Advocaat-generaal: behandel Uber als taxidienst

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat meldt het Europese Hof van Justitie.

De advocaat-generaal brengt het advies uit omdat het Hof binnenkort uitspraak doet in een zaak die in 2014 werd aangespannen door een beroepsorganisatie van taxichauffeurs in Barcelona. Die stelde dat Uber oneerlijke concurrentie bedrijft, doordat noch Uber noch diens chauffeurs over de licenties en vergunningen beschikken die de stad Barcelona verplicht stelt aan taxichauffeurs. In diverse landen, waaronder ook Nederland en Duitsland, ligt of lag Uber om soortgelijke redenen onder vuur.

Vrij

De rechter in Barcelona vroeg het Europese Hof van Justitie om de activiteiten van Uber te kwalificeren in het licht van diverse gerechtelijke uitspraken op Europees niveau. Volgens Szpunar moet worden bepaald of de diensten van Uber “diensten van een informatiemaatschappij” zijn, of diensten die tot een vervoerssector behoren. In het eerste geval zouden de activiteiten van Uber vrij verricht mogen worden, in het tweede geval zouden lidstaten vrij zijn om de activiteiten van Uber te reguleren.

Gemengde dienst

De advocaat-generaal is dus van mening dat Uber een gemengde dienst levert. “Een deel van de dienst wordt namelijk langs elektronische weg geleverd, het andere deel per definitie niet”, aldus het communiqué. Uber kan niet puur als bemiddelaar tussen chauffeurs en passagiers worden aangemerkt, omdat de chauffeurs niet los van het platform kunnen opereren en Uber zaken als voorwaarden en ritprijzen bepaalt. Bovendien is de primaire prestatie van de dienst het vervoer, en niet het informatie-aspect.

Het Hof van Justitie is niet gebonden aan het advies van de advocaat-generaal. De uitspraak van het Europese Hof volgt binnen enkele weken. Die uitspraak zal niet direct leiden tot een Unie-brede vergunningplicht voor Uber, omdat het Hof alleen gevraagd is om de aard van de dienstverlening van Uber vast te stellen. “De advocaat-generaal is van mening dat het aan de nationale rechter is om de feiten vast te stellen en te beoordelen”, aldus het communiqué.

Advocaat-generaal: behandel Uber als taxidienst | Fleet&Mobility

Advocaat-generaal: behandel Uber als taxidienst

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat meldt het Europese Hof van Justitie.

De advocaat-generaal brengt het advies uit omdat het Hof binnenkort uitspraak doet in een zaak die in 2014 werd aangespannen door een beroepsorganisatie van taxichauffeurs in Barcelona. Die stelde dat Uber oneerlijke concurrentie bedrijft, doordat noch Uber noch diens chauffeurs over de licenties en vergunningen beschikken die de stad Barcelona verplicht stelt aan taxichauffeurs. In diverse landen, waaronder ook Nederland en Duitsland, ligt of lag Uber om soortgelijke redenen onder vuur.

Vrij

De rechter in Barcelona vroeg het Europese Hof van Justitie om de activiteiten van Uber te kwalificeren in het licht van diverse gerechtelijke uitspraken op Europees niveau. Volgens Szpunar moet worden bepaald of de diensten van Uber “diensten van een informatiemaatschappij” zijn, of diensten die tot een vervoerssector behoren. In het eerste geval zouden de activiteiten van Uber vrij verricht mogen worden, in het tweede geval zouden lidstaten vrij zijn om de activiteiten van Uber te reguleren.

Gemengde dienst

De advocaat-generaal is dus van mening dat Uber een gemengde dienst levert. “Een deel van de dienst wordt namelijk langs elektronische weg geleverd, het andere deel per definitie niet”, aldus het communiqué. Uber kan niet puur als bemiddelaar tussen chauffeurs en passagiers worden aangemerkt, omdat de chauffeurs niet los van het platform kunnen opereren en Uber zaken als voorwaarden en ritprijzen bepaalt. Bovendien is de primaire prestatie van de dienst het vervoer, en niet het informatie-aspect.

Het Hof van Justitie is niet gebonden aan het advies van de advocaat-generaal. De uitspraak van het Europese Hof volgt binnen enkele weken. Die uitspraak zal niet direct leiden tot een Unie-brede vergunningplicht voor Uber, omdat het Hof alleen gevraagd is om de aard van de dienstverlening van Uber vast te stellen. “De advocaat-generaal is van mening dat het aan de nationale rechter is om de feiten vast te stellen en te beoordelen”, aldus het communiqué.