Interview Ellen van der Hel | Mobiliteit 2.0 is véél meer dan een leaseauto

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Ellen van der Hel, mobiliteitscoördinator Quion (Foto: Paul Voorham)

Het is al snel duidelijk dat het Nederlandse bedrijf Quion, provider voor hypotheken en consumptief krediet, op dit moment hard nadenkt over de individuele mobiliteitsbehoefte van de medewerkers. Het was voor mobiliteitscoördinator Ellen van der Hel misschien wel even schrikken dat zoveel medewerkers in een enquête aangaven bij voorkeur te willen blijven thuiswerken, ook in het post-coronatijdperk. Maar Van der Hel is vooral positief over het feit dat werkgever Quion er alles aan gelegen is om gehoor te geven aan de wensen en behoeften van het personeel. Een op maat gesneden mobiliteitsbeleid voor de 700 medewerkers, waaronder 46 leaserijders, ziet ze vooral als een interessante en boeiende taak. “Een duurzaam mobiliteitsbeleid houdt niet op bij een leaseauto”, is haar overtuiging.

Op kantoor

ellen van der hel 2 quion 2021 paul voorhamOm na het thuiswerktijdperk de behoeften van de medewerkers te inventariseren, organiseerde Quion een enquête onder de medewerkers. Daaruit bleek dat 40 procent het liefst de helft van de tijd op kantoor werkt en de andere helft thuis, terwijl 49 procent er de voorkeur aan geeft om volledig thuis te blijven werken. Onder de resterende tien procent zitten mensen die bijvoorbeeld één dag naar kantoor willen of juist prefereren om weer volledig terug te keren naar de werkplek op kantoor. “Het hoge percentage mensen dat graag merendeels blijft thuiswerken, heeft ons wel verbaasd. Het is opvallend dat vrijwel iedereen zegt het directe contact met collega’s te missen, maar de reistijd en de filedruk worden als grote belemmeringen ervaren om naar het werk te komen. Uiteindelijk wegen die aspecten dan blijkbaar zwaarder dan het gemis van sociaal contact op de werkvloer.”

Milieu profiteert

Als werkgever wil Quion graag gehoor geven aan die veranderde mobiliteitsbehoefte van de medewerkers. “Voor de medewerkers biedt het hybride werken voordelen, maar ook voor de maatschappij. Er zijn minder files en de parkeerdruk gaat omlaag. Het milieu profiteert van ­minder uitstoot en schadelijke stoffen en de woon- en werkomgeving worden gezonder. De keuze waar en wanneer er wordt gewerkt, wordt gemaakt in volgorde van klantbelang, team­belang en effectiviteit.”

Van der Hel voorziet in ieder geval een interessante uitdaging om die mobiliteitsbehoefte van de medewerkers in te vullen. “Het kan bijvoorbeeld betekenen dat er bij de thuiswerkers een leaseauto voor de deur staat die nog maar ­weinig wordt gebruikt. Daar moeten we dan wel goed over nadenken. We komen in een proef­periode terecht waarin we gaandeweg gaan ontdekken hoe het werkende leven en de bijpassende mobiliteit er na de coronacrisis gaan uitzien. Het is voor niemand helemaal duidelijk welke aanpassingen dit gaat vergen”, meent Van der Hel.

Spanningsveld

“Als mobiliteitscoördinator bevind ik me in het spanningsveld tussen het bedrijf en de werk­nemer. Het bedrijf let op de kosten, terwijl de werknemer een leuke mooie auto wil. Vanuit mijn functie wil ik me niet alleen inzetten voor duurzame en flexibelere mobiliteit van de leaserijders, maar voor alle medewerkers. Mijn doel is dat iedereen elke dag een bewuste keuze kan maken om thuis te werken of te kunnen reizen naar kantoor of een andere werkplek op het moment én met het type vervoer dat op dat moment het beste uitkomt. En waarmee ­onnodige reisbewegingen worden voorkomen.”

Trots vertelt ze dat 70 procent van het wagenpark van Quion uit elektrische auto’s bestaat, waaronder Kia’s Niro, Audi’s e-tron, Tesla’s en een Polestar. “Onze medewerkers hebben een vrije merkenkeuze”, vertelt Van der Hel, die de leasevloot heeft ondergebracht bij leasemaatschappij Alphabet. “We streven natuurlijk naar een 100 procent elektrisch wagenpark. Ik denk dat we tegen 2025 al flink op weg zijn met de elektrificatie van ons wagenpark.”

