Overig

Branchepartijen vrezen voor datamacht autofabrikanten

Autodata worden gebruikt voor het bieden van services aan berijders. (Foto: Shutterstock)

In een Europees wetsvoorstel voor het delen van onder andere voertuigdata, dat deze maand door de Europese Commissie wordt gepresenteerd, zou nog altijd onvoldoende rekening worden gehouden met de autobranche. Dat stellen diverse belanghebbenden, waaronder leasebranchevereniging VNA.

De data die uit voertuigen kunnen worden gehaald, worden door autofabrikanten steeds vaker gebruikt om de berijder services te bieden. Zoals de mogelijkheid om op afstand een serviceafspraak met de dealer in te plannen, of de data worden gebruikt om aanvullende diensten te leveren. De data uit de voertuigen moet echter ook beschikbaar worden gesteld aan derden. Dat wordt geregeld in de zogenoemde Europese Data Act, maar volgens diverse branchepartijen, waaronder leasebranchevereniging VNA, Bovag en ANWB, geeft deze act te weinig speelruimte aan concurrenten van de autofabrikanten en worden consumenten er ook te weinig mee beschermd. De partijen, verenigd in Afcar NL, hebben daarom een brief aan de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat gedaan met de oproep om ervoor te zorgen dat er branchespecifieke wetgeving komt voor het delen van data uit voertuigen. 

Met de brief wil de alliantie de Haagse politiek waarschuwen voor het gebrek aan regels omtrent het delen van data uit auto’s. Deze maand gaat de Europese Commissie zich buigen over ontwerp wetgeving voor de zogeheten Data Act, waarin regelgeving over het delen van data tussen private partijen wordt vastgelegd.

Gelijk speelveld

Volgens de alliantie moet er sectorspecifieke regelgeving komen voor het delen van voertuigdata waarbij de toegankelijkheid van autodata wordt geregeld. Met de invoering van de nieuwe wetgeving zou een belangrijk probleem niet worden opgelost, aldus de alliantie. Namelijk het probleem van het concurrentievoordeel dat autofabrikanten hebben door hun ‘poortwachtersfunctie’, waarmee ze alle toegang en zeggenschap over de datastromen hebben. Alleen door de toegang van alle partijen te faciliteren zal er een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie ontstaan. Afcar pleit dan ook voor sectorspecifieke regelgeving en toezicht op het systeem van een onafhankelijke autoriteit en niet de autofabrikant. Het Nederlandse Afcar NL vraagt aandacht voor het cruciale belang van voertuigdata.

Vrije keuze

Uitgangspunt is dat consumenten zelf kunnen bepalen of ze data uit hun auto delen en met wie, waarbij ze de vrije keuze van een garage houden en reparatie en onderhoud betaalbaar blijft, aldus de alliantie. Daarbij moeten de gegevens goed beschermd zijn. Een andere reden om aandacht te vragen voor dit onderwerp is dat veel automobilisten denken geen zeggenschap te hebben over de data die hun auto verzendt. Volgens Afcar is de toegankelijke van autodata een cruciale factor, omdat steeds meer auto’s gegevens over de staat van de auto en het rijgedrag van de bestuurder vastleggen en delen met de autofabrikant, dikwijls zonder dat de autobezitter dat weet. In de nieuwe wetgeving zou goed geregeld moeten worden dat consumenten zelf de regie en zeggenschap hebben over de gegevens uit hun auto.

Branchepartijen vrezen voor datamacht autofabrikanten | Fleet&Mobility
Overig

Branchepartijen vrezen voor datamacht autofabrikanten

Autodata worden gebruikt voor het bieden van services aan berijders. (Foto: Shutterstock)

In een Europees wetsvoorstel voor het delen van onder andere voertuigdata, dat deze maand door de Europese Commissie wordt gepresenteerd, zou nog altijd onvoldoende rekening worden gehouden met de autobranche. Dat stellen diverse belanghebbenden, waaronder leasebranchevereniging VNA.

De data die uit voertuigen kunnen worden gehaald, worden door autofabrikanten steeds vaker gebruikt om de berijder services te bieden. Zoals de mogelijkheid om op afstand een serviceafspraak met de dealer in te plannen, of de data worden gebruikt om aanvullende diensten te leveren. De data uit de voertuigen moet echter ook beschikbaar worden gesteld aan derden. Dat wordt geregeld in de zogenoemde Europese Data Act, maar volgens diverse branchepartijen, waaronder leasebranchevereniging VNA, Bovag en ANWB, geeft deze act te weinig speelruimte aan concurrenten van de autofabrikanten en worden consumenten er ook te weinig mee beschermd. De partijen, verenigd in Afcar NL, hebben daarom een brief aan de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat gedaan met de oproep om ervoor te zorgen dat er branchespecifieke wetgeving komt voor het delen van data uit voertuigen. 

Met de brief wil de alliantie de Haagse politiek waarschuwen voor het gebrek aan regels omtrent het delen van data uit auto’s. Deze maand gaat de Europese Commissie zich buigen over ontwerp wetgeving voor de zogeheten Data Act, waarin regelgeving over het delen van data tussen private partijen wordt vastgelegd.

Gelijk speelveld

Volgens de alliantie moet er sectorspecifieke regelgeving komen voor het delen van voertuigdata waarbij de toegankelijkheid van autodata wordt geregeld. Met de invoering van de nieuwe wetgeving zou een belangrijk probleem niet worden opgelost, aldus de alliantie. Namelijk het probleem van het concurrentievoordeel dat autofabrikanten hebben door hun ‘poortwachtersfunctie’, waarmee ze alle toegang en zeggenschap over de datastromen hebben. Alleen door de toegang van alle partijen te faciliteren zal er een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie ontstaan. Afcar pleit dan ook voor sectorspecifieke regelgeving en toezicht op het systeem van een onafhankelijke autoriteit en niet de autofabrikant. Het Nederlandse Afcar NL vraagt aandacht voor het cruciale belang van voertuigdata.

Vrije keuze

Uitgangspunt is dat consumenten zelf kunnen bepalen of ze data uit hun auto delen en met wie, waarbij ze de vrije keuze van een garage houden en reparatie en onderhoud betaalbaar blijft, aldus de alliantie. Daarbij moeten de gegevens goed beschermd zijn. Een andere reden om aandacht te vragen voor dit onderwerp is dat veel automobilisten denken geen zeggenschap te hebben over de data die hun auto verzendt. Volgens Afcar is de toegankelijke van autodata een cruciale factor, omdat steeds meer auto’s gegevens over de staat van de auto en het rijgedrag van de bestuurder vastleggen en delen met de autofabrikant, dikwijls zonder dat de autobezitter dat weet. In de nieuwe wetgeving zou goed geregeld moeten worden dat consumenten zelf de regie en zeggenschap hebben over de gegevens uit hun auto.