Achmea: eveneel reiskilometers, veel minder uitstoot

Interview Borgdorff (Achmea): Door de WLTP is het lastig sturen op CO2-uitstoot

Diederik Diederik
• Laatste update:
Foto's: Cindy Bakker

De parkeerplaats van het Achmea-hoofdkantoor in Zeist telt, afgezien van een aantal laadpalen met aanhangende voertuigen, vooral nog ‘conventioneel leaseblik’. Het is slechts een fractie van het totaal van 1.250 leaseauto’s die door de Achmea-medewerkers worden gebruikt. Zeist is maar een van de negen locaties van Achmea, en dat is een bepalende factor voor het beleid waarvoor Egmond Borgdorff verantwoordelijk is. “Je mobiliteitsbeleid hangt nauw samen met waar je bent gevestigd. Wij zitten door heel Nederland, van Leeuwarden tot Tilburg. Dat betekent dat je medewerkers veel reiskilometers maken.” En daar zet je niet zomaar het mes in, ook niet in een wereld waarin de vergroening van mobiliteit de trend is.

Sturen op kosten

De crisis is ook aan Achmea niet ongemerkt voorbijgegaan. “In de jaren na de crisis stuurden we vooral op kosten: kunnen we de leaseautoregeling versoberen, zijn de leasebedragen nog wel marktconform enzovoort. Het draaide in de hele sector om een stapje terug doen. Tussen 2013 en nu is ons leasewagenpark teruggegaan van pakweg 2.300 naar 1.250 auto’s. Binnen dat streven naar kostenbesparing paste ook het sturen op zo min mogelijk uitstoot. We hebben geen suv’s meer in ons wagenpark, we baseerden lange tijd de leasebedragen op de milieulabels. Toen zijn we overgestapt op het sturen op CO2-uitstoot. Dat is dankzij de WLTP nu wel een uitdaging geworden. Als je nu het portal op de website van onze leasemaatschappij opent, zie je soms bijna geen geschikte auto’s meer. Wij zeggen tegen onze medewerkers: wacht nog heel even met kiezen.”

Pijnlijk

Het aantal leaseauto’s is dus verminderd, maar dat laat onverlet dat de Achmea-medewerkers nog altijd veel reisbewegingen maken. Vorig jaar declareerden de personeelsleden samen meer dan 1 miljoen kilometer per maand – dat zijn dus de zakelijke ritten met de privéauto. “We stimuleren steeds nadrukkelijker tijd- en plaatsonafhankelijk werken”, zegt Borgdorff. “We vragen de medewerkers goed na te denken over de noodzaak van elke reisbeweging – je kunt ook vergaderen via Skype, bijvoorbeeld. We geven iedereen met een leaseauto ook een OV-kaart. We stimuleren de aanschaf van fietsen en geven de medewerkers een reiskostenvergoeding als ze met de fiets komen, we hebben via Athlon’s Car2use 20 deelauto’s op locatie staan die via een app eenvoudig kunnen worden gereserveerd en gebruikt. Dat is een groot succes gebleken; je merkt toch dat het voor de medewerkers interessant is. Het lijken bij elkaar relatief kleine dingen, maar zo staan wij erin.”
Borgdorff realiseert zich terdege dat er meer nodig is als je als grote onderneming de belofte doet je CO2-uitstoot sterk te verminderen. Maar dat vergt tijd en de nodige evangelisatie. “We hebben een jaar of vier geleden onze leaseregeling aangepast – versoberd. Dat maakte veel emoties los bij sommige medewerkers. Sterker nog: er werd meer op die aanpassing gereageerd dan op sommige ingrijpende reorganisaties die we als organisatie hebben doorgemaakt. Dat vond ik een eyeopener, en ergens ook wel pijnlijk. Voor sommige van onze medewerkers is de auto toch nog heilig, ze zijn er enorm aan gehecht en veranderingen roepen veel weerstand op.”

Onze mobiliteitsbehoefte gaat de komende jaren niet afnemen.