Bonus-malus

Toen Van der Hel tien jaar geleden begon als mobiliteitscoördinator, wilde ze onder de leaserijders meer bewustzijn creëren over gebruik en kosten van een leaseauto. Daarom werd ­besloten om meer verantwoordelijkheid bij de berijder leggen. “Het valt mij op dat leaserijders in het algemeen geen idee hebben van de hoogte van premies en van bijkomende kosten, zoals onderhoud en schade. Wij willen dat ­mensen bewust met hun leaseauto omgaan en keuzes maken die passen bij de kostenbewuste en duurzame cultuur van onze organisatie.”

Het bedrijf voerde om deze reden enkele jaren een flexibel mobiliteitsbeleid in dat op basis van een ritregistratiesysteem meebeweegt met het rijgedrag van de berijder. “Het systeem is ge­koppeld aan een persoonlijk digitaal dashboard voor iedere berijder, waarbij de privacy natuurlijk is gegarandeerd. Alleen de berijder zelf heeft toegang tot de data, via een eigen dashboard. Het belangrijkste is dat we er een bonus-malus systeem aan hebben gekoppeld. Hoe zuiniger je rijdt, hoe hoger je vergoeding wordt. Zo tankt niemand van onze leaserijders bijvoorbeeld meer langs de snelweg, omdat dit duurder is.\

We laten ­mensen in geval van schade aan hun leaseauto ook het bedrag van schadeherstel zien.

We hebben ook een NS Businesscard aan de leaseregeling gekoppeld. Als je je leaseauto laat staan en met de trein komt, dan vergoeden we 100 procent van de werkelijke kosten in plaats van de 19 cent per gereden kilometer. Met die aanpak stimuleren we dat collega’s met een leaseauto bewuster en efficiënt met ­mobiliteit en hun leaseauto omgaan.” Budget dat overblijft, wordt uitgekeerd bij het salaris van de berijder. Ook carpoolen wordt door Quion extra gestimuleerd. Hiervoor ontvangen leaserijder en ­passagier een extra vergoeding per zakelijke kilometer. Zo wordt het uitlenen van een leaseauto aan een collega zonder auto aantrekkelijk.

Via een eigen dashboard hebben de leaserijders bij Quion inzicht in alle gegevens en de status van hun rij- en reisgedrag. “Het geeft mensen veel verantwoordelijkheid en vrijheid om zelf dingen te regelen en omdat zuiniger en CO2-neutraler gedrag wordt beloond, maken mensen bewustere keuzes in vervoer. Zo laten we ­mensen in geval van schade aan hun leaseauto ook het bedrag van schadeherstel zien zodat ze zich bewuster worden van de kosten. Door al deze inspanningen hebben we de ­mobiliteitskosten met 25 procent kunnen verlagen ten opzichte van de situatie voor de invoering van dit beleid, zonder inboeten aan kwaliteit of keuzevrijheid.”

Puntje van je stoel

Dat Van der Hel plezier heeft in haar werk, is wel duidelijk. “Ik heb altijd wat met auto’s gehad. ­Tijdens de Formule 1 races zit ik op het puntje van m’n stoel. Alle ontwikkelingen op en rondom de auto’s vind ik uitermate fascinerend: data, trends, digitale hoogstandjes, duurzaamheid. Kunnen we onszelf straks via een ufo vervoeren of met een zelfrijdende auto? Dat maakt het vak voor mij heel ­boeiend. Zelf houd ik er het meeste van als je nog echt moet werken in een auto en moet schakelen. En nee, ik heb geen leaseauto. Ik rijd in een Suzuki Grand Vitara en ga die auto gewoon helemaal ­oprijden.”

Quion in cijfers

De Quion Groep is een onafhankelijke hypotheekservicer. De organisatie telt bijna 700 medewerkers en heeft een hypotheekportefeuille van bijna 70,2 miljard euro, bestaande uit 425 duizend leningen. Quion werkt samen met diverse financiële organisaties zoals banken, verzekeraars en ­pensioenfondsen. Het hoofdkantoor staat aan de rand van Rotterdam en kijkt uit op de Brienenoordbrug. Het wagenpark van Quion bestaat uit 46 personenauto’s, verdeeld in 32 EV’s, 8 benzine- en 5 dieselauto’s en 1 hybride. Het gemiddelde jaarlijkse kilometrage bedraagt iets meer dan 26 duizend kilometer. Quion wil een fiets van de zaak stimuleren en onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een leasefiets. Medewerkers kunnen nu een fiets, pedelec of e-bike zelf aanschaffen en gebruik maken van een fiscale verrekening. Het bedrijf heeft ook medewerkers (8) die geen keuze voor een leaseauto hebben gemaakt; zij hebben gekozen voor een mobiliteitsbudget en maken gebruik van eigen vervoer en OV.

