Niet alle opties zetten evenveel zpdem aam de dijk

Thema Leasing & Finance | Besparen op de leasevloot

Redactie Redactie
• Laatste update:
Beeld: Shutterstock

De coronacrisis heeft een enorme impact op de economie, waarbij sommige sectoren door een lockdown hard worden geraakt. Dat betekent minder kilometers, maar ook de noodzaak om in kosten te snijden. “De behoefte aan mobiliteit daalt meteen. Als wagenparkbeheerder moet je daar wat mee. Het begint met het verminderen van het aantal auto’s”, zegt leaseadviseur Roel Hindriks. Het verkleinen van de vloot moet in goed overleg met de leasemaatschappijen, stelt hij. “Bespreek wat er mogelijk is. Denk aan het verlagen van de jaarkilometrages van auto die wel beschikbaar moeten blijven. En voor welke auto’s kunnen de leasecontracten nog een jaar doorlopen? Verleng dan die contracten in plaats van de auto’s te vervangen voor een nieuwe.” 

Zet vaste abonnementen om naar betalen per transactie

Hercalculatie

Ook senior consultant Arie Brundel van Fleet Support, dat het beheer over 60 duizend leasecontracten voert, adviseert om onmiddellijk om een hercalculatie te vragen van de contracten, op basis van het lagere aantal zakelijke kilometers dan wordt gereden. Daarnaast is het volgens Brundel verstandig om ook kritisch te kijken naar het bestellen van nieuwe auto’s. “We maken nu een dip mee die misschien een crisis wordt. Dan is het verstandig om even pas op de plaats te maken.” Brundel geeft desgevraagd een rekenvoorbeeld van een auto met een contract voor 48 maanden en een leasetarief van 700 euro. “Als je het aantal kilometers terugbrengt naar 30 duizend, scheelt dat ongeveer 25 euro per maand. Als je naast het terugbrengen van het kilometrage ook het contract verlengt naar 60 maanden, betaal je in dit voorbeeld 615 euro. Ter indicatie, want het is van veel factoren afhankelijk, zoals merk, model en brandstofsoort.” Brundel schat in dat Fleetsupport zelf op deze manier tussen de 10 en 15 procent aan vlootkosten heeft kunnen reduceren voor zijn klanten. Hij verwacht overigens wel dat de kosten van het wagenpark uiteindelijk wel weer naar het oude niveau zullen terugkeren. “De kosten worden lager door lagere jaarkilometrages, maar hoger door slechtere restwaarde verwachtingen. Die restwaarde komt wel weer terug op het oude niveau.”

In gesprek

Bij de Volksbank denken ze voorlopig nog niet aan het terugbrengen van de 270 auto’s tellende vloot, stelt mobiliteitsmanager Arno Veenman, vorig jaar gekroond tot Mobiliteitsmanager van het Jaar. “Het effect van de crisis is nog niet bekend, maar over de langere termijn kan ik mij voorstellen dat wij met een medewerker in gesprek gaan of een nieuwe auto nodig is.” Dat er nu minder zakelijke kilometers verreden worden is een logisch gevolg van het thuiswerken, denkt hij. “Maar na deze periode gaan we wellicht meer afspraken maken om het werk in te halen. Dan kan het aantal kilometers gelijk omhoog gaan.”

De behoefte aan mobiliteit neemt af en daar moet je iets mee

Voorzichtiger

Als de coronacrisis langer voortduurt, dan verwacht Veenman wel een verandering in de looptijd van de leasecontracten. “Onze auto’s lopen momenteel vijf jaar in een contract. Het is al gebruikelijk dat we om het half jaar kijken naar de mobiliteit van de medewerker. Daar veranderen we niets aan, maar ik kan me voorstellen dat we voorzichtiger worden met het bestellen van nieuwe auto’s.” Een tip die Brundel meegeeft aan klanten is om niet alleen naar de autokosten te kijken, maar ook naar andere mobiliteitskosten zoals het OV. “Het kan verstandig zijn de vaste OV-abonnementen om te zetten naar betalen per transactie. In een abonnement wordt uitgegaan van drie à vier dagen reizen per week. Dit gebruik is nu echter verminderd naar bijna nul.”

Pas als het autogebruik structureel daalt, loont een aanpassing

Hindriks vindt dat ook bij leasing de prijs veel meer zou moeten worden bepaald door daadwerkelijk gemaakte (reis)kosten. “Het nadeel van leasing is dat de kosten wel dalen doordat je minder kilometers rijdt en minder brandstof verbruikt, maar de leaseprijs staat vast. Dat kun je aanpakken door het splitsen van de vergoeding voor het ter beschikking hebben van de auto en de prijs per kilometer. Dat vergt wel een ommezwaai in de werkwijze van de leasemaatschappij. Als dat niet haalbaar is, stop dan in ieder geval met het brandstofvoorschot en maak gebruik van een brandstofcard met afrekening van de werkelijke kosten achteraf.”

