Rutte III: in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:

Jan Rolleman van AMD Automotive Fiscalisten zocht uit wat de plannen met mobiliteit zijn in het regeerakkoord van Rutte III.

Om een emissieloos wagenpark te creëren, wordt de fiscale stimulering van emissieloze auto’s uitgefaseerd. Het kabinet gaat zorgen voor voldoende tank- en laadmogelijkheden. Daarbij blijft de levering en exploitatie van laadapparatuur primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen en niet van de overheid.

Milieuzones

Ook worden er meer milieuzones ingesteld, en gelden lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s. Hiermee krijgen gemeenten instrumenten om de luchtkwaliteit aan te pakken. Er wordt één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones ingevoerd.

Samen met de Mobiliteitsalliantie, waarin onder andere RAI Vereniging, Bovag en ANWB verenigd zijn, gaat het kabinet pilots uitvoeren om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. Zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden.

Kilometerheffing vrachtverkeer

Er komt wel, zo snel mogelijk, een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Het registratiesysteem en het betalingssysteem moeten gelijk worden aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur nodig is. De inkomsten uit die heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en geld voor innovatie en verduurzaming.

Het nieuwe kabinet laat ook het hoge vennootschapsbelastingtarief in stappen van 25 procent dalen naar 21 procent en het lage tarief van 20 procent naar 16 procent. Dat betekent indirect ook dat bv’s en nv’s hun aftrekposten tegen een lager tarief kunnen verzilveren. Het kan daarom verstandig zijn zodra de ingangsdatum van de tariefsverlaging bekend is, orders naar voren te halen, zodat de kleinschaligheids-, milieu-, en energie-investeringsaftrek nog tegen een hoger tarief aftrekbaar zijn.

Leasebranchevereniging VNA is overwegend positief over het akkoord. Renate Hemerik, directeur VNA: “Het gepresenteerde regeerakkoord is een goede basis om de mobiliteit en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat een schone en zuinige auto ook zónder financiële prikkel steeds belangrijker wordt in het wagenparkbeleid en voor de keuze van nieuwe leaseauto’s. Ook private lease is een stimulans om voor consumenten een emissieloze auto te kiezen zonder hoge investeringen.”

Lees ook het artikel op Automotive Management over het Regeerakkoord.

Rutte III: in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s | Fleet&Mobility

Rutte III: in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:

Jan Rolleman van AMD Automotive Fiscalisten zocht uit wat de plannen met mobiliteit zijn in het regeerakkoord van Rutte III.

Om een emissieloos wagenpark te creëren, wordt de fiscale stimulering van emissieloze auto’s uitgefaseerd. Het kabinet gaat zorgen voor voldoende tank- en laadmogelijkheden. Daarbij blijft de levering en exploitatie van laadapparatuur primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen en niet van de overheid.

Milieuzones

Ook worden er meer milieuzones ingesteld, en gelden lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s. Hiermee krijgen gemeenten instrumenten om de luchtkwaliteit aan te pakken. Er wordt één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones ingevoerd.

Samen met de Mobiliteitsalliantie, waarin onder andere RAI Vereniging, Bovag en ANWB verenigd zijn, gaat het kabinet pilots uitvoeren om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. Zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden.

Kilometerheffing vrachtverkeer

Er komt wel, zo snel mogelijk, een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Het registratiesysteem en het betalingssysteem moeten gelijk worden aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur nodig is. De inkomsten uit die heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en geld voor innovatie en verduurzaming.

Het nieuwe kabinet laat ook het hoge vennootschapsbelastingtarief in stappen van 25 procent dalen naar 21 procent en het lage tarief van 20 procent naar 16 procent. Dat betekent indirect ook dat bv’s en nv’s hun aftrekposten tegen een lager tarief kunnen verzilveren. Het kan daarom verstandig zijn zodra de ingangsdatum van de tariefsverlaging bekend is, orders naar voren te halen, zodat de kleinschaligheids-, milieu-, en energie-investeringsaftrek nog tegen een hoger tarief aftrekbaar zijn.

Leasebranchevereniging VNA is overwegend positief over het akkoord. Renate Hemerik, directeur VNA: “Het gepresenteerde regeerakkoord is een goede basis om de mobiliteit en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat een schone en zuinige auto ook zónder financiële prikkel steeds belangrijker wordt in het wagenparkbeleid en voor de keuze van nieuwe leaseauto’s. Ook private lease is een stimulans om voor consumenten een emissieloze auto te kiezen zonder hoge investeringen.”

Lees ook het artikel op Automotive Management over het Regeerakkoord.