KiM: Kwaliteit belangrijker dan prijs voor meer gebruik OV

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Een verlaging van de OV-tarieven geen reden om de auto te laten staan. (Foto: Shutterstock/KiM)

Volgens het onderzoek leidt goedkoper OV vooral tot extra mobiliteit omdat mensen meer gaan reizen. Tariefverlagingen zullen er volgens de studie voornamelijk voor zorgen dat mensen minder gaan fietsen en lopen. Omdat het autogebruik in ons land veel groter is dan het OV-gebruik, zijn de effecten van prijsverlaging in het OV op het autogebruik relatief veel kleiner.

Bij een zogeheten vlakke tariefdaling, waarbij de OV-tarieven voor iedereen op alle tijdstippen dalen, is ruim driekwart van de toename in het OV-gebruik toe te schrijven aan reizen die nu nog niet worden gemaakt, aldus het onderzoek. Dit aandeel zou hoger kunnen uitvallen, volgens het onderzoek, als tariefverlaging enkel op bepaalde tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen gelden.

Aantrekkelijk

Voor een verschuiving van auto- naar OV-gebruik is een combinatie van maatregelen effectiever dan alleen het verlagen van de tarieven in het ov. Door het gebruik van de auto minder aantrekkelijk te maken en het ov tegelijkertijd aantrekkelijker, zal naar verwachting het effect op het autogebruik groter zijn. Hogere partkeertarieven zijn maatregelen om het gebruik van de auto te verminderen, terwijl het ov aantrekkelijk kan worden door een hogere kwaliteit en groter aanbod, aldus de onderzoekers.

Volgens het rapport zijn er allerlei situaties waarin het OV geen alternatief is voor de auto. Zo is het OV-aanbod in niet-stedelijke gebieden beperkter dan in stedelijke gebieden waardoor de reis met het OV vaak langer duurt dat het vervoer met de auto. Het kabinet maakte onlangs bekend 1,1 miljard euro te investeren in een betere doorstroming op de weg.

KiM: Kwaliteit belangrijker dan prijs voor meer gebruik OV | Fleet&Mobility

KiM: Kwaliteit belangrijker dan prijs voor meer gebruik OV

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Een verlaging van de OV-tarieven geen reden om de auto te laten staan. (Foto: Shutterstock/KiM)

Volgens het onderzoek leidt goedkoper OV vooral tot extra mobiliteit omdat mensen meer gaan reizen. Tariefverlagingen zullen er volgens de studie voornamelijk voor zorgen dat mensen minder gaan fietsen en lopen. Omdat het autogebruik in ons land veel groter is dan het OV-gebruik, zijn de effecten van prijsverlaging in het OV op het autogebruik relatief veel kleiner.

Bij een zogeheten vlakke tariefdaling, waarbij de OV-tarieven voor iedereen op alle tijdstippen dalen, is ruim driekwart van de toename in het OV-gebruik toe te schrijven aan reizen die nu nog niet worden gemaakt, aldus het onderzoek. Dit aandeel zou hoger kunnen uitvallen, volgens het onderzoek, als tariefverlaging enkel op bepaalde tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen gelden.

Aantrekkelijk

Voor een verschuiving van auto- naar OV-gebruik is een combinatie van maatregelen effectiever dan alleen het verlagen van de tarieven in het ov. Door het gebruik van de auto minder aantrekkelijk te maken en het ov tegelijkertijd aantrekkelijker, zal naar verwachting het effect op het autogebruik groter zijn. Hogere partkeertarieven zijn maatregelen om het gebruik van de auto te verminderen, terwijl het ov aantrekkelijk kan worden door een hogere kwaliteit en groter aanbod, aldus de onderzoekers.

Volgens het rapport zijn er allerlei situaties waarin het OV geen alternatief is voor de auto. Zo is het OV-aanbod in niet-stedelijke gebieden beperkter dan in stedelijke gebieden waardoor de reis met het OV vaak langer duurt dat het vervoer met de auto. Het kabinet maakte onlangs bekend 1,1 miljard euro te investeren in een betere doorstroming op de weg.