Autodeelmarkt moet naar 100 duizend auto’s in 2018

Redactie Redactie
• Laatste update:

Met de Green Deal Autodelen wil deze coalitie van in totaal dertig partijen een versnelde invulling geven aan de eerdere doelstelling uit het SER-Energieakkoord voor duurzame groei. Daarin staat dat de ambitie voor Nederland om in 2020 100 duizend deelauto`s met “een gemiddeld zeer lage uitstoot” te hebben. In 2025 is het zelfs de bedoeling dat tien procent van het Nederlandse wagenpark gedeeld wordt. Dat zijn 800.000 voertuigen.

Minder parkeerdruk
In de Green Deal wordt ingezet op structuurveranderingen en op concrete acties, maar de partijen willen ook de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Door pilots te starten en samen te werken moet dit gerealiseerd worden.

Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. En Wego, Parkflyrent, shareNL, Multilease, Share2use, de Groene Zaak, Mywheels, Ordina en Arval onderzoeken de haalbaarheid van een universeel systeem voor het plannen, boeken, betalen en toegang krijgen tot deelauto’s, openbaar vervoer en andere mobiliteitsopties. Maar ook voor andere manieren van samenwerking tussen deelplatformen, op die manier moeten drempels voor (zakelijke) eindgebruikers worden verlaagd.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, ondertekent vandaag namens de Rijksoverheid de Green Deal. “Autodelen zorgt voor een bewuster autogebruik en daardoor tot vermindering van emissies. Het is daarom ook goed dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle meedoen. Voor deze steden draagt het stimuleren van autodelen bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van de parkeerdruk.”

Ford kondigde afgelopen week al aan te experimenteren met deelauto`s in Londen. Autodelen wordt volgens TNO Nipo vooral als oplossing gezien wanneer de eigen auto te duur wordt (46%) of vervangen moet worden (26%).

De Green Deal loopt drie jaar, tot 2018. De dertig deelnemende partijen zijn (op alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB, Arval, Business Lease Nederland, Bovag Verhuur- en Deelautobedrijven, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, Inseur Innovations, Kyotolease, Multilease, Mywheels, Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, Parkflyrent, Rijksoverheid, Share2use, shareNL, Snappcar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik en Wego.

Autodeelmarkt moet naar 100 duizend auto’s in 2018 | Fleet&Mobility

Autodeelmarkt moet naar 100 duizend auto’s in 2018

Redactie Redactie
• Laatste update:

Met de Green Deal Autodelen wil deze coalitie van in totaal dertig partijen een versnelde invulling geven aan de eerdere doelstelling uit het SER-Energieakkoord voor duurzame groei. Daarin staat dat de ambitie voor Nederland om in 2020 100 duizend deelauto`s met “een gemiddeld zeer lage uitstoot” te hebben. In 2025 is het zelfs de bedoeling dat tien procent van het Nederlandse wagenpark gedeeld wordt. Dat zijn 800.000 voertuigen.

Minder parkeerdruk
In de Green Deal wordt ingezet op structuurveranderingen en op concrete acties, maar de partijen willen ook de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Door pilots te starten en samen te werken moet dit gerealiseerd worden.

Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. En Wego, Parkflyrent, shareNL, Multilease, Share2use, de Groene Zaak, Mywheels, Ordina en Arval onderzoeken de haalbaarheid van een universeel systeem voor het plannen, boeken, betalen en toegang krijgen tot deelauto’s, openbaar vervoer en andere mobiliteitsopties. Maar ook voor andere manieren van samenwerking tussen deelplatformen, op die manier moeten drempels voor (zakelijke) eindgebruikers worden verlaagd.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, ondertekent vandaag namens de Rijksoverheid de Green Deal. “Autodelen zorgt voor een bewuster autogebruik en daardoor tot vermindering van emissies. Het is daarom ook goed dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle meedoen. Voor deze steden draagt het stimuleren van autodelen bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van de parkeerdruk.”

Ford kondigde afgelopen week al aan te experimenteren met deelauto`s in Londen. Autodelen wordt volgens TNO Nipo vooral als oplossing gezien wanneer de eigen auto te duur wordt (46%) of vervangen moet worden (26%).

De Green Deal loopt drie jaar, tot 2018. De dertig deelnemende partijen zijn (op alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB, Arval, Business Lease Nederland, Bovag Verhuur- en Deelautobedrijven, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, Inseur Innovations, Kyotolease, Multilease, Mywheels, Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, Parkflyrent, Rijksoverheid, Share2use, shareNL, Snappcar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik en Wego.