Mobiliteit & Fiscus | Controle zakelijk gebruik bestelauto moet actueel zijn

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
Als de Belastingdienst vermoedt dat de bestelauto toch privé gebruikt wordt, kan de inspecteur namelijk aan werkgever en werknemer vragen om aan te tonen dat de rit zakelijk was. (Foto: Shutterstock)

Uit een nieuwe zaak bij het Gerechtshof Amsterdam wordt duidelijk dat de Belastingdienst niet achterover kan leunen bij de controle van zo’n verklaring, maar ‘in de actualiteit’ moet werken. Als de Belastingdienst vermoedt dat de bestelauto toch privé gebruikt wordt, kan de inspecteur namelijk aan werkgever en werknemer vragen om aan te tonen dat de rit zakelijk was. Maar dat kan niet jaren later. De rit waar het hier om ging, is gemaakt op 27 februari 2013, maar de Belastingdienst stelde daar pas in december 2015 vragen over. De redelijke termijn voor het bevragen over een geconstateerde rit is dan verstreken.

Een berijder mag niet belemmerd worden bij het leveren van het verlangde bewijs.

Bovendien had de Belastingdienst de correctie aangebracht in de aanslag inkomstenbelasting van de werknemer, nadat hij zijn aangifte inkomstenbelasting had ingediend. Het Gerechtshof Amsterdam vindt dat geen juiste gang van zaken. De naheffing moet volgens het Hof via de loonbelasting verlopen.

Rit naar de rechtbank zakelijk of privé?

Bijzonder aan deze zaak was verder dat de rit op 27 februari 2013 de enige rit was waar de Belastingdienst vragen over stelde. De werknemer had deze rit gemaakt, omdat hij toen naar datzelfde Gerechtshof moest voor een rechtszitting over de bijtelling over eerdere jaren. Hij was daar met de bestelauto naartoe gegaan, omdat hij de rechters het bewijsaanbod wilde doen om de bestelauto in kwestie ook daadwerkelijk te laten zien. De vraag is dan of zo’n rit past binnen de Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto. De rechters van het Hof vonden zo’n procedure over de inkomstenbelastingaanslag van dat oudere jaar een privéaangelegenheid, maar het mag de berijder in zo’n procedure ook niet belemmerd worden bij het leveren van het van hem verlangde bewijs. Als hij achteraf zou worden afgerekend voor privégebruik voor het meenemen van de bestelauto naar de zitting, komt dat volgens het Hof daarmee in strijd. Naheffing alleen vanwege het als privé aanmerken van deze specifieke rit is dan disproportioneel en in strijd met de bedoeling van de wet.

De verhoging van de aanslag inkomstenbelasting ging met deze uitspraak helemaal van tafel. Op het moment van het schrijven is de termijn voor het instellen van cassatieberoep bij de Hoge Raad nog niet verstreken. Mocht zo’n cassatieprocedure er alsnog komen, dan komen we daar in deze rubriek op een later moment uitgebreider op terug.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak.
In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag? Mail deze dan naar redactie@mobilitymedia.nl.

Mobiliteit & Fiscus | Controle zakelijk gebruik bestelauto moet actueel zijn | Fleet&Mobility

Mobiliteit & Fiscus | Controle zakelijk gebruik bestelauto moet actueel zijn

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:
Als de Belastingdienst vermoedt dat de bestelauto toch privé gebruikt wordt, kan de inspecteur namelijk aan werkgever en werknemer vragen om aan te tonen dat de rit zakelijk was. (Foto: Shutterstock)

Uit een nieuwe zaak bij het Gerechtshof Amsterdam wordt duidelijk dat de Belastingdienst niet achterover kan leunen bij de controle van zo’n verklaring, maar ‘in de actualiteit’ moet werken. Als de Belastingdienst vermoedt dat de bestelauto toch privé gebruikt wordt, kan de inspecteur namelijk aan werkgever en werknemer vragen om aan te tonen dat de rit zakelijk was. Maar dat kan niet jaren later. De rit waar het hier om ging, is gemaakt op 27 februari 2013, maar de Belastingdienst stelde daar pas in december 2015 vragen over. De redelijke termijn voor het bevragen over een geconstateerde rit is dan verstreken.

Een berijder mag niet belemmerd worden bij het leveren van het verlangde bewijs.

Bovendien had de Belastingdienst de correctie aangebracht in de aanslag inkomstenbelasting van de werknemer, nadat hij zijn aangifte inkomstenbelasting had ingediend. Het Gerechtshof Amsterdam vindt dat geen juiste gang van zaken. De naheffing moet volgens het Hof via de loonbelasting verlopen.

Rit naar de rechtbank zakelijk of privé?

Bijzonder aan deze zaak was verder dat de rit op 27 februari 2013 de enige rit was waar de Belastingdienst vragen over stelde. De werknemer had deze rit gemaakt, omdat hij toen naar datzelfde Gerechtshof moest voor een rechtszitting over de bijtelling over eerdere jaren. Hij was daar met de bestelauto naartoe gegaan, omdat hij de rechters het bewijsaanbod wilde doen om de bestelauto in kwestie ook daadwerkelijk te laten zien. De vraag is dan of zo’n rit past binnen de Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto. De rechters van het Hof vonden zo’n procedure over de inkomstenbelastingaanslag van dat oudere jaar een privéaangelegenheid, maar het mag de berijder in zo’n procedure ook niet belemmerd worden bij het leveren van het van hem verlangde bewijs. Als hij achteraf zou worden afgerekend voor privégebruik voor het meenemen van de bestelauto naar de zitting, komt dat volgens het Hof daarmee in strijd. Naheffing alleen vanwege het als privé aanmerken van deze specifieke rit is dan disproportioneel en in strijd met de bedoeling van de wet.

De verhoging van de aanslag inkomstenbelasting ging met deze uitspraak helemaal van tafel. Op het moment van het schrijven is de termijn voor het instellen van cassatieberoep bij de Hoge Raad nog niet verstreken. Mocht zo’n cassatieprocedure er alsnog komen, dan komen we daar in deze rubriek op een later moment uitgebreider op terug.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak.
In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag? Mail deze dan naar redactie@mobilitymedia.nl.