Vijf Brabantse partijen starten bereikbaarheidsalliantie

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Het innovatiecentrum zegt te streven naar “versnelling van het enorme potentieel van innovatie in mobiliteit”. “Onze regio heeft de ingrediënten en de noodzakelijke partijen”, aldus voorzitter Carlo van de Weijer, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Behalve de TU/e ondertekenden ook Fontys Hogescholen, busvervoerder Hermes, Reizigersoverleg Brabant en de provincie het convenant.

Samenhang

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Vandaag hebben we met elkaar afgesproken dat we nog intensiever met elkaar gaan samenwerken om slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit en vervoer te versnellen. We benutten elkaars kracht en expertise om nieuwe middelen en toepassingen samenhangend in te zetten. Zodat de mobiliteit van inwoners en de bereikbaarheid van het gebied verbetert.”

Het innovatiecentrum moet partijen dichter tot elkaar brengen en zo tot concrete nieuwe oplossingen op gebied van mobiliteit en vervoer komen. Volgens Van de Weijer blijft de samenwerking zeker niet beperkt tot de vijf ondertekenaars van het convenant. “Via de projecten en bijvoorbeeld netwerkdagen organiseren we de verbinding met de regio.”

Vijf Brabantse partijen starten bereikbaarheidsalliantie | Fleet&Mobility

Vijf Brabantse partijen starten bereikbaarheidsalliantie

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Het innovatiecentrum zegt te streven naar “versnelling van het enorme potentieel van innovatie in mobiliteit”. “Onze regio heeft de ingrediënten en de noodzakelijke partijen”, aldus voorzitter Carlo van de Weijer, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Behalve de TU/e ondertekenden ook Fontys Hogescholen, busvervoerder Hermes, Reizigersoverleg Brabant en de provincie het convenant.

Samenhang

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Vandaag hebben we met elkaar afgesproken dat we nog intensiever met elkaar gaan samenwerken om slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit en vervoer te versnellen. We benutten elkaars kracht en expertise om nieuwe middelen en toepassingen samenhangend in te zetten. Zodat de mobiliteit van inwoners en de bereikbaarheid van het gebied verbetert.”

Het innovatiecentrum moet partijen dichter tot elkaar brengen en zo tot concrete nieuwe oplossingen op gebied van mobiliteit en vervoer komen. Volgens Van de Weijer blijft de samenwerking zeker niet beperkt tot de vijf ondertekenaars van het convenant. “Via de projecten en bijvoorbeeld netwerkdagen organiseren we de verbinding met de regio.”