Aantal verkeersdoden gelijk gebleven

Redactie Redactie
• Laatste update:

De meeste slachtoffers vielen onder mensen in een personenauto. Onder fietsers vielen ook veel dodelijke verkeersslachtoffers.

Het aantal dodelijke slachtoffers in een personenauto daalde van 193 in 2013 naar 187 in 2014. Het dodental onder voetgangers nam af tot 49 in 2014, ten opzichte van 56 in het voorgaande jaar.

Het aantal verkeersdoden onder bestuurders of passagiers van een motor of scooter is na het uitzonderlijk lage aantal van 29 in 2013 gestegen naar 55 in 2014. Het aantal slachtoffers onder fietsers bleef met 185 ongeveer gelijk.

Meeste slachtoffers op gemeentelijke wegen
De meeste verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen; van de door de politie geregistreerde verkeersdoden viel 62% op een dergelijke weg. Het aantal geregistreerde verkeersdoden op provinciale wegen kwam uit op 22% van het totaal en 3% van de dodelijke verkeersslachtoffers viel op wegen onder beheer van een waterschap.

Het aantal geregistreerde verkeersdoden op Rijkswegen bedroeg 13% van het totaal. Dat is één procent meer dan vorig jaar. 

Aantal gehalveerd
Sinds het jaar 2000 is het aantal verkeersdoden gehalveerd. De afgelopen jaren nam het aantal verkeersdoden jaar-op-jaar telkens af. Uitzondering in het rijtje was 2011, toen was volgens de CBS-cijfers het aantal gestegen.