Contracten verlengen

Als bedrijven zo graag de contracten verlengen, is het natuurlijk wél de vraag waarom dat niet structureel gebeurt. Brundel: “Het bedrijfseconomisch optimum ligt voor de meeste leaseauto’s op 60 maanden en circa 160 duizend kilometer. Dus een inzet op 48 maanden is wat duurder, maar geeft het arbeidsvoorwaardelijke voordeel van iedere vier jaar een nieuwe auto. We zien overigens ook dat het kostenvoordeel van een contractverlening afneemt. Een paar jaar geleden scheelde dat 10 procent op het leasetarief, nu neigt dat richting de 5 procent.”
Voor een goed begrip omtrent het besparen op autokosten is het vooral goed te weten hoe de waarde van een auto zich ontwikkelt, zegt adviseur Roel Hindriks. “De belangrijkste component van de leaseprijs is de afschrijving. De waarde van een auto daalt in het eerste jaar het hardste: er ontstaat gelijk een behoorlijk verschil in koopprijs en handelswaarde. De eerste waardedaling (zonder veroudering en kilometrage-afschrijving) bedraagt voor een auto van 30 duizend euro met een gemiddelde courantheid al snel drieduizend euro. Deze eerste waardedaling moet gedekt worden door de looptijd, dat is bij 48 maanden 62,50 euro per maand, en over 60 maanden 50 euro. Dus bij 60 maanden is de leaseprijs 12,50 euro per maand lager dan bij 48 maanden. Stel dat je de auto eerst voor 48 maanden least en daarna besluit om dat aan te passen naar 60 maanden, dan scheelt dat dus 60 euro per maand verlenging.” Tegenover de verlaging van de maandelijkse afschrijving door het contract te verlengen, staat dat de onderhoudskosten bij een gelijkblijvend jaarkilometrage wel zullen stijgen, zegt Hindriks. “Wanneer door het verlengen van 4 naar 5 jaar de teller dan op 200 duizend komt te staan in plaats van op 160 duizend dan zorgt de verlenging voor een verhoging van de leaseprijs.”

Lagere kilometrages

Pas als het autogebruik structureel daalt tot onder het oorspronkelijke niveau van kilometers, is een aanpassing van het contract de moeite waard, omdat dan ook het leasebedrag per maand afneemt, zegt Hindriks. “Het kan dan zelfs zo zijn dat vermindering van jaarkilometrage een verlenging van het contract mogelijk maakt waar dat eerder niet kon. Een combinatie van lager km-trage en verlenging van looptijd betekent voor een auto van rond de 30 duizend euro al snel zo’n 25 euro per maand lagere leaseprijs”, aldus Hindriks. 

Occasionlease

Er gaan geluiden op dat dankzij de coronacrisis occasionlease eindelijk gaat doorbreken. Toch hebben de leaseadviseurs die wij hierover spraken, hun twijfels. “Occasionlease past prima bij arbeidscontracten met bepaalde tijd, bijvoorbeeld bij een jaarcontract, of ter overbrugging naar meer aanbod van EV’s. Een nadeel is dat het aanbod vaststaat. Aanpassing van uitvoering, kleur of bijtellingspercentage is natuurlijk niet meer mogelijk”, zegt Arie Brundel van Fleetsupport. Ook Hindriks plaatst kanttekeningen. “Het voordeel van occasionlease is vooral de kortere leaseperiode, omdat je minder lang een financiële verplichting aangaat. Het leaseprijs-niveau voor een gemiddelde zakenauto gebruikt is nauwelijks lager, terwijl verder nog geldt dat een nieuwe auto het voordeel biedt van vrije keuze uit kleur en opties. Omdat een occasion niet zuiniger is en verzekeringspremie, mrb en beheerkosten hetzelfde blijven maakt al dat een occasion nauwelijks kans biedt op kostenverlaging”, stelt Hindriks. “Het belangrijkste verschil zit in afschrijving, rentekosten en in reparatie, onderhoud en banden. Afschrijvings- en rentekosten zijn voor niet-nieuwe auto’s uit de hogere prijsklassen vaak wel merkbaar lager dan voor een nieuwe. De ROB-kosten zijn voor een occasion altijd hoger.”