Grip

Hoe daarmee om te gaan en toch tot een beleid te komen dat voldoet aan de milieudoelstellingen die Achmea zichzelf heeft opgelegd? “Idealiter zou ik onze medewerkers zelf de regie in handen willen geven”, zegt Borgdorff. “Dat hebben ze op allerlei andere gebieden nu al; of het nu gaat om het inrichten van hun werkzaamheden of waar en ­wanneer er wordt gewerkt. Ik zou iedereen een budget willen geven in plaats van een auto, een budget waarmee ze hun mobiliteit helemaal zelf kunnen regelen. Waardoor men slimmer gaat nadenken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, reizen wanneer dat écht nodig is en verduurzaming.” Tegelijkertijd ziet Borgdorff haken en ogen aan zo’n vrij beschikbaar mobiliteitsbudget: “Het dilemma is dat je geld ruilt voor mobiliteit. Als je als werkgever alle leaseauto’s de deur uitdoet, heb je geen grip meer op wat de medewerkers rijden – dan verlies je dus ook jouw invloed op de uitstoot. Als werkgever wil ik die wél hebben. We willen de verduurzaming van ons wagenpark stimuleren.” Daartoe ziet Borgdorff vooral de elektrische auto als sleutel: “Onze directeur MVO en ik zouden in 2025 een wagenpark willen hebben dat voor 80 procent uit elektrische auto’s bestaat. Dat is een heel ambitieus doel, dat realiseren we ons, en natuurlijk zijn er beperkingen. EV’s zijn voor veelrijders niet per se geschikt. Dat merken we ook aan onze deelauto’s: slechts één daarvan is een EV. Die auto’s worden zo vaak gebruikt dat er voor een EV tussentijds te weinig tijd is om op te laden. Het aanbod van EV’s met een voldoende grote actie­radius is nog klein. En je moet simpelweg ook aan de kosten denken. Pas als elektrisch rijden een substantiële kostenverlaging met zich meebrengt, wordt het de moeite waard. Principes hangen nu eenmaal samen met: wat kost het.”

 egmond fleet mobility 2 730

Kort door de bocht

En dan zijn er nog die weerbarstige werknemers. Hoe tevreden zijn die eigenlijk met het beleid? “Ik denk dat ze over de brede linie tevreden zijn. Maar in discussies over de leaseauto’s neem ik een duidelijk standpunt in: je krijgt de auto primair voor zakelijk gebruik ter beschikking. En natuurlijk maken we afwegingen op basis van goede argumenten. Veelrijders in de buitendienst rijden niet in een te kleine auto; dat zou niet verantwoord zijn.”
Maar er is nog genoeg werk aan de winkel, weet Borgdorff. “We moeten onze medewerkers overtuigen. Als werkgever geldt ook: practise what you preach. We moeten laten zien dat de reductie van de CO2-uitstoot voor ons echt belangrijk is. Ik wil niet dat mensen alleen via de portemonnee worden beïnvloed. Dat dragen we ook steeds meer uit. Als medewerkers zien en voelen dat het je ernst is, gaan ze wel mee. Als het gaat om leaseauto’s bieden we nu via onze leasemaatschappij Athlon vijf merken aan, maar als je een EV wilt, mag je elk merk kiezen. We hebben ook veel hybride auto’s en daarvoor geldt de regel: als je brandstofverbruik hoger is dan drie keer de norm, betaal je de rest van de benzine zelf”. Zo stimuleer je de EV inderdaad, maar het overheidsbeleid is wellicht een stuk minder behulpzaam, gezien de nieuwe bijtellingsregels voor EV’s. “Dat de overheid vanaf 2025 ­volledig inzet op elektrische auto’s vind ik een goede zaak, dat is beleid dat je goed kunt uitleggen. Maar de nieuwe bijtellingsregeling is wat mij betreft wel erg kort door de bocht”, zegt Borgdorff. “Een beetje EV met een serieuze actieradius valt al snel onder het nieuwe tarief, en dan hebben we het niet over een Tesla. Ook een BMW i3 zit er al aan. Ik had graag iets meer van een stimulans gezien.”

De leaseauto roept soms meer emoties op dan een reorganisatie.

