Column Blink | Valt er nog te verdienen aan autoleasing?

H. Blink H. Blink
• Laatste update:

Zouden we de resultaten schonen van bovenmatige winsten op gebruikte auto’s, dan zien we een heel ander resultaat. Als  fabrikanten het model van Tesla volgen om door het afgeven van restwaarde-garanties controle te houden op de totale levenscyclus van hun auto’s, valt deze verdiencomponent zelfs helemaal weg. Hebben de leasemaatschappijen zich ook nog laten verleiden tot het incalculeren van (te) hoge restwaarden voor contracten die in de afgelopen jaren zijn afgesloten, dan neemt het risico op een negatief resultaat toe als de vraag naar gebruikte auto’s weer daalt en dus ook de prijs ervan. Natuurlijk zijn er meerdere ‘verdiencomponenten’ in een leasecontract, maar in hoeverre dragen die bij tot het gewenste resultaat? En blijft dat zo? De component reparatie, onderhoud en banden kalft af, mede onder invloed van steeds langere fabrieksgaranties en grotere onderhoudsintervallen. Ook de groei van het aantal elektrische auto’s, die veel minder onderhoud vergen, beïnvloedt deze verdiencomponent negatief. 

Verzekering- en schademanagement leveren ook een belangrijke bijdrage aan het resultaat van een leasemaatschappij. Ook hier zien we, zeker bij de grotere fleetowners, een tendens om dit in eigen beheer te doen. Tel daarbij op dat de traditionele vraag naar autoleasing vanuit het bedrijfsleven daalt, terwijl de vraag groeit naar (auto)mobiliteit die louter wordt betaald op basis van het gebruik en dat sommige fabrikanten hun auto’s al aanbieden inclusief onderhoud en reparatie en verzekering. Zeker, het sterk groeiende aantal privéleasecontracten compenseert de dalende vraag vanuit het bedrijfsleven. Maar wat kun je als leasemaatschappij daadwerkelijk nog verdienen op een all-incontract van 189  euro per maand? Kortom, ik zie alleen overlevingskansen voor die leasemaatschappijen die hun ‘overwinsten’ van de laatste jaren investeren of al hebben geïnvesteerd in nieuwe producten en diensten die aansluiten op de huidige en toekomstige marktontwikkelingen. 

Of ze dat kunnen, willen of mogen is weer een andere vraag…

Hans Blink is zelfstandig consultant en voormalig ceo van Athlon Car Lease International

Column Blink | Valt er nog te verdienen aan autoleasing? | Fleet&Mobility

Column Blink | Valt er nog te verdienen aan autoleasing?

H. Blink H. Blink
• Laatste update:

Zouden we de resultaten schonen van bovenmatige winsten op gebruikte auto’s, dan zien we een heel ander resultaat. Als  fabrikanten het model van Tesla volgen om door het afgeven van restwaarde-garanties controle te houden op de totale levenscyclus van hun auto’s, valt deze verdiencomponent zelfs helemaal weg. Hebben de leasemaatschappijen zich ook nog laten verleiden tot het incalculeren van (te) hoge restwaarden voor contracten die in de afgelopen jaren zijn afgesloten, dan neemt het risico op een negatief resultaat toe als de vraag naar gebruikte auto’s weer daalt en dus ook de prijs ervan. Natuurlijk zijn er meerdere ‘verdiencomponenten’ in een leasecontract, maar in hoeverre dragen die bij tot het gewenste resultaat? En blijft dat zo? De component reparatie, onderhoud en banden kalft af, mede onder invloed van steeds langere fabrieksgaranties en grotere onderhoudsintervallen. Ook de groei van het aantal elektrische auto’s, die veel minder onderhoud vergen, beïnvloedt deze verdiencomponent negatief. 

Verzekering- en schademanagement leveren ook een belangrijke bijdrage aan het resultaat van een leasemaatschappij. Ook hier zien we, zeker bij de grotere fleetowners, een tendens om dit in eigen beheer te doen. Tel daarbij op dat de traditionele vraag naar autoleasing vanuit het bedrijfsleven daalt, terwijl de vraag groeit naar (auto)mobiliteit die louter wordt betaald op basis van het gebruik en dat sommige fabrikanten hun auto’s al aanbieden inclusief onderhoud en reparatie en verzekering. Zeker, het sterk groeiende aantal privéleasecontracten compenseert de dalende vraag vanuit het bedrijfsleven. Maar wat kun je als leasemaatschappij daadwerkelijk nog verdienen op een all-incontract van 189  euro per maand? Kortom, ik zie alleen overlevingskansen voor die leasemaatschappijen die hun ‘overwinsten’ van de laatste jaren investeren of al hebben geïnvesteerd in nieuwe producten en diensten die aansluiten op de huidige en toekomstige marktontwikkelingen. 

Of ze dat kunnen, willen of mogen is weer een andere vraag…

Hans Blink is zelfstandig consultant en voormalig ceo van Athlon Car Lease International