Uitstel verplichte CO2-kilometerregistratie tot 1 juli 2024

Maarten Bokslag Maarten Bokslag
• Laatste update:
De beoogde ingangsdatum van de CO2 rapport stond gepland op 1 januari 2023. (Foto: Shutterstock)

De verplichting dat bedrijven met meer dan 100 werknemers de CO2-uitstoot van alle zakelijke mobiliteit én woon-werkverkeer moeten registreren, wordt wederom uitgesteld. Invoering stond gepland voor 1 januari 2024. Het ministerie van IenW stelt nu aan het demissionaire kabinet voor de invoer naar 1 juli 2024 te verplaatsen.

Het uitstel van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ volgt op een advies van de Raad van State. De Raad van State heeft gevraagd om enkele verduidelijkingen in de toelichting van het besluit op te nemen. Zo zou de grenswaarde, waaraan de bedrijven in 2030 moeten voldoen, wellicht iets worden aangescherpt. Omdat de bedrijven zich minstens 2 maanden tevoren op de nieuwe wet moeten kunnen voorbereiden, wordt invoering per 1 januari niet gehaald. Daarom is de verplichte datum waarop bedrijven moeten gaan rapporteren verschoven naar 1 juli 2024.

De regeling volgt uit het Klimaatakkoord. Onder meer Alphabet biedt een tool om de CO2-uitstoot te kunnen registreren.

Uitstel verplichte CO2-kilometerregistratie tot 1 juli 2024 | Fleet&Mobility

Uitstel verplichte CO2-kilometerregistratie tot 1 juli 2024

Maarten Bokslag Maarten Bokslag
• Laatste update:
De beoogde ingangsdatum van de CO2 rapport stond gepland op 1 januari 2023. (Foto: Shutterstock)

De verplichting dat bedrijven met meer dan 100 werknemers de CO2-uitstoot van alle zakelijke mobiliteit én woon-werkverkeer moeten registreren, wordt wederom uitgesteld. Invoering stond gepland voor 1 januari 2024. Het ministerie van IenW stelt nu aan het demissionaire kabinet voor de invoer naar 1 juli 2024 te verplaatsen.

Het uitstel van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ volgt op een advies van de Raad van State. De Raad van State heeft gevraagd om enkele verduidelijkingen in de toelichting van het besluit op te nemen. Zo zou de grenswaarde, waaraan de bedrijven in 2030 moeten voldoen, wellicht iets worden aangescherpt. Omdat de bedrijven zich minstens 2 maanden tevoren op de nieuwe wet moeten kunnen voorbereiden, wordt invoering per 1 januari niet gehaald. Daarom is de verplichte datum waarop bedrijven moeten gaan rapporteren verschoven naar 1 juli 2024.

De regeling volgt uit het Klimaatakkoord. Onder meer Alphabet biedt een tool om de CO2-uitstoot te kunnen registreren.