Nieuwe green deal elektrisch vervoer gesloten

Redactie Redactie
• Laatste update:

Achttien partijen, waaronder overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, hebben de deal ondertekend.

De eerste Green Deal stamt uit 2011 en is nu overgegaan in een nieuwe. Hierbinnen hebben bedrijfsleven en overheid concrete aanvullende afspraken gemaakt om het elektrisch vervoer in Nederland verder te stimuleren. Zo zet de nieuwe werkgroep Internationalisering in op internationale kennisdeling en vinden er diverse innovatieve Living Labs plaats om ontwikkelingen in de sector te versnellen. RAI Vereniging heeft na overleg met al haar ‘stekker-importeurs’ ook volmondig ja gezegd tegen deze nieuwe Green Deal. “Elektrisch vervoer wordt steeds belangrijker en wordt voor steeds grotere groepen van autokopers interessant, ook al vallen sommige subsidiemaatregelen weg. Het is en blijft noodzaak dat overheid en bedrijfsleven hier samen in optrekken om zo onder meer te zorgen voor kennisoverdracht en om de laadinfrastructuur in Nederland verder te optimaliseren”, aldus directeur Olaf de Bruijn, die bij de ondertekening aanwezig was.

Nieuwe green deal elektrisch vervoer gesloten | Fleet&Mobility

Nieuwe green deal elektrisch vervoer gesloten

Redactie Redactie
• Laatste update:

Achttien partijen, waaronder overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, hebben de deal ondertekend.

De eerste Green Deal stamt uit 2011 en is nu overgegaan in een nieuwe. Hierbinnen hebben bedrijfsleven en overheid concrete aanvullende afspraken gemaakt om het elektrisch vervoer in Nederland verder te stimuleren. Zo zet de nieuwe werkgroep Internationalisering in op internationale kennisdeling en vinden er diverse innovatieve Living Labs plaats om ontwikkelingen in de sector te versnellen. RAI Vereniging heeft na overleg met al haar ‘stekker-importeurs’ ook volmondig ja gezegd tegen deze nieuwe Green Deal. “Elektrisch vervoer wordt steeds belangrijker en wordt voor steeds grotere groepen van autokopers interessant, ook al vallen sommige subsidiemaatregelen weg. Het is en blijft noodzaak dat overheid en bedrijfsleven hier samen in optrekken om zo onder meer te zorgen voor kennisoverdracht en om de laadinfrastructuur in Nederland verder te optimaliseren”, aldus directeur Olaf de Bruijn, die bij de ondertekening aanwezig was.