Carolien van der Werf, cfo Centric:
Praktijkcase

Laatste update:

Interview | Centric zet CNG op de kaart

Carolien van der Werf: Mobiliteit is een heel gevoelig onderwerp. (Beeld: Maurits van Hout)

IT-bedrijf Centric heeft een van de grootste wagenparken van Nederland. Hun plannen worden dan ook op de voet gevolgd door de rest van de branche. CFO Carolien van der Werf koos voor 200 VW’s Polo op CNG, een opvallende bestelling, die de interesse bij andere partijen inmiddels ook heeft gewekt.

Centric staat al jaren in de top van grootste wagenparken van Nederland, maar dan wel met de vloot van zusterbedrijven Antea Group en Strukton erbij opgeteld.Bekijk hier de Wagenpark Top 20 van Fleet&Mobility. Gezamenlijk hebben ze 6.300 voertuigen rijden, Centric neemt daarvan 2.000 stuks voor zijn rekening. Afgelopen maart werden 200 van die Centric-medewerkers verblijd met de sleutels van een splinternieuwe Volkswagen Polo op Compressed Natural Gas (CNG). 

Ik heb in het begin onderschat hoe gevoelig het onderwerp mobiliteit bij medewerkers ligt.

Een opmerkelijke keuze, die Carolien van der Werf prima kan verklaren. Als cfo is zij bij Centric verantwoordelijk voor mobiliteit. “Wij werken altijd vanuit een balans tussen drie pijlers: werkgeverschap, kosten en milieu. We zijn altijd op zoek zijn naar goed personeel. Ook aan het behoud van personeel besteden we veel aandacht. Mobiliteit is een heel gevoelig onderwerp. Bij de start van mijn functie als cfo heb ik dat best onderschat.” Mobiliteit is een grote, beïnvloedbare kostenpost en valt om die reden onder de verantwoordelijkheid van de financiële directie. Van der Werf wordt voor de uitvoering van het beleid ondersteund door drie wagenparkbeheerders. Zij is niet verantwoordelijk voor de wagenparken van Strukton en Antea Group. De ‘drie gezusters’ voeren hun eigen beleid, maar treden wel als één partij naar buiten bij contractonderhandelingen. “En we hebben regelmatig overleg, zo hebben we een interne benchmark.” 

War on talent

De vraag of zij merken dat er een zogenoemde ‘war on talent’ gaande is, waarbij medewerkers banen voor het uitkiezen hebben en werkgevers alles uit de kast halen om personeel te werven, is het volgens Van der Werf nog moeilijker personeel te vinden en te behouden dan voorheen. “Er wordt vaak gezegd dat jongeren geen auto meer willen, maar hun mobiliteit liever anders inrichten en veel liever vrijheid hebben. Daar merken wij weinig van. De leaseauto is nog altijd een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde om talent aan te trekken. Daarbij maximeren we het aantal privékilometers niet.” 

5 tips

  1. Betrek een afvaardiging van de medewerkers bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. Bijvoorbeeld door middel van pilots.
  2. Zorg voor heldere communicatie over de keuzes die worden gemaakt en de mogelijkheden die het biedt.
  3. Deel kennis en ervaring met andere organisaties.
  4. Het uitkiezen van een auto is voor medewerkers en hun familie leuk en belangrijk. Zorg voor een positieve ervaring.
  5. Betrek partners bij het proces. Iedereen heeft hetzelfde belang: tevreden berijders.