Duidelijke keuzes

Hoe het mobiliteitsbeleid van Achmea er over pakweg vijf jaar uitziet, is nog niet volledig uitgekristalliseerd, zegt Borgdorff. Maar de seinen staan wat hem betreft op groen. “We gaan er op korte termijn een besluit over nemen. De mobiliteitsbehoefte van onze medewerkers gaat niet afnemen. Dit is de juiste tijd om beleid te maken. We hebben in ­Athlon een partner die ons perfect van dienst is (Achmea heeft slechts één mobiliteitsmanager in huis, red.) en die meedenkt over wat we nodig hebben. De digitalisering maakt heel veel mogelijk, maakt je minder afhankelijk van bepaalde aanbieders. Er komen steeds meer prachtige mobiliteitsoplossingen, mooie initiatieven, de EV is in opmars – en ik geloof echt in de toekomst van elektrisch rijden. En autodelen. Wat dat betreft denk ik ook dat er een generatie aan het opstaan is die minder gehecht is aan de auto als een soort mythisch ding dat van jou is – er komt een generatie aan die op een andere manier naar mobiliteit kijkt. Ook daar moeten we ons op voorbereiden.” 

Achmea in cijfers

Achmea is het coöperatieve moeder­bedrijf van bekende verzekeraars, waaronder Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Interpolis, Avéro Achmea, OZF, Inshared, De Friesland Zorgverzekeraar en FBTO. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland met circa 14.500 medewerkers in Nederland. Klanten van Achmea legden in 2017 circa 20 miljard euro aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorg­ver­zekeringen. Ook biedt het bedrijf inkomensverzekeringen en pensioenvoorzieningen. De vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft meer dan 130 miljard aan activa onder beheer. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Achmea is ook internationaal actief, in vijf andere landen. In Nederland heeft het bedrijf negen locaties; richting 2021 wordt dat teruggebracht tot vijf kernlocaties. Achmea’s MVO-beleid is gericht op energiebesparing en vergroening van het energieverbruik, minder papiergebruik en afvalhergebruik. Sinds 2013 is de totale CO2-uitstoot afgenomen van 58 kiloton tot 38,3 kiloton in 2017. Het huidige leasewagenpark van 1.250 auto’s is volledig geel gekentekend.

5 Tips

1 Laat zien wat je beleid op­levert: toon de harde feiten.
2 Zorg dat je leasebeleid con­gruent is met overig beleid.
3 De top van de organisatie geeft het goede voorbeeld.
4 Steek je licht op bij collega’s.
5 Prikkel je partners tot ­creatief meedenken.

 

Interview Borgdorff (Achmea): Door de WLTP is het lastig sturen op CO2-uitstoot | Fleet&Mobility
Achmea: eveneel reiskilometers, veel minder uitstoot

Interview Borgdorff (Achmea): Door de WLTP is het lastig sturen op CO2-uitstoot

Diederik Diederik
• Laatste update:
Foto's: Cindy Bakker

De parkeerplaats van het Achmea-hoofdkantoor in Zeist telt, afgezien van een aantal laadpalen met aanhangende voertuigen, vooral nog ‘conventioneel leaseblik’. Het is slechts een fractie van het totaal van 1.250 leaseauto’s die door de Achmea-medewerkers worden gebruikt. Zeist is maar een van de negen locaties van Achmea, en dat is een bepalende factor voor het beleid waarvoor Egmond Borgdorff verantwoordelijk is. “Je mobiliteitsbeleid hangt nauw samen met waar je bent gevestigd. Wij zitten door heel Nederland, van Leeuwarden tot Tilburg. Dat betekent dat je medewerkers veel reiskilometers maken.” En daar zet je niet zomaar het mes in, ook niet in een wereld waarin de vergroening van mobiliteit de trend is.

Sturen op kosten

De crisis is ook aan Achmea niet ongemerkt voorbijgegaan. “In de jaren na de crisis stuurden we vooral op kosten: kunnen we de leaseautoregeling versoberen, zijn de leasebedragen nog wel marktconform enzovoort. Het draaide in de hele sector om een stapje terug doen. Tussen 2013 en nu is ons leasewagenpark teruggegaan van pakweg 2.300 naar 1.250 auto’s. Binnen dat streven naar kostenbesparing paste ook het sturen op zo min mogelijk uitstoot. We hebben geen suv’s meer in ons wagenpark, we baseerden lange tijd de leasebedragen op de milieulabels. Toen zijn we overgestapt op het sturen op CO2-uitstoot. Dat is dankzij de WLTP nu wel een uitdaging geworden. Als je nu het portal op de website van onze leasemaatschappij opent, zie je soms bijna geen geschikte auto’s meer. Wij zeggen tegen onze medewerkers: wacht nog heel even met kiezen.”

