Auto en fiscus

Branchecoalitie presenteert alternatieve ‘Autobrief’: bijtelling EV’s minder snel omhoog

De branchecoalitie heeft een alternatieve 'Autobrief' gepresenteerd, waarin zij er voor pleiten dat de bijtelling voor EV's minder snel omhoog gaat. (Foto: Shutterstock)

Autobrancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en VNA roepen het nieuwe kabinet op om zo snel mogelijk een start te maken met de invoering van rekeningrijden (betalen naar gebruik).

Tegelijkertijd presenteren ze een uitgewerkt en naar eigen zeggen haalbaar en betaalbaar plan voor de hervorming van de autobelastingen. Daarbij gaat de bijtelling voor EV’s minder hard omhoog en komt er een ruimere aanschafsubsidie.

Goedkoper

De plannen worden overhandigd aan de informateur, staatssecretarissen van Financiën en aan ambtenaren. Dat melden de organisatie vandaag. Ook ANWB en Natuur& Milieu maken ook onderdeel uit van de coalitie. De partijen vragen de formerende partijen het plan integraal mee te nemen in de formatiebesprekingen.Bekijk het plan in de Automotive Kennisbank.

De partijen noemen het huidige systeem van autobelastingsysteem complex en onvoldoende ingericht op het halen van de klimaatdoelstellingen. De partijen hebben consultancybureau Revnext (dat vorige jaren veel in het nieuws was) gevraagd om de doorrekeningen te maken. Ze stellen dat de eigen voorstellen goedkoper zijn en tot meer CO2 winst leiden dan de plannen die pas door een studiegroep aan het kabinet zijn gepresenteerd. Ook zou er veel minder marktverstoring plaatsvinden.

Kaderwet

De opstellers van het plan stellen voor het huidige autobelastingsysteem te vervangen door Betalen naar Gebruik (BnG). De coalitie kiest voor een variant waarin het tarief per kilometer wordt gebaseerd op de CO2-emissie van het voertuig. Het is volgens de opstellers te vroeg om al tarieven te noemen. De invoering van dit nieuwe stelsel moet zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd om een soepele overgang voor iedereen mogelijk te maken. Het invoeren van BnG gaat naar verwachting minimaal 8,5 jaar duren. BnG kan daardoor tot 2030 geen rol spelen in de CO2-reductie, maar is voor de periode daarna cruciaal, stellen de partijen.

In een toelichting stelt de coalitie dat de timing voor rekeningrijden nu goed is omdat het huidige systeem van autobelastingen steeds meer kraakt. Ook is het nu niet bedoeld om het fileprobleem op te lossen. De grootste tegenstanders, de VVD en het CDA, maken al een draaiende beweging, zien de partijen. 

Aanschafsubsidie

De coalitie komt daarom ook met plannen voor de periode 2022-2030. Deze omvatten dus onder andere een snelle instroom van nulemissievoertuigen om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers. Verder moet er sturing op gedrag zijn, om de aanschaf van EV’s te stimuleren en het aantal reisbewegingen te beperken. De bijtelling zou volgend jaar op 12 procent moeten blijven en dan twee jaar met 2 procentpunt moeten stijgen. De aanschafsubsidie op nieuwe nul-emissieauto’s zou op 3.000 euro gemaximeerd moeten worden, maar dan zonder maximum op het aantal aanvragen. De subsidie zou dan tot 2030 stapsgewijs moeten worden afgebouwd tot 1.000 euro. Tegelijkertijd kan de mrb-vrijstelling sneller worden afgebouwd. Volgens de partijen zal de total cost of ownership de komende jaren snel afnemen. 

Ook met het gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen, daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is, denken ze veel CO2 te kunnen besparen.

Populaire maatregel

Twee derde van de Nederlanders is voorstander van een vorm van kilometerheffing. Dat meldt Autoscout24 op basis van eigen onderzoek onder 1.000 Nederlandse automobilisten. De helft van de ondervraagden stelt het een goede manier te vinden om drukte op de wegen te verminderen en het milieu te ontlasten, maar ook om te zorgen voor minder autogebruik. Van de ondervraagden denkt driekwart niet minder te gaan rijden als er een kilometerheffing komt. 