Dat de leaseauto nog altijd belangrijk is, verklaart deels de keuze voor CNG-auto’s in een luxe uitvoering van de Volkswagen Polo. “CNG past binnen onze drie pijlers. Ook wij hebben ons gecommitteerd aan bepaalde milieudoelstellingen. We hebben een CO2-taks per medewerker opgesteld en benzineauto’s passen minder goed binnen de propositie. En, diesel raakt uit de gratie, of dat nu terecht is of niet. We hebben getest met EV’s maar dat is nu nog geen optie voor alle functies. Toen zijn we uitgekomen bij CNG. Voor de CNG-auto’s is nu één groep medewerkers geselecteerd: 200 it support engineers, die bij klanten worden gedetacheerd voor it-support. Bijvoorbeeld als helpdeskmedewerker. Die specifieke groep medewerkers krijgt een auto toegewezen. We hebben nu een bulk besteld en wachten eerst de ervaringen met deze auto’s af voordat we hiermee verder gaan. We hebben van de leasemaatschappijen (Centric werkt met Van Mossel, Leaseplan en Terberg, red.) gehoord dat er naar aanleiding van onze bulkbestelling opeens veel aandacht is voor CNG-auto’s.”

EV-pilot

Om erachter te komen of elektrische auto’s passen binnen het mobiliteitsbeleid van Centric, deed het bedrijf 2,5 jaar geleden een pilot met vijftien Nissans Leaf. “Deze pilot hebben we wel samen met Strukton en Antea Group gedaan. Het ging om de tweede generatie Leafs, die een grotere actieradius heeft dan de eerste generatie.” Van der Werf wilde het zelf ook ervaren en is een van de Leaf-rijders. “Na een half jaar tot een jaar hebben we de resultaten geëvalueerd.  Zelfs met de tweede generatie blijkt de af te leggen afstand soms krap. De doelgroep waarvoor we de Polo’s inzetten rijdt gemiddeld 36 duizend kilometer per jaar. Wij vinden elektrisch daar nog niet in passen. Zeker niet als je kijkt naar de TCO, want het is nu nog een dure auto in aanschaf.” Er is bewust getest met Nissans Leaf en niet met Tesla’s, die een langere range hebben. “Wij hebben een breed inzetbaar wagenpark nodig, niet alleen directieauto’s.” Daarnaast moeten auto’s ook goed herinzetbaar zijn en daar had Van der Werf bij EV’s nog haar twijfels over. andere auto. De auto die terugkomt, moet wel geschikt zijn voor een volgende berijder. Dan loop je vooral tegen de laadproblematiek aan. Kan die persoon thuis laden? Meestal niet blijkt dan. De woon-werkafstand sluit ook niet altijd goed aan. EV was nu dus niet de juiste businesscase voor deze groep collega’s. We  bekijken nu de mogelijkheden voor EV’s bij andere medewerkers. Ik sluit EV dus zeker niet voor altijd uit.” Centric heeft phev’s altijd buiten deze pilot gehouden. “We wisten direct dat een phev erg slecht voor de TCO zou zijn, omdat er dan veel benzine gereden wordt.”

Kastjes

De CNG-auto’s kunnen ook op benzine rijden. Om ‘misbruik’ te voorkomen heeft Van der Werf kastjes van Mind, het telematicabedrijf van Pon, laten inbouwen. “Het enige dat we meten is de hoeveelheid CNG/benzine-kilometers die wordt gereden. Mensen moeten in nood natuurlijk benzine kunnen tanken, maar ik hoef niet te weten waar iemand precies is geweest of wat zijn rijstijl is. We gebruiken het wel voor een interne wedstrijd; wie rijdt het meest op CNG?” 

Er is inmiddels een tanknetwerk voor CNG met landelijke dekking. Voor Centric een van de belangrijkste redenen om deze keuze te durven maken. “ Ook minder belastend voor het milieu, alleen minder bekend dan EV, dat vooral vanwege overheidsstimulering de weg naar de berijder heeft gevonden.” 

De optie suv staat weer open, bepaalde kleuren en modellen niet.

Met een VW Polo op CNG kan met een volle tank 250 kilometer op CNG gereden worden, zegt Van der Werf. “Het vraagt wel om een gedragsverandering van onze berijders. Een CNG-auto rijden, vergt planning: waar ga ik heen, waar kan ik tanken en hoe ver kom ik daarmee. We begeleiden de leaserijders daarbij en hebben er dus een wedstrijd aan gekoppeld. Wie zoveel mogelijk op CNG rijdt, wordt daar ook voor beloond.” 

