Ministerie: Auto blijft spil in toekomstig mobiliteitssysteem

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Dat schrijft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in zijn rapport Toekomstperspectief Automobiliteit 2040. Hierin schetst het Ministerie waar het in de toekomst heen wil, maar het bevat geen concrete beloften. Het beleid moet in ieder geval niet meer gericht zijn op het verminderen van de ‘voertuigverliesuren op bepaalde trajecten’ maar op het optimaal benutten van de auto als onderdeel van het mobiliteitssysteem.

De auto blijft in de toekomst een dominante rol spelen omdat ‘andere modaliteiten meestal niet dezelfde functionaliteit en comfort bieden’. De grote flexibiliteit maakt de auto voor bijna alle verplaatsingen sneller dan het openbaar vervoer. Voor 88 procent van alle autoverplaatsingen doet het OV er meer dan twee keer zo lang over, een lastig overbrugbaar verschil, schrijven de onderzoekers. De groei, die plaats zal vinden bij alle leeftijdscategorieën, krijgt een extra impuls krijgen doordat voertuiginnovaties (rijtaakondersteuning, automatisering, comfort) en nieuwe vervoerdiensten (deelauto’s, ritdeling) het steeds aantrekkelijker maken om auto’s te gebruiken. Ook neemt de negatieve milieu-impact af. 

Problemen

Door de verwachte groei dreigt in delen van de Randstad en rond economische toplocaties het verkeer vast te lopen. Door het overstappen van de auto naar bijvoorbeeld de trein (of andere modaliteiten) – om naar stadscentra te reizen – makkelijker te maken kan het wegverkeer worden ontlast. Verder wil het Ministerie bij de capaciteitsuitbreiding van het wegennet vooral inzetten op het optimaliseren van de bestaande netwerken, bijvoorbeeld door een nieuwe generatie ‘verkeersmanagement’. Daarnaast wordt het stimuleren van thuiswerken om de filedruk te verminderen aangehaald als speerpunt voor het nieuwe beleid, maar ook denkt het Ministerie aan afspraken met scholen over openingstijden.

Het rapport is te lezen in de Automotive Kennisbank.

 

Ministerie: Auto blijft spil in toekomstig mobiliteitssysteem | Fleet&Mobility

Ministerie: Auto blijft spil in toekomstig mobiliteitssysteem

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Dat schrijft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in zijn rapport Toekomstperspectief Automobiliteit 2040. Hierin schetst het Ministerie waar het in de toekomst heen wil, maar het bevat geen concrete beloften. Het beleid moet in ieder geval niet meer gericht zijn op het verminderen van de ‘voertuigverliesuren op bepaalde trajecten’ maar op het optimaal benutten van de auto als onderdeel van het mobiliteitssysteem.

De auto blijft in de toekomst een dominante rol spelen omdat ‘andere modaliteiten meestal niet dezelfde functionaliteit en comfort bieden’. De grote flexibiliteit maakt de auto voor bijna alle verplaatsingen sneller dan het openbaar vervoer. Voor 88 procent van alle autoverplaatsingen doet het OV er meer dan twee keer zo lang over, een lastig overbrugbaar verschil, schrijven de onderzoekers. De groei, die plaats zal vinden bij alle leeftijdscategorieën, krijgt een extra impuls krijgen doordat voertuiginnovaties (rijtaakondersteuning, automatisering, comfort) en nieuwe vervoerdiensten (deelauto’s, ritdeling) het steeds aantrekkelijker maken om auto’s te gebruiken. Ook neemt de negatieve milieu-impact af. 

Problemen

Door de verwachte groei dreigt in delen van de Randstad en rond economische toplocaties het verkeer vast te lopen. Door het overstappen van de auto naar bijvoorbeeld de trein (of andere modaliteiten) – om naar stadscentra te reizen – makkelijker te maken kan het wegverkeer worden ontlast. Verder wil het Ministerie bij de capaciteitsuitbreiding van het wegennet vooral inzetten op het optimaliseren van de bestaande netwerken, bijvoorbeeld door een nieuwe generatie ‘verkeersmanagement’. Daarnaast wordt het stimuleren van thuiswerken om de filedruk te verminderen aangehaald als speerpunt voor het nieuwe beleid, maar ook denkt het Ministerie aan afspraken met scholen over openingstijden.

Het rapport is te lezen in de Automotive Kennisbank.