Pijnlijk

Het aantal leaseauto’s is dus verminderd, maar dat laat onverlet dat de Achmea-medewerkers nog altijd veel reisbewegingen maken. Vorig jaar declareerden de personeelsleden samen meer dan 1 miljoen kilometer per maand – dat zijn dus de zakelijke ritten met de privéauto. “We stimuleren steeds nadrukkelijker tijd- en plaatsonafhankelijk werken”, zegt Borgdorff. “We vragen de medewerkers goed na te denken over de noodzaak van elke reisbeweging – je kunt ook vergaderen via Skype, bijvoorbeeld. We geven iedereen met een leaseauto ook een OV-kaart. We stimuleren de aanschaf van fietsen en geven de medewerkers een reiskostenvergoeding als ze met de fiets komen, we hebben via Athlon’s Car2use 20 deelauto’s op locatie staan die via een app eenvoudig kunnen worden gereserveerd en gebruikt. Dat is een groot succes gebleken; je merkt toch dat het voor de medewerkers interessant is. Het lijken bij elkaar relatief kleine dingen, maar zo staan wij erin.”
Borgdorff realiseert zich terdege dat er meer nodig is als je als grote onderneming de belofte doet je CO2-uitstoot sterk te verminderen. Maar dat vergt tijd en de nodige evangelisatie. “We hebben een jaar of vier geleden onze leaseregeling aangepast – versoberd. Dat maakte veel emoties los bij sommige medewerkers. Sterker nog: er werd meer op die aanpassing gereageerd dan op sommige ingrijpende reorganisaties die we als organisatie hebben doorgemaakt. Dat vond ik een eyeopener, en ergens ook wel pijnlijk. Voor sommige van onze medewerkers is de auto toch nog heilig, ze zijn er enorm aan gehecht en veranderingen roepen veel weerstand op.”

Onze mobiliteitsbehoefte gaat de komende jaren niet afnemen.

Grip

Hoe daarmee om te gaan en toch tot een beleid te komen dat voldoet aan de milieudoelstellingen die Achmea zichzelf heeft opgelegd? “Idealiter zou ik onze medewerkers zelf de regie in handen willen geven”, zegt Borgdorff. “Dat hebben ze op allerlei andere gebieden nu al; of het nu gaat om het inrichten van hun werkzaamheden of waar en ­wanneer er wordt gewerkt. Ik zou iedereen een budget willen geven in plaats van een auto, een budget waarmee ze hun mobiliteit helemaal zelf kunnen regelen. Waardoor men slimmer gaat nadenken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, reizen wanneer dat écht nodig is en verduurzaming.” Tegelijkertijd ziet Borgdorff haken en ogen aan zo’n vrij beschikbaar mobiliteitsbudget: “Het dilemma is dat je geld ruilt voor mobiliteit. Als je als werkgever alle leaseauto’s de deur uitdoet, heb je geen grip meer op wat de medewerkers rijden – dan verlies je dus ook jouw invloed op de uitstoot. Als werkgever wil ik die wél hebben. We willen de verduurzaming van ons wagenpark stimuleren.” Daartoe ziet Borgdorff vooral de elektrische auto als sleutel: “Onze directeur MVO en ik zouden in 2025 een wagenpark willen hebben dat voor 80 procent uit elektrische auto’s bestaat. Dat is een heel ambitieus doel, dat realiseren we ons, en natuurlijk zijn er beperkingen. EV’s zijn voor veelrijders niet per se geschikt. Dat merken we ook aan onze deelauto’s: slechts één daarvan is een EV. Die auto’s worden zo vaak gebruikt dat er voor een EV tussentijds te weinig tijd is om op te laden. Het aanbod van EV’s met een voldoende grote actie­radius is nog klein. En je moet simpelweg ook aan de kosten denken. Pas als elektrisch rijden een substantiële kostenverlaging met zich meebrengt, wordt het de moeite waard. Principes hangen nu eenmaal samen met: wat kost het.”

