Laatste update:

Beheeradvies | Sturen op sturen

Arie Brundel, senior consultant Fleet Support (Foto: Fleet Support)

Veel organisaties worstelen met de inperking van de kosten die te maken hebben met de omvang en wijze van leaseautogebruik. Anno 2019 zien we steeds meer mogelijkheden om te ‘sturen op sturen’, met slimme technologie op verschillende fronten. Maar hoe?

Veel organisaties leggen de leaserijder geen strobreed in de weg. Er staat weliswaar ergens in de autoregeling dat het privégebruik met de leaseauto niet bovenmatig mag zijn en dat men geacht wordt liever niet langs de snelweg te tanken. Veel verder gaat men niet. Bij het grootste deel van de wagenparken wordt de leaserijder wel geïnformeerd over het gebruik van de auto. Bijvoorbeeld met dashboards van de leasemaatschappij of met informatie via de persoonlijke pagina op de website. Maar deze gebruiksinformatie is nog steeds passief. Bovendien is de gebruiksinformatie vaak cumulatief, oftewel gemeten over een langere gebruiksperiode vanaf de inzetdatum. Hier liggen vaak heel mooie kansen tot optimalisatie en dus tot kostenbeheersing: onderzoek bijvoorbeeld of de brandstofverbruikscijfers per kwartaal zijn vast te stellen en start daarna een onderlinge competitie. Beloon de medewerkers die nooit langs de snelweg tanken. Vraag de leasemaatschappij ook onderhoud in de signalering mee te nemen, zoals het uitvoeren van tijdig onderhoud of de bandenslijtage. Laat berijders aanspreken die te lang niet bij een garage zijn geweest.

Sturen op autogebruik is steeds minder een taboe.

Dat kan veel extra kosten schelen. De ultieme invulling is om het privégebruik en de brandsto­fkosten daadwerkelijk te verrekenen. Want sturen op de omvang en de wijze van autogebruik is steeds minder een taboe. Daarbij gaat het om twee belangrijke kostendrijvers: brandstof en privégebruik. Met simpele en betaalbare techniek wordt excessief brandstofverbruik vastgesteld én ook met de collega verrekend. Dezelfde techniek zorgt ook voor het verrekenen van het privégebruik van de leaseauto. Zo wordt de vaste eigen bijdrage per maand aangepast naar een variabele eigen bijdrage van bijvoorbeeld € 0,15 per privékilometer. Daarmee is de leaseauto geen ‘blanco cheque’ meer, maar betalen berijders naar feitelijk privégebruik. Praktijkcases tonen aan dat deze invulling zorgt voor minder autogebruik, dus lagere kosten en gunstig voor de MVO-kengetallen. De vervuiler betaalt, dat principe dus. Zo kun je sturen op sturen!

Beheeradvies | Sturen op sturen | Fleet&Mobility

Beheeradvies | Sturen op sturen

Romy Wielinga Romy Wielinga
• Laatste update:
Arie Brundel, senior consultant Fleet Support (Foto: Fleet Support)

Veel organisaties leggen de leaserijder geen strobreed in de weg. Er staat weliswaar ergens in de autoregeling dat het privégebruik met de leaseauto niet bovenmatig mag zijn en dat men geacht wordt liever niet langs de snelweg te tanken. Veel verder gaat men niet. Bij het grootste deel van de wagenparken wordt de leaserijder wel geïnformeerd over het gebruik van de auto. Bijvoorbeeld met dashboards van de leasemaatschappij of met informatie via de persoonlijke pagina op de website. Maar deze gebruiksinformatie is nog steeds passief. Bovendien is de gebruiksinformatie vaak cumulatief, oftewel gemeten over een langere gebruiksperiode vanaf de inzetdatum. Hier liggen vaak heel mooie kansen tot optimalisatie en dus tot kostenbeheersing: onderzoek bijvoorbeeld of de brandstofverbruikscijfers per kwartaal zijn vast te stellen en start daarna een onderlinge competitie. Beloon de medewerkers die nooit langs de snelweg tanken. Vraag de leasemaatschappij ook onderhoud in de signalering mee te nemen, zoals het uitvoeren van tijdig onderhoud of de bandenslijtage. Laat berijders aanspreken die te lang niet bij een garage zijn geweest.

Sturen op autogebruik is steeds minder een taboe.

Dat kan veel extra kosten schelen. De ultieme invulling is om het privégebruik en de brandsto­fkosten daadwerkelijk te verrekenen. Want sturen op de omvang en de wijze van autogebruik is steeds minder een taboe. Daarbij gaat het om twee belangrijke kostendrijvers: brandstof en privégebruik. Met simpele en betaalbare techniek wordt excessief brandstofverbruik vastgesteld én ook met de collega verrekend. Dezelfde techniek zorgt ook voor het verrekenen van het privégebruik van de leaseauto. Zo wordt de vaste eigen bijdrage per maand aangepast naar een variabele eigen bijdrage van bijvoorbeeld € 0,15 per privékilometer. Daarmee is de leaseauto geen ‘blanco cheque’ meer, maar betalen berijders naar feitelijk privégebruik. Praktijkcases tonen aan dat deze invulling zorgt voor minder autogebruik, dus lagere kosten en gunstig voor de MVO-kengetallen. De vervuiler betaalt, dat principe dus. Zo kun je sturen op sturen!