Mobiliteitsbudget

De rest van de leaserijders van Centric valt onder de ‘reguliere’ regeling, waar CNG nog niet in is toegestaan. “We hebben de leaseregeling in een mobiliteitsbudget gegoten. Maar omdat bijna iedereen een functie gebonden auto rijdt, is die groep die daar gebruik van maakt nihil. Minder dan vijf procent. Binnen het budget mogen medewerkers een eigen auto kiezen. Alle merken mogen, we stellen alleen restricties aan sommige kleuren en modellen, omdat is gebleken dat die auto’s niet meer herinzetbaar zijn. Een tijd lang mochten er geen suv’s worden besteld, maar die optie staat weer open.”  Wel probeert Centric met het mobiliteitsbudget de medewerkers te motiveren kleiner te gaan rijden, wat ook goed is voor het milieu. “Een kleinere auto is over het algemeen goedkoper. Het resterende budget krijgen zij dan bruto uitgekeerd bovenop het salaris.”p12 interview mobiliteit carolien van der werf

B2E

De groep zonder leaseauto, ongeveer een derde van de medewerkers, kan kiezen uit een kilometervergoeding of een OV-kaart. “We werken nu wel aan een b2e private leaseregeling, maar die is nog niet operationeel. We faciliteren dit voor de collega’s, maar uiteindelijk gaat het om een contract tussen de leasemaatschappij en de berijder zelf. Het valt in dezelfde categorie als de collectieve zorgverzekering”, aldus Van der Werf. 

IT-bedrijf Centric is van origine Nederlands en actief in acht Europese landen. In totaal telt het bedrijf 4.300 medewerkers, waarvan 3.000 in Nederland. In ons land zijn er twaalf vestigingen, met het hoofdkantoor in Gouda. Het wagenpark bestaat uit 2.000 voertuigen, uitsluitend personenauto’s. Twee derde van het personeel heeft recht op een leaseauto. Jaarlijks wordt gemiddeld 36 duizend kilometer afgelegd per leaserijder.

Interview | Centric zet CNG op de kaart | Fleet&Mobility
Carolien van der Werf, cfo Centric:

Interview | Centric zet CNG op de kaart

Floortje Vink Floortje Vink
• Laatste update:
Carolien van der Werf: Mobiliteit is een heel gevoelig onderwerp. (Beeld: Maurits van Hout)

Centric staat al jaren in de top van grootste wagenparken van Nederland, maar dan wel met de vloot van zusterbedrijven Antea Group en Strukton erbij opgeteld.Bekijk hier de Wagenpark Top 20 van Fleet&Mobility. Gezamenlijk hebben ze 6.300 voertuigen rijden, Centric neemt daarvan 2.000 stuks voor zijn rekening. Afgelopen maart werden 200 van die Centric-medewerkers verblijd met de sleutels van een splinternieuwe Volkswagen Polo op Compressed Natural Gas (CNG). 

Ik heb in het begin onderschat hoe gevoelig het onderwerp mobiliteit bij medewerkers ligt.

Een opmerkelijke keuze, die Carolien van der Werf prima kan verklaren. Als cfo is zij bij Centric verantwoordelijk voor mobiliteit. “Wij werken altijd vanuit een balans tussen drie pijlers: werkgeverschap, kosten en milieu. We zijn altijd op zoek zijn naar goed personeel. Ook aan het behoud van personeel besteden we veel aandacht. Mobiliteit is een heel gevoelig onderwerp. Bij de start van mijn functie als cfo heb ik dat best onderschat.” Mobiliteit is een grote, beïnvloedbare kostenpost en valt om die reden onder de verantwoordelijkheid van de financiële directie. Van der Werf wordt voor de uitvoering van het beleid ondersteund door drie wagenparkbeheerders. Zij is niet verantwoordelijk voor de wagenparken van Strukton en Antea Group. De ‘drie gezusters’ voeren hun eigen beleid, maar treden wel als één partij naar buiten bij contractonderhandelingen. “En we hebben regelmatig overleg, zo hebben we een interne benchmark.” 