Interview Ellen van der Hel | Mobiliteit 2.0 is véél meer dan een leaseauto | Fleet&Mobility

Interview Ellen van der Hel | Mobiliteit 2.0 is véél meer dan een leaseauto

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Ellen van der Hel, mobiliteitscoördinator Quion (Foto: Paul Voorham)

Het is al snel duidelijk dat het Nederlandse bedrijf Quion, provider voor hypotheken en consumptief krediet, op dit moment hard nadenkt over de individuele mobiliteitsbehoefte van de medewerkers. Het was voor mobiliteitscoördinator Ellen van der Hel misschien wel even schrikken dat zoveel medewerkers in een enquête aangaven bij voorkeur te willen blijven thuiswerken, ook in het post-coronatijdperk. Maar Van der Hel is vooral positief over het feit dat werkgever Quion er alles aan gelegen is om gehoor te geven aan de wensen en behoeften van het personeel. Een op maat gesneden mobiliteitsbeleid voor de 700 medewerkers, waaronder 46 leaserijders, ziet ze vooral als een interessante en boeiende taak. “Een duurzaam mobiliteitsbeleid houdt niet op bij een leaseauto”, is haar overtuiging.

Op kantoor

ellen van der hel 2 quion 2021 paul voorhamOm na het thuiswerktijdperk de behoeften van de medewerkers te inventariseren, organiseerde Quion een enquête onder de medewerkers. Daaruit bleek dat 40 procent het liefst de helft van de tijd op kantoor werkt en de andere helft thuis, terwijl 49 procent er de voorkeur aan geeft om volledig thuis te blijven werken. Onder de resterende tien procent zitten mensen die bijvoorbeeld één dag naar kantoor willen of juist prefereren om weer volledig terug te keren naar de werkplek op kantoor. “Het hoge percentage mensen dat graag merendeels blijft thuiswerken, heeft ons wel verbaasd. Het is opvallend dat vrijwel iedereen zegt het directe contact met collega’s te missen, maar de reistijd en de filedruk worden als grote belemmeringen ervaren om naar het werk te komen. Uiteindelijk wegen die aspecten dan blijkbaar zwaarder dan het gemis van sociaal contact op de werkvloer.”

Milieu profiteert

Als werkgever wil Quion graag gehoor geven aan die veranderde mobiliteitsbehoefte van de medewerkers. “Voor de medewerkers biedt het hybride werken voordelen, maar ook voor de maatschappij. Er zijn minder files en de parkeerdruk gaat omlaag. Het milieu profiteert van ­minder uitstoot en schadelijke stoffen en de woon- en werkomgeving worden gezonder. De keuze waar en wanneer er wordt gewerkt, wordt gemaakt in volgorde van klantbelang, team­belang en effectiviteit.”

Van der Hel voorziet in ieder geval een interessante uitdaging om die mobiliteitsbehoefte van de medewerkers in te vullen. “Het kan bijvoorbeeld betekenen dat er bij de thuiswerkers een leaseauto voor de deur staat die nog maar ­weinig wordt gebruikt. Daar moeten we dan wel goed over nadenken. We komen in een proef­periode terecht waarin we gaandeweg gaan ontdekken hoe het werkende leven en de bijpassende mobiliteit er na de coronacrisis gaan uitzien. Het is voor niemand helemaal duidelijk welke aanpassingen dit gaat vergen”, meent Van der Hel.

Spanningsveld

“Als mobiliteitscoördinator bevind ik me in het spanningsveld tussen het bedrijf en de werk­nemer. Het bedrijf let op de kosten, terwijl de werknemer een leuke mooie auto wil. Vanuit mijn functie wil ik me niet alleen inzetten voor duurzame en flexibelere mobiliteit van de leaserijders, maar voor alle medewerkers. Mijn doel is dat iedereen elke dag een bewuste keuze kan maken om thuis te werken of te kunnen reizen naar kantoor of een andere werkplek op het moment én met het type vervoer dat op dat moment het beste uitkomt. En waarmee ­onnodige reisbewegingen worden voorkomen.”

Trots vertelt ze dat 70 procent van het wagenpark van Quion uit elektrische auto’s bestaat, waaronder Kia’s Niro, Audi’s e-tron, Tesla’s en een Polestar. “Onze medewerkers hebben een vrije merkenkeuze”, vertelt Van der Hel, die de leasevloot heeft ondergebracht bij leasemaatschappij Alphabet. “We streven natuurlijk naar een 100 procent elektrisch wagenpark. Ik denk dat we tegen 2025 al flink op weg zijn met de elektrificatie van ons wagenpark.”