Thema Leasing & Finance | Besparen op de leasevloot | Fleet&Mobility
Niet alle opties zetten evenveel zpdem aam de dijk

Thema Leasing & Finance | Besparen op de leasevloot

Redactie Redactie
• Laatste update:
Beeld: Shutterstock

De coronacrisis heeft een enorme impact op de economie, waarbij sommige sectoren door een lockdown hard worden geraakt. Dat betekent minder kilometers, maar ook de noodzaak om in kosten te snijden. “De behoefte aan mobiliteit daalt meteen. Als wagenparkbeheerder moet je daar wat mee. Het begint met het verminderen van het aantal auto’s”, zegt leaseadviseur Roel Hindriks. Het verkleinen van de vloot moet in goed overleg met de leasemaatschappijen, stelt hij. “Bespreek wat er mogelijk is. Denk aan het verlagen van de jaarkilometrages van auto die wel beschikbaar moeten blijven. En voor welke auto’s kunnen de leasecontracten nog een jaar doorlopen? Verleng dan die contracten in plaats van de auto’s te vervangen voor een nieuwe.” 

Zet vaste abonnementen om naar betalen per transactie

Hercalculatie

Ook senior consultant Arie Brundel van Fleet Support, dat het beheer over 60 duizend leasecontracten voert, adviseert om onmiddellijk om een hercalculatie te vragen van de contracten, op basis van het lagere aantal zakelijke kilometers dan wordt gereden. Daarnaast is het volgens Brundel verstandig om ook kritisch te kijken naar het bestellen van nieuwe auto’s. “We maken nu een dip mee die misschien een crisis wordt. Dan is het verstandig om even pas op de plaats te maken.” Brundel geeft desgevraagd een rekenvoorbeeld van een auto met een contract voor 48 maanden en een leasetarief van 700 euro. “Als je het aantal kilometers terugbrengt naar 30 duizend, scheelt dat ongeveer 25 euro per maand. Als je naast het terugbrengen van het kilometrage ook het contract verlengt naar 60 maanden, betaal je in dit voorbeeld 615 euro. Ter indicatie, want het is van veel factoren afhankelijk, zoals merk, model en brandstofsoort.” Brundel schat in dat Fleetsupport zelf op deze manier tussen de 10 en 15 procent aan vlootkosten heeft kunnen reduceren voor zijn klanten. Hij verwacht overigens wel dat de kosten van het wagenpark uiteindelijk wel weer naar het oude niveau zullen terugkeren. “De kosten worden lager door lagere jaarkilometrages, maar hoger door slechtere restwaarde verwachtingen. Die restwaarde komt wel weer terug op het oude niveau.”

In gesprek

Bij de Volksbank denken ze voorlopig nog niet aan het terugbrengen van de 270 auto’s tellende vloot, stelt mobiliteitsmanager Arno Veenman, vorig jaar gekroond tot Mobiliteitsmanager van het Jaar. “Het effect van de crisis is nog niet bekend, maar over de langere termijn kan ik mij voorstellen dat wij met een medewerker in gesprek gaan of een nieuwe auto nodig is.” Dat er nu minder zakelijke kilometers verreden worden is een logisch gevolg van het thuiswerken, denkt hij. “Maar na deze periode gaan we wellicht meer afspraken maken om het werk in te halen. Dan kan het aantal kilometers gelijk omhoog gaan.”

De behoefte aan mobiliteit neemt af en daar moet je iets mee

Voorzichtiger

Als de coronacrisis langer voortduurt, dan verwacht Veenman wel een verandering in de looptijd van de leasecontracten. “Onze auto’s lopen momenteel vijf jaar in een contract. Het is al gebruikelijk dat we om het half jaar kijken naar de mobiliteit van de medewerker. Daar veranderen we niets aan, maar ik kan me voorstellen dat we voorzichtiger worden met het bestellen van nieuwe auto’s.” Een tip die Brundel meegeeft aan klanten is om niet alleen naar de autokosten te kijken, maar ook naar andere mobiliteitskosten zoals het OV. “Het kan verstandig zijn de vaste OV-abonnementen om te zetten naar betalen per transactie. In een abonnement wordt uitgegaan van drie à vier dagen reizen per week. Dit gebruik is nu echter verminderd naar bijna nul.”

