Column Hans Blink | Oude wijn in nieuwe zakken?

Redactie Redactie
• Laatste update:
Hans Blink.

Ofwel: we maken het met behulp van nieuwe technieken mogelijk om reeds bestaande diensten met elkaar te combineren, dan wel toegankelijker te maken voor de potentiële gebruikers. Daar komt nog bij dat veel ‘populaire’ diensten als autodelen of privélease – buiten het feit dat je ze amper gamechangers kunt noemen – nauwelijks levensvatbaar zijn. Autodeelaanbieders worstelen nog steeds met hun businessmodel en zijn vaak verlieslatend omdat de balans tussen een acceptabele marktprijs en hun hoge kostprijs (veroorzaakt door hoge logistieke kosten en een lage bezettingsgraad) negatief uitslaat. Privélease wordt al decennialang aangeboden en is nu populair geworden door een lage rentestand en een productieoverschot van fabrikanten die forse kortingen geven en het werkt ook nog eens kannibaliserend op de prijsstelling van de traditioneel zakelijk aangeboden leaseauto’s.

De enige bijdrage die soelaas biedt is thuiswerken.

In het aanbieden van mobiliteitsdiensten/producten moet eerst een onderscheid gemaakt worden in de behoeften van de verschillende doelgroepen: de particuliere markt, de zakelijke markt en de mengvorm van de zzp’er. De behoefte aan een eigen vervoermiddel (auto) blijft bij de particulier onverminderd groot. Wel is er een verschuiving in het koopgedrag merkbaar, gezien de toename van de aanschaf van occasions en de daling van de nieuw-verkopen. Maar hoe dan ook blijft deze doelgroep vasthouden aan een ‘eigen’ auto, die ze liever niet delen. Welke nieuwe mobiliteitsconcepten veranderen dit gedrag nu daadwerkelijk? Zolang de zakelijk rijder nog steeds extreem wordt belast voor het privégebruik van zijn auto zal hij/zij als rechtgeaarde Nederlander het maximale willen halen uit het privégebruik en minder openstaan voor alternatieven.

De enige bijdrage die soelaas biedt voor de ontstane mobiliteitsproblematiek is wat mij betreft thuiswerken. Als daar nu eens een vernieuwend concept voor kan worden uitgevonden dat voor werknemer en werkgever aantrekkelijk is en breed toepasbaar wordt, dan zijn we pas écht op weg.

Jan Rolleman is zelfstandig consultant en voormalig ceo van Athlon Car Lease International.

Column Hans Blink | Oude wijn in nieuwe zakken? | Fleet&Mobility

Column Hans Blink | Oude wijn in nieuwe zakken?

Redactie Redactie
• Laatste update:
Hans Blink.

Ofwel: we maken het met behulp van nieuwe technieken mogelijk om reeds bestaande diensten met elkaar te combineren, dan wel toegankelijker te maken voor de potentiële gebruikers. Daar komt nog bij dat veel ‘populaire’ diensten als autodelen of privélease – buiten het feit dat je ze amper gamechangers kunt noemen – nauwelijks levensvatbaar zijn. Autodeelaanbieders worstelen nog steeds met hun businessmodel en zijn vaak verlieslatend omdat de balans tussen een acceptabele marktprijs en hun hoge kostprijs (veroorzaakt door hoge logistieke kosten en een lage bezettingsgraad) negatief uitslaat. Privélease wordt al decennialang aangeboden en is nu populair geworden door een lage rentestand en een productieoverschot van fabrikanten die forse kortingen geven en het werkt ook nog eens kannibaliserend op de prijsstelling van de traditioneel zakelijk aangeboden leaseauto’s.

De enige bijdrage die soelaas biedt is thuiswerken.

In het aanbieden van mobiliteitsdiensten/producten moet eerst een onderscheid gemaakt worden in de behoeften van de verschillende doelgroepen: de particuliere markt, de zakelijke markt en de mengvorm van de zzp’er. De behoefte aan een eigen vervoermiddel (auto) blijft bij de particulier onverminderd groot. Wel is er een verschuiving in het koopgedrag merkbaar, gezien de toename van de aanschaf van occasions en de daling van de nieuw-verkopen. Maar hoe dan ook blijft deze doelgroep vasthouden aan een ‘eigen’ auto, die ze liever niet delen. Welke nieuwe mobiliteitsconcepten veranderen dit gedrag nu daadwerkelijk? Zolang de zakelijk rijder nog steeds extreem wordt belast voor het privégebruik van zijn auto zal hij/zij als rechtgeaarde Nederlander het maximale willen halen uit het privégebruik en minder openstaan voor alternatieven.

De enige bijdrage die soelaas biedt voor de ontstane mobiliteitsproblematiek is wat mij betreft thuiswerken. Als daar nu eens een vernieuwend concept voor kan worden uitgevonden dat voor werknemer en werkgever aantrekkelijk is en breed toepasbaar wordt, dan zijn we pas écht op weg.

Jan Rolleman is zelfstandig consultant en voormalig ceo van Athlon Car Lease International.