Noord-Holland: snelladers onderdeel tankstationbeleid

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Vorig jaar verloor Fastned een soortgelijke zaak van Shell. (Foto: Fastned)

Aanleiding hiervoor is het D66-initiatiefvoorstel Modernisering Tankstationbeleid dat vorig jaar door Provinciale Staten werd aangenomen. Ook zal het college het plaatsen van snelladers positief beoordelen bij de concessieverlening van tankstations en een onderzoek starten naar een dekkend netwerk van snelladers in Noord-Holland. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen voor specifieke doelgroepen, meldt Provinciale Staten. D66 wil ook een landelijk tienpuntenplan om EV’s in Nederland te houden.

EVConsult heeft voor de provincie een rapport geschreven. Hierin is het huidige gebruik van snelladers in beeld gebracht en daarnaast is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van elektrisch vervoer en de daarbij benodigde laadinfrastructuur.

Eerste provincie

Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit voor D66 Noord-Holland: “Wij zijn trots dat Noord-Holland hiermee de eerste provincie wordt die de voorwaarden voor de snellaad-infrastructuur langs haar wegen structureel gaat regelen.”

Noord-Holland: snelladers onderdeel tankstationbeleid | Fleet&Mobility

Noord-Holland: snelladers onderdeel tankstationbeleid

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
Vorig jaar verloor Fastned een soortgelijke zaak van Shell. (Foto: Fastned)

Aanleiding hiervoor is het D66-initiatiefvoorstel Modernisering Tankstationbeleid dat vorig jaar door Provinciale Staten werd aangenomen. Ook zal het college het plaatsen van snelladers positief beoordelen bij de concessieverlening van tankstations en een onderzoek starten naar een dekkend netwerk van snelladers in Noord-Holland. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen voor specifieke doelgroepen, meldt Provinciale Staten. D66 wil ook een landelijk tienpuntenplan om EV’s in Nederland te houden.

EVConsult heeft voor de provincie een rapport geschreven. Hierin is het huidige gebruik van snelladers in beeld gebracht en daarnaast is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van elektrisch vervoer en de daarbij benodigde laadinfrastructuur.

Eerste provincie

Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit voor D66 Noord-Holland: “Wij zijn trots dat Noord-Holland hiermee de eerste provincie wordt die de voorwaarden voor de snellaad-infrastructuur langs haar wegen structureel gaat regelen.”