War on talent

De vraag of zij merken dat er een zogenoemde ‘war on talent’ gaande is, waarbij medewerkers banen voor het uitkiezen hebben en werkgevers alles uit de kast halen om personeel te werven, is het volgens Van der Werf nog moeilijker personeel te vinden en te behouden dan voorheen. “Er wordt vaak gezegd dat jongeren geen auto meer willen, maar hun mobiliteit liever anders inrichten en veel liever vrijheid hebben. Daar merken wij weinig van. De leaseauto is nog altijd een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde om talent aan te trekken. Daarbij maximeren we het aantal privékilometers niet.” 

5 tips

  1. Betrek een afvaardiging van de medewerkers bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. Bijvoorbeeld door middel van pilots.
  2. Zorg voor heldere communicatie over de keuzes die worden gemaakt en de mogelijkheden die het biedt.
  3. Deel kennis en ervaring met andere organisaties.
  4. Het uitkiezen van een auto is voor medewerkers en hun familie leuk en belangrijk. Zorg voor een positieve ervaring.
  5. Betrek partners bij het proces. Iedereen heeft hetzelfde belang: tevreden berijders.

Dat de leaseauto nog altijd belangrijk is, verklaart deels de keuze voor CNG-auto’s in een luxe uitvoering van de Volkswagen Polo. “CNG past binnen onze drie pijlers. Ook wij hebben ons gecommitteerd aan bepaalde milieudoelstellingen. We hebben een CO2-taks per medewerker opgesteld en benzineauto’s passen minder goed binnen de propositie. En, diesel raakt uit de gratie, of dat nu terecht is of niet. We hebben getest met EV’s maar dat is nu nog geen optie voor alle functies. Toen zijn we uitgekomen bij CNG. Voor de CNG-auto’s is nu één groep medewerkers geselecteerd: 200 it support engineers, die bij klanten worden gedetacheerd voor it-support. Bijvoorbeeld als helpdeskmedewerker. Die specifieke groep medewerkers krijgt een auto toegewezen. We hebben nu een bulk besteld en wachten eerst de ervaringen met deze auto’s af voordat we hiermee verder gaan. We hebben van de leasemaatschappijen (Centric werkt met Van Mossel, Leaseplan en Terberg, red.) gehoord dat er naar aanleiding van onze bulkbestelling opeens veel aandacht is voor CNG-auto’s.”

EV-pilot

Om erachter te komen of elektrische auto’s passen binnen het mobiliteitsbeleid van Centric, deed het bedrijf 2,5 jaar geleden een pilot met vijftien Nissans Leaf. “Deze pilot hebben we wel samen met Strukton en Antea Group gedaan. Het ging om de tweede generatie Leafs, die een grotere actieradius heeft dan de eerste generatie.” Van der Werf wilde het zelf ook ervaren en is een van de Leaf-rijders. “Na een half jaar tot een jaar hebben we de resultaten geëvalueerd.  Zelfs met de tweede generatie blijkt de af te leggen afstand soms krap. De doelgroep waarvoor we de Polo’s inzetten rijdt gemiddeld 36 duizend kilometer per jaar. Wij vinden elektrisch daar nog niet in passen. Zeker niet als je kijkt naar de TCO, want het is nu nog een dure auto in aanschaf.” Er is bewust getest met Nissans Leaf en niet met Tesla’s, die een langere range hebben. “Wij hebben een breed inzetbaar wagenpark nodig, niet alleen directieauto’s.” Daarnaast moeten auto’s ook goed herinzetbaar zijn en daar had Van der Werf bij EV’s nog haar twijfels over. andere auto. De auto die terugkomt, moet wel geschikt zijn voor een volgende berijder. Dan loop je vooral tegen de laadproblematiek aan. Kan die persoon thuis laden? Meestal niet blijkt dan. De woon-werkafstand sluit ook niet altijd goed aan. EV was nu dus niet de juiste businesscase voor deze groep collega’s. We  bekijken nu de mogelijkheden voor EV’s bij andere medewerkers. Ik sluit EV dus zeker niet voor altijd uit.” Centric heeft phev’s altijd buiten deze pilot gehouden. “We wisten direct dat een phev erg slecht voor de TCO zou zijn, omdat er dan veel benzine gereden wordt.”