Bonus-malus

Toen Van der Hel tien jaar geleden begon als mobiliteitscoördinator, wilde ze onder de leaserijders meer bewustzijn creëren over gebruik en kosten van een leaseauto. Daarom werd ­besloten om meer verantwoordelijkheid bij de berijder leggen. “Het valt mij op dat leaserijders in het algemeen geen idee hebben van de hoogte van premies en van bijkomende kosten, zoals onderhoud en schade. Wij willen dat ­mensen bewust met hun leaseauto omgaan en keuzes maken die passen bij de kostenbewuste en duurzame cultuur van onze organisatie.”

Het bedrijf voerde om deze reden enkele jaren een flexibel mobiliteitsbeleid in dat op basis van een ritregistratiesysteem meebeweegt met het rijgedrag van de berijder. “Het systeem is ge­koppeld aan een persoonlijk digitaal dashboard voor iedere berijder, waarbij de privacy natuurlijk is gegarandeerd. Alleen de berijder zelf heeft toegang tot de data, via een eigen dashboard. Het belangrijkste is dat we er een bonus-malus systeem aan hebben gekoppeld. Hoe zuiniger je rijdt, hoe hoger je vergoeding wordt. Zo tankt niemand van onze leaserijders bijvoorbeeld meer langs de snelweg, omdat dit duurder is.\

We laten ­mensen in geval van schade aan hun leaseauto ook het bedrag van schadeherstel zien.

We hebben ook een NS Businesscard aan de leaseregeling gekoppeld. Als je je leaseauto laat staan en met de trein komt, dan vergoeden we 100 procent van de werkelijke kosten in plaats van de 19 cent per gereden kilometer. Met die aanpak stimuleren we dat collega’s met een leaseauto bewuster en efficiënt met ­mobiliteit en hun leaseauto omgaan.” Budget dat overblijft, wordt uitgekeerd bij het salaris van de berijder. Ook carpoolen wordt door Quion extra gestimuleerd. Hiervoor ontvangen leaserijder en ­passagier een extra vergoeding per zakelijke kilometer. Zo wordt het uitlenen van een leaseauto aan een collega zonder auto aantrekkelijk.

Via een eigen dashboard hebben de leaserijders bij Quion inzicht in alle gegevens en de status van hun rij- en reisgedrag. “Het geeft mensen veel verantwoordelijkheid en vrijheid om zelf dingen te regelen en omdat zuiniger en CO2-neutraler gedrag wordt beloond, maken mensen bewustere keuzes in vervoer. Zo laten we ­mensen in geval van schade aan hun leaseauto ook het bedrag van schadeherstel zien zodat ze zich bewuster worden van de kosten. Door al deze inspanningen hebben we de ­mobiliteitskosten met 25 procent kunnen verlagen ten opzichte van de situatie voor de invoering van dit beleid, zonder inboeten aan kwaliteit of keuzevrijheid.”

Puntje van je stoel

Dat Van der Hel plezier heeft in haar werk, is wel duidelijk. “Ik heb altijd wat met auto’s gehad. ­Tijdens de Formule 1 races zit ik op het puntje van m’n stoel. Alle ontwikkelingen op en rondom de auto’s vind ik uitermate fascinerend: data, trends, digitale hoogstandjes, duurzaamheid. Kunnen we onszelf straks via een ufo vervoeren of met een zelfrijdende auto? Dat maakt het vak voor mij heel ­boeiend. Zelf houd ik er het meeste van als je nog echt moet werken in een auto en moet schakelen. En nee, ik heb geen leaseauto. Ik rijd in een Suzuki Grand Vitara en ga die auto gewoon helemaal ­oprijden.”

Quion in cijfers

De Quion Groep is een onafhankelijke hypotheekservicer. De organisatie telt bijna 700 medewerkers en heeft een hypotheekportefeuille van bijna 70,2 miljard euro, bestaande uit 425 duizend leningen. Quion werkt samen met diverse financiële organisaties zoals banken, verzekeraars en ­pensioenfondsen. Het hoofdkantoor staat aan de rand van Rotterdam en kijkt uit op de Brienenoordbrug. Het wagenpark van Quion bestaat uit 46 personenauto’s, verdeeld in 32 EV’s, 8 benzine- en 5 dieselauto’s en 1 hybride. Het gemiddelde jaarlijkse kilometrage bedraagt iets meer dan 26 duizend kilometer. Quion wil een fiets van de zaak stimuleren en onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een leasefiets. Medewerkers kunnen nu een fiets, pedelec of e-bike zelf aanschaffen en gebruik maken van een fiscale verrekening. Het bedrijf heeft ook medewerkers (8) die geen keuze voor een leaseauto hebben gemaakt; zij hebben gekozen voor een mobiliteitsbudget en maken gebruik van eigen vervoer en OV.