Stadsjongeren bezitten de helft minder auto’s dan op het platteland

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
In de zeer sterk verstedelijkte gebieden heeft 19 procent van de jongeren een auto. (Foto: Shutterstock)

In steden had gemiddeld één op de vijf jongeren (18 tot 30 jaar oud) begin 2015 een auto en in niet stedelijke gebieden was dat twee op de vijf.

Helft van de werkende jongeren heeft een auto

Begin 2015 telde Nederland 2,5 miljoen jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud. Van hen had 68 procent een autorijbewijs, nog geen 30 procent had een auto op zijn of haar naam staan. Er is een groot verschil in rijbewijs- en autobezit tussen werkende en studerende jongeren. Het inkomen speelt hierbij een belangrijke rol. Van de studerenden had 60 procent een rijbewijs en 8 procent had een auto. Van de werkenden had 83 procent een rijbewijs en 48 procent bezat een auto.

Het verschil in auto- en rijbewijsbezit tussen jongeren in zeer stedelijke gebieden en niet stedelijke gebieden is groot. Bijna 80 procent van de jongeren in de niet verstedelijkte gebieden had in 2015 een rijbewijs. In Tubbergen, Reusel-De Mierden, Oirschot, Aalburg en Staphorst is het rijbewijsbezit onder jongvolwassenen het meest wijdverspreid. Meer dan 85 procent van de jongeren in deze gemeenten had in 2015 een rijbewijs.

Van de jongeren in de niet stedelijke gebieden had 40 procent een auto. In Aalburg en Borsele is het autobezit het hoogst, meer dan de helft van de 18- tot 30-jarigen heeft daar een auto.

In de zeer sterk verstedelijkte gebieden heeft 19 procent van de jongeren een auto. Het lage autobezit is er onder andere toe te schrijven aan het lagere rijbewijsbezit, maar ook omdat in grote steden parkeerplaatsen schaars zijn en voorzieningen vaker dichtbij. Bovendien kan er meer gebruik gemaakt worden van alternatieven voor de auto zoals het OV en de fiets.

Stadsjongeren bezitten de helft minder auto’s dan op het platteland | Fleet&Mobility

Stadsjongeren bezitten de helft minder auto’s dan op het platteland

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
In de zeer sterk verstedelijkte gebieden heeft 19 procent van de jongeren een auto. (Foto: Shutterstock)

In steden had gemiddeld één op de vijf jongeren (18 tot 30 jaar oud) begin 2015 een auto en in niet stedelijke gebieden was dat twee op de vijf.

Helft van de werkende jongeren heeft een auto

Begin 2015 telde Nederland 2,5 miljoen jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud. Van hen had 68 procent een autorijbewijs, nog geen 30 procent had een auto op zijn of haar naam staan. Er is een groot verschil in rijbewijs- en autobezit tussen werkende en studerende jongeren. Het inkomen speelt hierbij een belangrijke rol. Van de studerenden had 60 procent een rijbewijs en 8 procent had een auto. Van de werkenden had 83 procent een rijbewijs en 48 procent bezat een auto.

Het verschil in auto- en rijbewijsbezit tussen jongeren in zeer stedelijke gebieden en niet stedelijke gebieden is groot. Bijna 80 procent van de jongeren in de niet verstedelijkte gebieden had in 2015 een rijbewijs. In Tubbergen, Reusel-De Mierden, Oirschot, Aalburg en Staphorst is het rijbewijsbezit onder jongvolwassenen het meest wijdverspreid. Meer dan 85 procent van de jongeren in deze gemeenten had in 2015 een rijbewijs.

Van de jongeren in de niet stedelijke gebieden had 40 procent een auto. In Aalburg en Borsele is het autobezit het hoogst, meer dan de helft van de 18- tot 30-jarigen heeft daar een auto.

In de zeer sterk verstedelijkte gebieden heeft 19 procent van de jongeren een auto. Het lage autobezit is er onder andere toe te schrijven aan het lagere rijbewijsbezit, maar ook omdat in grote steden parkeerplaatsen schaars zijn en voorzieningen vaker dichtbij. Bovendien kan er meer gebruik gemaakt worden van alternatieven voor de auto zoals het OV en de fiets.