Kastjes

De CNG-auto’s kunnen ook op benzine rijden. Om ‘misbruik’ te voorkomen heeft Van der Werf kastjes van Mind, het telematicabedrijf van Pon, laten inbouwen. “Het enige dat we meten is de hoeveelheid CNG/benzine-kilometers die wordt gereden. Mensen moeten in nood natuurlijk benzine kunnen tanken, maar ik hoef niet te weten waar iemand precies is geweest of wat zijn rijstijl is. We gebruiken het wel voor een interne wedstrijd; wie rijdt het meest op CNG?” 

Er is inmiddels een tanknetwerk voor CNG met landelijke dekking. Voor Centric een van de belangrijkste redenen om deze keuze te durven maken. “ Ook minder belastend voor het milieu, alleen minder bekend dan EV, dat vooral vanwege overheidsstimulering de weg naar de berijder heeft gevonden.” 

De optie suv staat weer open, bepaalde kleuren en modellen niet.

Met een VW Polo op CNG kan met een volle tank 250 kilometer op CNG gereden worden, zegt Van der Werf. “Het vraagt wel om een gedragsverandering van onze berijders. Een CNG-auto rijden, vergt planning: waar ga ik heen, waar kan ik tanken en hoe ver kom ik daarmee. We begeleiden de leaserijders daarbij en hebben er dus een wedstrijd aan gekoppeld. Wie zoveel mogelijk op CNG rijdt, wordt daar ook voor beloond.” 

Mobiliteitsbudget

De rest van de leaserijders van Centric valt onder de ‘reguliere’ regeling, waar CNG nog niet in is toegestaan. “We hebben de leaseregeling in een mobiliteitsbudget gegoten. Maar omdat bijna iedereen een functie gebonden auto rijdt, is die groep die daar gebruik van maakt nihil. Minder dan vijf procent. Binnen het budget mogen medewerkers een eigen auto kiezen. Alle merken mogen, we stellen alleen restricties aan sommige kleuren en modellen, omdat is gebleken dat die auto’s niet meer herinzetbaar zijn. Een tijd lang mochten er geen suv’s worden besteld, maar die optie staat weer open.”  Wel probeert Centric met het mobiliteitsbudget de medewerkers te motiveren kleiner te gaan rijden, wat ook goed is voor het milieu. “Een kleinere auto is over het algemeen goedkoper. Het resterende budget krijgen zij dan bruto uitgekeerd bovenop het salaris.”p12 interview mobiliteit carolien van der werf

B2E

De groep zonder leaseauto, ongeveer een derde van de medewerkers, kan kiezen uit een kilometervergoeding of een OV-kaart. “We werken nu wel aan een b2e private leaseregeling, maar die is nog niet operationeel. We faciliteren dit voor de collega’s, maar uiteindelijk gaat het om een contract tussen de leasemaatschappij en de berijder zelf. Het valt in dezelfde categorie als de collectieve zorgverzekering”, aldus Van der Werf. 

IT-bedrijf Centric is van origine Nederlands en actief in acht Europese landen. In totaal telt het bedrijf 4.300 medewerkers, waarvan 3.000 in Nederland. In ons land zijn er twaalf vestigingen, met het hoofdkantoor in Gouda. Het wagenpark bestaat uit 2.000 voertuigen, uitsluitend personenauto’s. Twee derde van het personeel heeft recht op een leaseauto. Jaarlijks wordt gemiddeld 36 duizend kilometer afgelegd per leaserijder.