 egmond fleet mobility 2 730

Kort door de bocht

En dan zijn er nog die weerbarstige werknemers. Hoe tevreden zijn die eigenlijk met het beleid? “Ik denk dat ze over de brede linie tevreden zijn. Maar in discussies over de leaseauto’s neem ik een duidelijk standpunt in: je krijgt de auto primair voor zakelijk gebruik ter beschikking. En natuurlijk maken we afwegingen op basis van goede argumenten. Veelrijders in de buitendienst rijden niet in een te kleine auto; dat zou niet verantwoord zijn.”
Maar er is nog genoeg werk aan de winkel, weet Borgdorff. “We moeten onze medewerkers overtuigen. Als werkgever geldt ook: practise what you preach. We moeten laten zien dat de reductie van de CO2-uitstoot voor ons echt belangrijk is. Ik wil niet dat mensen alleen via de portemonnee worden beïnvloed. Dat dragen we ook steeds meer uit. Als medewerkers zien en voelen dat het je ernst is, gaan ze wel mee. Als het gaat om leaseauto’s bieden we nu via onze leasemaatschappij Athlon vijf merken aan, maar als je een EV wilt, mag je elk merk kiezen. We hebben ook veel hybride auto’s en daarvoor geldt de regel: als je brandstofverbruik hoger is dan drie keer de norm, betaal je de rest van de benzine zelf”. Zo stimuleer je de EV inderdaad, maar het overheidsbeleid is wellicht een stuk minder behulpzaam, gezien de nieuwe bijtellingsregels voor EV’s. “Dat de overheid vanaf 2025 ­volledig inzet op elektrische auto’s vind ik een goede zaak, dat is beleid dat je goed kunt uitleggen. Maar de nieuwe bijtellingsregeling is wat mij betreft wel erg kort door de bocht”, zegt Borgdorff. “Een beetje EV met een serieuze actieradius valt al snel onder het nieuwe tarief, en dan hebben we het niet over een Tesla. Ook een BMW i3 zit er al aan. Ik had graag iets meer van een stimulans gezien.”

De leaseauto roept soms meer emoties op dan een reorganisatie.

Duidelijke keuzes

Hoe het mobiliteitsbeleid van Achmea er over pakweg vijf jaar uitziet, is nog niet volledig uitgekristalliseerd, zegt Borgdorff. Maar de seinen staan wat hem betreft op groen. “We gaan er op korte termijn een besluit over nemen. De mobiliteitsbehoefte van onze medewerkers gaat niet afnemen. Dit is de juiste tijd om beleid te maken. We hebben in ­Athlon een partner die ons perfect van dienst is (Achmea heeft slechts één mobiliteitsmanager in huis, red.) en die meedenkt over wat we nodig hebben. De digitalisering maakt heel veel mogelijk, maakt je minder afhankelijk van bepaalde aanbieders. Er komen steeds meer prachtige mobiliteitsoplossingen, mooie initiatieven, de EV is in opmars – en ik geloof echt in de toekomst van elektrisch rijden. En autodelen. Wat dat betreft denk ik ook dat er een generatie aan het opstaan is die minder gehecht is aan de auto als een soort mythisch ding dat van jou is – er komt een generatie aan die op een andere manier naar mobiliteit kijkt. Ook daar moeten we ons op voorbereiden.” 

Achmea in cijfers

Achmea is het coöperatieve moeder­bedrijf van bekende verzekeraars, waaronder Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Interpolis, Avéro Achmea, OZF, Inshared, De Friesland Zorgverzekeraar en FBTO. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland met circa 14.500 medewerkers in Nederland. Klanten van Achmea legden in 2017 circa 20 miljard euro aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorg­ver­zekeringen. Ook biedt het bedrijf inkomensverzekeringen en pensioenvoorzieningen. De vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft meer dan 130 miljard aan activa onder beheer. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Achmea is ook internationaal actief, in vijf andere landen. In Nederland heeft het bedrijf negen locaties; richting 2021 wordt dat teruggebracht tot vijf kernlocaties. Achmea’s MVO-beleid is gericht op energiebesparing en vergroening van het energieverbruik, minder papiergebruik en afvalhergebruik. Sinds 2013 is de totale CO2-uitstoot afgenomen van 58 kiloton tot 38,3 kiloton in 2017. Het huidige leasewagenpark van 1.250 auto’s is volledig geel gekentekend.

5 Tips

1 Laat zien wat je beleid op­levert: toon de harde feiten.
2 Zorg dat je leasebeleid con­gruent is met overig beleid.
3 De top van de organisatie geeft het goede voorbeeld.
4 Steek je licht op bij collega’s.
5 Prikkel je partners tot ­creatief meedenken.