Pas als het autogebruik structureel daalt, loont een aanpassing

Hindriks vindt dat ook bij leasing de prijs veel meer zou moeten worden bepaald door daadwerkelijk gemaakte (reis)kosten. “Het nadeel van leasing is dat de kosten wel dalen doordat je minder kilometers rijdt en minder brandstof verbruikt, maar de leaseprijs staat vast. Dat kun je aanpakken door het splitsen van de vergoeding voor het ter beschikking hebben van de auto en de prijs per kilometer. Dat vergt wel een ommezwaai in de werkwijze van de leasemaatschappij. Als dat niet haalbaar is, stop dan in ieder geval met het brandstofvoorschot en maak gebruik van een brandstofcard met afrekening van de werkelijke kosten achteraf.”

Contracten verlengen

Als bedrijven zo graag de contracten verlengen, is het natuurlijk wél de vraag waarom dat niet structureel gebeurt. Brundel: “Het bedrijfseconomisch optimum ligt voor de meeste leaseauto’s op 60 maanden en circa 160 duizend kilometer. Dus een inzet op 48 maanden is wat duurder, maar geeft het arbeidsvoorwaardelijke voordeel van iedere vier jaar een nieuwe auto. We zien overigens ook dat het kostenvoordeel van een contractverlening afneemt. Een paar jaar geleden scheelde dat 10 procent op het leasetarief, nu neigt dat richting de 5 procent.”
Voor een goed begrip omtrent het besparen op autokosten is het vooral goed te weten hoe de waarde van een auto zich ontwikkelt, zegt adviseur Roel Hindriks. “De belangrijkste component van de leaseprijs is de afschrijving. De waarde van een auto daalt in het eerste jaar het hardste: er ontstaat gelijk een behoorlijk verschil in koopprijs en handelswaarde. De eerste waardedaling (zonder veroudering en kilometrage-afschrijving) bedraagt voor een auto van 30 duizend euro met een gemiddelde courantheid al snel drieduizend euro. Deze eerste waardedaling moet gedekt worden door de looptijd, dat is bij 48 maanden 62,50 euro per maand, en over 60 maanden 50 euro. Dus bij 60 maanden is de leaseprijs 12,50 euro per maand lager dan bij 48 maanden. Stel dat je de auto eerst voor 48 maanden least en daarna besluit om dat aan te passen naar 60 maanden, dan scheelt dat dus 60 euro per maand verlenging.” Tegenover de verlaging van de maandelijkse afschrijving door het contract te verlengen, staat dat de onderhoudskosten bij een gelijkblijvend jaarkilometrage wel zullen stijgen, zegt Hindriks. “Wanneer door het verlengen van 4 naar 5 jaar de teller dan op 200 duizend komt te staan in plaats van op 160 duizend dan zorgt de verlenging voor een verhoging van de leaseprijs.”

Lagere kilometrages

Pas als het autogebruik structureel daalt tot onder het oorspronkelijke niveau van kilometers, is een aanpassing van het contract de moeite waard, omdat dan ook het leasebedrag per maand afneemt, zegt Hindriks. “Het kan dan zelfs zo zijn dat vermindering van jaarkilometrage een verlenging van het contract mogelijk maakt waar dat eerder niet kon. Een combinatie van lager km-trage en verlenging van looptijd betekent voor een auto van rond de 30 duizend euro al snel zo’n 25 euro per maand lagere leaseprijs”, aldus Hindriks. 

Occasionlease

Er gaan geluiden op dat dankzij de coronacrisis occasionlease eindelijk gaat doorbreken. Toch hebben de leaseadviseurs die wij hierover spraken, hun twijfels. “Occasionlease past prima bij arbeidscontracten met bepaalde tijd, bijvoorbeeld bij een jaarcontract, of ter overbrugging naar meer aanbod van EV’s. Een nadeel is dat het aanbod vaststaat. Aanpassing van uitvoering, kleur of bijtellingspercentage is natuurlijk niet meer mogelijk”, zegt Arie Brundel van Fleetsupport. Ook Hindriks plaatst kanttekeningen. “Het voordeel van occasionlease is vooral de kortere leaseperiode, omdat je minder lang een financiële verplichting aangaat. Het leaseprijs-niveau voor een gemiddelde zakenauto gebruikt is nauwelijks lager, terwijl verder nog geldt dat een nieuwe auto het voordeel biedt van vrije keuze uit kleur en opties. Omdat een occasion niet zuiniger is en verzekeringspremie, mrb en beheerkosten hetzelfde blijven maakt al dat een occasion nauwelijks kans biedt op kostenverlaging”, stelt Hindriks. “Het belangrijkste verschil zit in afschrijving, rentekosten en in reparatie, onderhoud en banden. Afschrijvings- en rentekosten zijn voor niet-nieuwe auto’s uit de hogere prijsklassen vaak wel merkbaar lager dan voor een nieuwe. De ROB-kosten zijn voor een occasion altijd hoger.”