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Jeroen Vos
Branchecoalitie presenteert alternatieve ‘Autobrief’: bijtelling EV’s minder snel omhoog | Fleet&Mobility
Auto en fiscus

Branchecoalitie presenteert alternatieve ‘Autobrief’: bijtelling EV’s minder snel omhoog

De branchecoalitie heeft een alternatieve 'Autobrief' gepresenteerd, waarin zij er voor pleiten dat de bijtelling voor EV's minder snel omhoog gaat. (Foto: Shutterstock)

Autobrancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en VNA roepen het nieuwe kabinet op om zo snel mogelijk een start te maken met de invoering van rekeningrijden (betalen naar gebruik).

Tegelijkertijd presenteren ze een uitgewerkt en naar eigen zeggen haalbaar en betaalbaar plan voor de hervorming van de autobelastingen. Daarbij gaat de bijtelling voor EV’s minder hard omhoog en komt er een ruimere aanschafsubsidie.

Goedkoper

De plannen worden overhandigd aan de informateur, staatssecretarissen van Financiën en aan ambtenaren. Dat melden de organisatie vandaag. Ook ANWB en Natuur& Milieu maken ook onderdeel uit van de coalitie. De partijen vragen de formerende partijen het plan integraal mee te nemen in de formatiebesprekingen.Bekijk het plan in de Automotive Kennisbank.

De partijen noemen het huidige systeem van autobelastingsysteem complex en onvoldoende ingericht op het halen van de klimaatdoelstellingen. De partijen hebben consultancybureau Revnext (dat vorige jaren veel in het nieuws was) gevraagd om de doorrekeningen te maken. Ze stellen dat de eigen voorstellen goedkoper zijn en tot meer CO2 winst leiden dan de plannen die pas door een studiegroep aan het kabinet zijn gepresenteerd. Ook zou er veel minder marktverstoring plaatsvinden.

Kaderwet

De opstellers van het plan stellen voor het huidige autobelastingsysteem te vervangen door Betalen naar Gebruik (BnG). De coalitie kiest voor een variant waarin het tarief per kilometer wordt gebaseerd op de CO2-emissie van het voertuig. Het is volgens de opstellers te vroeg om al tarieven te noemen. De invoering van dit nieuwe stelsel moet zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd om een soepele overgang voor iedereen mogelijk te maken. Het invoeren van BnG gaat naar verwachting minimaal 8,5 jaar duren. BnG kan daardoor tot 2030 geen rol spelen in de CO2-reductie, maar is voor de periode daarna cruciaal, stellen de partijen.

In een toelichting stelt de coalitie dat de timing voor rekeningrijden nu goed is omdat het huidige systeem van autobelastingen steeds meer kraakt. Ook is het nu niet bedoeld om het fileprobleem op te lossen. De grootste tegenstanders, de VVD en het CDA, maken al een draaiende beweging, zien de partijen. 

Aanschafsubsidie

De coalitie komt daarom ook met plannen voor de periode 2022-2030. Deze omvatten dus onder andere een snelle instroom van nulemissievoertuigen om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers. Verder moet er sturing op gedrag zijn, om de aanschaf van EV’s te stimuleren en het aantal reisbewegingen te beperken. De bijtelling zou volgend jaar op 12 procent moeten blijven en dan twee jaar met 2 procentpunt moeten stijgen. De aanschafsubsidie op nieuwe nul-emissieauto’s zou op 3.000 euro gemaximeerd moeten worden, maar dan zonder maximum op het aantal aanvragen. De subsidie zou dan tot 2030 stapsgewijs moeten worden afgebouwd tot 1.000 euro. Tegelijkertijd kan de mrb-vrijstelling sneller worden afgebouwd. Volgens de partijen zal de total cost of ownership de komende jaren snel afnemen. 

Ook met het gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen, daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is, denken ze veel CO2 te kunnen besparen.

Populaire maatregel

Twee derde van de Nederlanders is voorstander van een vorm van kilometerheffing. Dat meldt Autoscout24 op basis van eigen onderzoek onder 1.000 Nederlandse automobilisten. De helft van de ondervraagden stelt het een goede manier te vinden om drukte op de wegen te verminderen en het milieu te ontlasten, maar ook om te zorgen voor minder autogebruik. Van de ondervraagden denkt driekwart niet minder te gaan rijden als er een kilometerheffing komt. 

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Jeroen Vos