EU-poet voor pilot Powerparking

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat melden de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland in een persbericht.

Het project, dat Powerparking is gedoopt, bestaat eruit dat grote parkeerterreinen worden overkapt met zonnepanelen. De energie die dat oplevert wordt gebruikt om de geparkeerde elektrische auto’s op te laden en voor verlichting van het parkeerterrein en de openbare weg. Overschotten worden tijdelijk opgeslagen in geparkeerde EV’s en eventueel in extra batterijen. Eind vorig jaar pleitten de netbeheerders voor maatregelen om energieopslag in EV’s fiscaal te faciliteren.

Green Village

Het is de bedoeling dat de Powerparking gebouwd wordt op een deel van de parkeerterreinen van Lelystad Airport en het aanpalende Business Park. Voor het zover is, wordt eerst een proefopstelling van het concept gebouwd in testomgeving The Green Village van de TU Delft, waar die universiteit duurzame concepten en innovatieve mobiliteitsoplossingen test. De provincie Flevoland draagt een half miljoen euro bij aan de pilot. Ook Schiphol Group, eigenaar van Lelystad Airport, zit in het consortium. Ook Alfen is partner. Dat bedrijf levert laadstation- en batterijtechnologie en was eerder betrokken bij een pilot van Mister Green en netbeheerder Stedin met een snellaadstation dat deels door zonnepanelen wordt gevoed.

In afwachting van de definitieve toekenning van de Europese subsidie werkt het consortium al sinds januari aan het ontwerp en de software die bepaalt waar de opgewekte energie naartoe moet. In de proefopstelling in Delft worden verschillende scenario’s getest voor het inzetten van autobatterijen als tijdelijke energieopslag. Elektrische auto’s van echte gebruikers fungeren als proefkonijn.

Gelijkstroom

De proeven en de pilot moeten een businessmodel voor het concept opleveren dat uitrol zonder subsidie mogelijk maakt en dat het interessant maakt voor EV-rijders om hun auto ter beschikking te stellen als energieopslag.

De Powerparking wordt aangesloten op het gelijkstroomnet dat netbeheerder Alliander bij Lelystad Airport aanlegt. Met dat net wil Alliander energieverlies als gevolg van omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom voorkomen. Onder meer het laden van EV’s en ledverlichting maken gebruik van gelijkstroom. Ook kunnen bedrijven makkelijker energie terugleveren aan een gelijkstroomnet dan aan het gewone elektriciteitsnet, waar Powerparking gebruik van zal maken als het met grote energieoverschotten zit. Alliander verwacht dat het gelijkstroomnet een belangrijke schakel vormt in de energietransitie.

De Europese subsidie is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Onlangs werd bekend dat Nederland 97 miljoen euro subsidie ontvangt voor een aantal projecten uit het TEN-T-programma voor sterkere transportverbindingen door de Unie.

EU-poet voor pilot Powerparking | Fleet&Mobility

EU-poet voor pilot Powerparking

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat melden de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland in een persbericht.

Het project, dat Powerparking is gedoopt, bestaat eruit dat grote parkeerterreinen worden overkapt met zonnepanelen. De energie die dat oplevert wordt gebruikt om de geparkeerde elektrische auto’s op te laden en voor verlichting van het parkeerterrein en de openbare weg. Overschotten worden tijdelijk opgeslagen in geparkeerde EV’s en eventueel in extra batterijen. Eind vorig jaar pleitten de netbeheerders voor maatregelen om energieopslag in EV’s fiscaal te faciliteren.

Green Village

Het is de bedoeling dat de Powerparking gebouwd wordt op een deel van de parkeerterreinen van Lelystad Airport en het aanpalende Business Park. Voor het zover is, wordt eerst een proefopstelling van het concept gebouwd in testomgeving The Green Village van de TU Delft, waar die universiteit duurzame concepten en innovatieve mobiliteitsoplossingen test. De provincie Flevoland draagt een half miljoen euro bij aan de pilot. Ook Schiphol Group, eigenaar van Lelystad Airport, zit in het consortium. Ook Alfen is partner. Dat bedrijf levert laadstation- en batterijtechnologie en was eerder betrokken bij een pilot van Mister Green en netbeheerder Stedin met een snellaadstation dat deels door zonnepanelen wordt gevoed.

In afwachting van de definitieve toekenning van de Europese subsidie werkt het consortium al sinds januari aan het ontwerp en de software die bepaalt waar de opgewekte energie naartoe moet. In de proefopstelling in Delft worden verschillende scenario’s getest voor het inzetten van autobatterijen als tijdelijke energieopslag. Elektrische auto’s van echte gebruikers fungeren als proefkonijn.

Gelijkstroom

De proeven en de pilot moeten een businessmodel voor het concept opleveren dat uitrol zonder subsidie mogelijk maakt en dat het interessant maakt voor EV-rijders om hun auto ter beschikking te stellen als energieopslag.

De Powerparking wordt aangesloten op het gelijkstroomnet dat netbeheerder Alliander bij Lelystad Airport aanlegt. Met dat net wil Alliander energieverlies als gevolg van omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom voorkomen. Onder meer het laden van EV’s en ledverlichting maken gebruik van gelijkstroom. Ook kunnen bedrijven makkelijker energie terugleveren aan een gelijkstroomnet dan aan het gewone elektriciteitsnet, waar Powerparking gebruik van zal maken als het met grote energieoverschotten zit. Alliander verwacht dat het gelijkstroomnet een belangrijke schakel vormt in de energietransitie.

De Europese subsidie is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Onlangs werd bekend dat Nederland 97 miljoen euro subsidie ontvangt voor een aantal projecten uit het TEN-T-programma voor sterkere transportverbindingen door de Unie.