kosten van een elektrisch wagenpark.
“Om de kosten te optimaliseren, kunnen fleetmanagers rekening houden met de schommelende energieprijzen door deze te monitoren en bijvoorbeeld uit te stippelen wat de beste en goedkoopste laadlocaties zijn”, stelt Bullens. “Daarnaast kan het verstandig zijn om in de autoregeling alvast voor te sorteren op de inzet van gunstige laadpaalexploitanten om de kosten te verlagen.”

Datagedreven toekomst

Met geavanceerde dataverzameling en -analyse kunnen fleetmanagers waardevolle inzichten verkrijgen om de prestaties en duurzaamheid van wagenparken verder te optimaliseren, aldus Bullens. “De fleetmanager van de toekomst moet het vermogen hebben om data te lezen, te verwerken, te analyseren en uiteindelijk om te zetten naar een duurzaam autobeleid. Kortom: de fleetmanager van de toekomst moet data-savvy zijn, met als doel de ecologische voetafdruk van wagenparken verder te verkleinen en duurzame mobiliteit stimuleren.”

Voor meer informatie neemt u contact op met bas.bullens@dkv-mobility.com .